po21062021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Event Úspěšný teambuilding

Úspěšný teambuilding

Jak event naplánovat

Příprava dobrého teambuildingového eventu však není jen tak. Plán realizace firemní akce musí být na základě přání zadavatele předem podrobně vypracován a schválen. Všichni účastníci musí být s průběhem programu a cíli předem seznámeni, aby se předešlo negativnímu očekávání z neznámého, které může výsledky celé firemní akce negativně ovlivnit. Klíčová je zejména specifikace cílů a plán na jejich splnění. Při kvalitně vypracované programu týmových aktivit jsou veškeré poznatky a informace, které členové týmu mají získat, navázány na reálné situace, které z práce dobře znají. Lektorem jsou poté chytře využívány v naplánovaných aktivitách.


Stejně jako samotné plánování firemní akce je důležité i její vyhodnocení. A to směrem k organizátorovi i k zadavateli. Způsob zpětné vazby vždy záleží na zadávající společnosti. Nejčastější a vzhledem k účelu asi i nejefektivnější formou vyhodnocení ale bývají dotazníky a výstupní zprávy pro zadavatele.

 V době krize došlo v mnoha společnostech k drastickému omezení rozpočtů na teambuildingové akce. Brzy se však zjistilo, že snížené pracovní nasazení a napětí v kolektivu, který získá dojem, že o něj zaměstnavatel ztratil zájem, je mnohem větší, než případné výdaje za motivační eventy. Pod pojmem firemní event se totiž skrývá mnohem víc než okázalé večírky se spoustou alkoholu. Dobře koncipovaný teambuilding nezávisí ani tak na horentních sumách jako spíše na nápaditém a interaktivním programu, který stmelí všechny účastníky.

 

Důležité je pozitivní naladění
Některé firmy, které akce pro zaměstnance pořádají, mívají názor, že „takhle se to dělá léta a každému se to líbí.“ Spolupráce s takovými společnostmi je lepší se vyvarovat. Moderní metody utužování týmu jdou jiným směrem. Základem je uzpůsobit teambuildingové aktivity tak, aby odpovídaly danému kolektivu a splňovaly zadané cíle. Hlavní dotaz, který by vám měl před teambuildingem organizátor položit je: "Čeho chce Vaše společnost dosáhnout uspořádáním teambuildingové akce?"

Předběžná konzultace se zadavatelem i účastníky akcí by měly předejít nejhorším možným reakcím typu: „Bylo to trapné.“ „Nesmyslně vyhozené peníze.“ „Nevidím žádný smysl.“ „Hrůza, už mě sem nikdy a nikdo nedostane.“ Podstatné je si uvědomit, že všichni lidé hrají celý život určité role. V těchto rolích se cítí komfortně a je důležité, aby je nikdo nenutil z nich vystupovat. Účelem teambuildingové akce by naopak mělo být to, že všichni poznají, jaká role v týmu připadá jejich kolegům i jim samotným. Jedině tak odjedou všichni spokojení a pozitivně naladění.

 

Obracet se jen na profesionály
Aby se všech požadovaných efektů dosáhlo, je třeba se obrátit na specializovanou firmu s dlouholetými zkušenostmi. Samozřejmostí by měli být ostřílení a zábavní lektoři, kteří se vyznají v psychologii a umí improvizovat. Rozhodně není dobré se obracet na amatéry, kteří se na základě toho, že s přáteli rádi hrají hry, rozhodnou organizovat firemní eventy. Zkušená společnost připraví program včetně legendy, vybere vhodnou lokalitu, nabídne vyškolené instruktory s referencemi, pořídí profesionální foto i video dokumentaci a zajistí ubytování, dopravu i všechny ostatní služby.

 

Co všechno je možné
Když je jasně definováno, čeho má event dosáhnout, přechází se k té nejpříjemnější části. To znamená vybrat aktivitu, která bude všechny účastníky co nejvíce bavit. Renomované agentury zajistí opravdu bohatou nabídku činností v nejrůznějších lokalitách. Mezi nejoblíbenější patří paintball lanové překážky, jízda na čtyřkolkách a v terénních autech, střelba ze sportovních luků, kuší nebo i palných zbraní, výuka lyžování, rafting a sportovní jachting, jízda na vodních a sněžných skútrech, bungee jumping, running, lezení a vzájemné jištění na skalách, jízda se psím spřežením a dokonce i mobilní casino.

Mezi aktivity, které jsou ještě více zaměřeny na stmelení, budování a motivování týmu patří dovednostní úkoly, nízké a vysoké lanové překážky, noční dramatické hry, sportovní týmové hry jako rugby softball a jiné, týmové soutěže, tzv. icebreakers, důvěrové aktivity, problémové úlohy, orientačně strategické hry a konstrukční úkoly.
Investice do týmu se vyplatí

Prakticky všechny firmy na světě neustále bojují s efektivitou týmové práce. V době neustálých změn, ať už z hlediska pracovních cílů, složení týmu nebo vnějších podmínek je velmi obtížné udržet efektivitu práce týmu na požadované úrovni. Alespoň přiblížit se této úrovni pomáhají právě jednorázové akce jako teambuilding nebo teamspirit. Pro ty, kteří potřebují udržet maximální soudržnost svých zaměstnanců, se hodí spíše dlouhodobé programy typu teamwork. Tak či tak jsou investice do týmu jedněmi z mála, které se téměř vždycky vyplatí.

 

Moderní trendy v eventech
KORPORÁTNÍ EVENTY Osobní zážitek vždy zanechá mnohem hlubší dojem než suché zprostředkované sdělení. Právě tohoto efektu využívá event management, mnohdy podceňovaný obor s obrovským potenciálem.

Přesto, že pod pojmem firemní event mají lidé často zafixovánu představu bujarého večírku na účet společnosti, moderní trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru již jdou poněkud jiným směrem. Zábava a zážitky samozřejmě zůstávají nedílnou součástí eventů, ale firmy dnes mnohem více dbají na to, aby událost přinesla i hmatatelné výsledky v podobě motivace zaměstnanců, oslovení klientů nebo posílení značky. Přiškrcení rozpočtů po krizi v roce 2008 tak paradoxně přispělo k tomu, že firemní eventy již nejsou jen radovánkou, na kterou zbyly peníze, ale i nedílnou součástí správného HR a marketingového managementu.
Korporátní eventy

„Event management je o předání emocí. Pakliže si lidé určité sdělení či vizi spojí s pozitivní vzpomínkou nebo dokonce wow efektem, zafungují na úplně jiné úrovni než normálně."

„Event management je o předání emocí. Pakliže si lidé určité sdělení či vizi spojí s pozitivní vzpomínkou nebo dokonce wow efektem, zafungují na úplně jiné úrovni než normálně,“ říká Norbert Pýcha, jednatel firmy EventArena, která je největším českým organizátorem korporátních eventů. Jinak samozřejmě působí strohý informativní email pro zaměstnance a jinak konference, na které zpívá Sting. Kýženého wow efektu lze pochopitelně dosáhnout i mnohem levnějšími prostředky než angažováním hvězd světového showbyznysu. Trendem je především využívání moderních technologií a hitem poslední doby jsou tzv. kreativní levné eventy. Ty sází na originalitu nápadů, které přesně korespondují s cílem události.

 

Definování cíle
Alfou a omegou efektivního event managementu je definování, čeho se má vlastně dosáhnout. To však často není tak zjevné, jak se na první pohled zdá. Teprve pak lze hledat úspěšné prostředky pro naplnění cílů. Ideálním scénářem je dlouhodobé plánování a sladění eventů s firemní strategií. V praxi se však lze setkat spíše s opačnými příklady. Eventy jsou pojímány jako součást krizového managementu v případech, kdy odchází klienti a klesá morálka zaměstnanců. Nedomyšlený koncept se pak může odrazit i na výsledném efektu. Je proto lepší se obrátit na specialisty a nenechávat organizovat akci pro 100 osob sekretářkou, která nemůže mít potřebné prostředky ani know how.

 

Event Arena organizovala konferenci pro společnost AXA Česká
republika

Eventová agentura Event Arena opět realizovala pro firmu AXA Česká republika výroční konferenci pro interní prodejce. Jedná se o každoroční setkání, jehož cílem je zhodnocení uplynulého období a představení plánů na další rok.

Konference nesla podtitul V rytmu AXA a skládala se ze dvou částí, a to formální pracovní a neformální zábavní. Celý program probíhal v multifunkční hale Gong v Ostravě. Pracovní část se sestavovala z několika bloků prezentací jednotlivých regionálních ředitelů a oddělení společnosti. Event Arena připravila pro AXU také řadu prezentací a předělových videí. Součástí konference bylo udělování cen nejlepším pracovníkům za jejich celoroční práci.

V rámci večerní party vystoupila Dara Rolins se svou kapelou a tanečníky. Téma „V rytmu“ se prolínalo i neformálním programem. Hosté si tak mohli vyzkoušet různé aktivity. Jednou z nich byl například bubenický workshop. Oblíbenou kratochvílí účastníků večerní party byl také kyslíkový bar. Šikovní vlasoví stylisté kouzlili na hlavách hostů nejrůznější kreace, se kterými se pak s radostí fotili v připraveném foto koutku. O zábavu se do pozdních ranních hodin se staral DJ, který hrál k poslechu i tanci.


Současně slouží konference jako místo pro setkání všech zaměstnanců a zároveň je zde i prostor pro neformální zábavu, jako poděkování za celoroční práci. Akce se konala 19. února 2015 a zúčastnilo se jí na 600 hostů, a to jak z České republiky, tak ze Slovenska. Event Arena měla na starosti kompletní zajištění akce, od vymyšlení konceptu, programu až po samotnou realizaci na místě a závěrečného vyhodnocení.