čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Fleet HU-GO Elektronický systém

HU-GO Elektronický systém

logis.png

 

Naše společnost nabízí systém pro vzdálený elektronický dohled nad vozovým parkem (objekty či zařízeními), který zajišťuje nepřetržitý přehled o pohybu Vašich firemních vozidel a výrazně zjednodušuje administrativu.

Využití systému umožňuje ušetřit významnou část nákladů na správu vozového parku. Dochází ke snížení počtu neefektivních jízd, úspoře spotřeby PHM a k zvýšení efektivnosti práce. Aktivní systém umožní získat slevu na pojistném proti odcizení.

 

 

HU-GO ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VÝBĚRU MÝTNÉHO

Do systemu HU-GO, elektronickeho vyběru mytneho uměrně k ujete vzdalenosti, patři všechna nakladni motorova vozidla s celkovou nejvyšši povolenou hmotnosti převyšujici 3,5 tuny uživajici zpoplatněne useky rychlostnich komunikaci a hlavnich silnic.

O usecich podlehajicich mytne povinnosti určene v aktualni platne vyhlašce se můžete

informovat na webove strance www.hu-go.hu.

Podrobnou mapu sítě rychlostních komunikací a hlavních silnic, přesný seznamzpoplatněných úseků, jakož i seznam bezplatných úseků a případných změn, naleznete nawebové stránce www.hu-go.hupod bodem menu „Mapy”.

ZPŮSOBY VYKÁZÁNÍ TRASY

Pomocí palubního přístroje LogisCarE (OBU)

 

V případě zakoupení nového palubního přístroje LogisCarE (OBU) je nutná registrace dosystému HU-GO! Podrobné informace související s registrací jsou dostupné na webovéstránce http://www.hugo-toll.eu/cz/navod.html. S registrací vaši společnosti i palubníchjednotek vám rádi pomůžeme.

 

 

Zakoupení úsekového lístku za předpokladu předem určené trasy

 

•                     v zákaznických \kancelářích;

•                     u našich prodejních partnerů;

•                     přímo u auditorovaných logistických zprostředkovatelů.

 

 CHCETE-LI SE VYHNOUT POKUTĚ, DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ

OBU registrace

 

Palubní přístroj se musí po jeho zakoupení přiřadit k vozidlu. Tuto registraci můžeteprovést na webové stránce ve své uživatelské schránce.

Podrobný návod k registraci palubního přístroje naleznete na webové stránce http://www.hugo-toll.eu/cz/navod.html.

Pokud začnete používat palubní přístroj bez registrace, vykázání trasy se Vám nezdaří,protože systém neobdrží přístrojem vydávané signály a dojde k neoprávněnému užitíkomunikace.

Správné vyplnění údajů

 

Dbejte na správné uvedení SPZ a státní příslušnosti vozidla, protože odlišnosti ve SPZ astátní příslušnosti jsou pokutovány. Dodatečná oprava není povolena.

Uvedení počtu náprav vozidla

 

Vždy dbejte na správné nastavení počtu náprav celé soupravy. Změnu nastavení lzeprovést po přihlášení do vašeho účtuwww.hu-go.hu, nebo pomocí aplikace HU-GO Mobil.Nesprávné zadání počtu náprav má za následek pokutu.

Správné zadání emisní kategorie

 

Podobně jako počet náprav je velmi důležité správné určení emisní kategorie. V případěvozidel maďarské státní příslušnosti je tato hodnota uvedena v bodu V9 technickéhoprůkazu.

Dostatečná výše kreditu

 

Vždy udržujte dostatečnou výši kreditu – po přihlášení do portáluwww.hu-go.huzjistíteaktuální výši vašeho kreditu. Při správném nastavení budete automaticky informováni přinízké hladině kreditu. V případě, že není mýtné zaplaceno z důvodů nedostatečnéhokreditu, nelze jej již zpětně uhradit!

 Funkčnost palubní jednotky

 

Vždy kontrolujte bezchybné fungování palubní jednotky – portál LogisCarE umožňujeonline kontrolu aktuálního stavu jednotky a nastavení pokročilých funkcí (např. informaci opřekročení státní hranice). Zejména u přenosných jednotek, které nejsou připojené nastále napětí, je zvýšené riziko nesprávného fungování.

 

 

Systémové informace o stavu jednotky (e-mail a SMS)

 

O stavu palubní jednotky jste informováni pomocí e-mailu a SMS. Pokud obdržíte informacio nefunkčnosti palubní jednotky, neprodleně zkontrolujte její fungování v portáluwww.logiscare.coma v případě problému kontaktujte zákaznickou podporu LogisCarE.Pokud se problém potvrdí, případně si fungováním palubní jednotky nejste jisti, vždy radějizakupte úsekový lístek. Dojde-li k dvojí úhradě mýtného, je možno požádat o jeho vrácení.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁVADY PALUBNÍ JEDNOTKY

V případě, že dojde k poruše palubní jednotky neprodleně kontaktujte zákaznickoupodporu LogisCarE. Pokud se problém potvrdí, případně si fungováním palubní jednotkynejste jisti, vždy raději zakupte úsekový lístek. Dojde-li k dvojí úhradě mýtného, je možnopožádat o jeho vrácení.

O POKUTOVÁNÍ

Upozorňujeme Vás, že mýtné je v případě nákupu úsekového lístku nutno uhradit vkaždém případě ještě před započetím užití komunikace (při použití jednotky LogisCarEplatba probíhá automaticky při průjezdu zpoplatněným úsekem). Na zpoplatněné silničnísíti je v provozu rozsáhlý fixní a mobilní kontrolní systém, pomocí kterého jsou téměřstoprocentně zjištěni všichni neoprávnění uživatelé komunikací.

Neoprávněné užití komunikace je pokutováno, míra pokut je uvedena v níže uvedenétabulce. Společnost NTPS Plc vykonává kontrolní a podpůrnou činnost, sbírá a zpracováváke kontrole potřebné údaje, avšak pokuty vyměřuje a úřední opatření vykonává policie.

 

 

 

Porušení zákona o mýtném

Výše pokuty dle kategorie vozidel

J2 kategorie

J3 kategorie

J4 kategorie

Opomenutí úhrady mýtného před vyjetím

 

HUF 140 000

 

HUF 150 000

 

HUF 165 000

Byly vykázány údaje na nižší cenovou kategorii, než je skutečná

 

HUF 80 000

 

HUF 90 000

 

HUF 110 000

Neoprávněné užití silnice

z důvodu poruchy palubního přístroje

 

HUF 140 000

 

HUF 150 000

 

HUF 165 000

INFORMACE V SOUVISLOSTI S FAKTURACÍ

Po registraci do portáluwww.hu-go.husystém vystavuje zúčtovatelné daňové doklady

o nákupech automaticky. Klasický (na papíře) daňový doklad dostanete v případě, když siúsekový lístek koupíte na prodejních místech či v zákaznických kancelářích, nebo sinabijete zůstatek Vašeho účtu. Žádost o daňový doklad nahlaste v každém případěpředem u pokladny!

 

 Elektronický daňový doklad (e-fakturu) dostanete v případě, když si jako registrovanýuživatel online, nebo na internetovém portálu www.hu-go.hu převodem či bankovníkartou, nabijete zůstatek.

Podrobnější informace v souvislosti s fakturací se nacházejí na webové stránce www.hu-go.hu v hlavním menu „Všeobecné informace” pod bodem „Způsoby fakturace”.

APLIKACE HU-GO MOBIL

  • Zdarma aplikace je již ke stažení na telefony s operačními systémy Android nebo iOS.Pro podrobnosti navštivte webovou stránku www.hu-go.hu/mobileapplication.

  • V případě nákupu úsekového lístku lze údaje auta a často užívané trasy uložit, čímžmůžete ušetřit čas a energii.

  • Přihlášením do stávající uživatelské schránky můžete rychle a jednoduše koupitúsekový lístek z nabitého zůstatku účtu HU-GO.

  • Nastavení počtu náprav lze provádět i mezi dvěmi jízdami v případě, když to nenímožné z OBU.

  • Údaje bankovní karty lze uložit a v tomto případě je nemusíte vždy znovu zadávat.Bezpečnost bankovních údajů zaručuje OTP Bank.

  • Zakoupené úsekové lístky lze uložit a později vyhledat.

 

 

 

 

 

sledovani vozu.png

 

Služba je dostupná 24 hodin denně z jakéhokoliv počítače s přístupem na Internet.

Základní informace a naše cenová nabídka je uvedena na stránkách www.online-sledovani.cz

 

Ceny je možné přizpůsobit Vaší konkrétní poptávce.

Náhled do aplikace je možný na adrese: www.logiscare.com po zadání přístupového jména: test a hesla: test

auta na ceste.jpg

 

Ohledně dalších informací nás můžete kdykoliv kontaktovat na níže uvedených spojeních, rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy ohledně naší nabídky. Kontaktujte naši zákaznickou linku, kde přímo máte možnost zkonzultovat Vámi požadovaný dotaz jak technické podpory, montáže nebo obchodu.

 Funkce internetového portálu www.logiscare.com

navi auto.jpg

Jednoduchým a rychlým způsobem jsou uživateli internetového portálu www.logiscare.com, po jeho přihlášení zadáním jména a hesla zpřístupněny následující funkce:

• zobrazení aktuální pozice všech vozidel vozového parku na kvalitních digitálních mapách s vysokým rozlišením

• možnost v reálném čase zobrazovat veškeré informace nasbírané v minulosti - kniha jízd (začátek a konec jízdy, průměrná rychlost, maximální rychlost, řidič, typ jízdy, atd.) včetně dalších hodnot naměřených přídavnými senzory (okamžitá spotřeba, teplota, otáčky motoru, narušení vozidla apod.)

• existuje možnost práce více uživatelů s nastavitelným víceúrovňovým přístupem

• do map je možné přidat vlastní body zájmu a tím sledovat například dosažení či překročení určené lokality

• při použití nejnovějších webových technologií je možné s mapami v našem systému pohodlně pracovat i při připojení GPRS

 sytem navi.jpg

 

Jak systém funguje

Systém LogisCarE pro sledování vozidel v reálném čase se skládá z hardwarové části, kde je využívána palubní počítačová jednotka s volitelným přislušenstvím vybavená SIM kartou, GPS modulem, GSM modulem a síťového operačního střediska, kde se nasbírané informace ukládají a vyhodnocují.

GPS modul zajišťuje určení polohy vozidla + dodává informace o rychlosti, směru pohybu a nadmořské výšce, GSM komunikační modul údaje předává do síťového operačního střediska k vyhodnocení.

 

Data jsou jednotkou archivována do doby, než server potvrdí jejich převzetí. www.logiscare.com

Jednotka je aktivní i u nenastartovaného vozidla. Jakmile nainstalovaný senzor (otřesový, náklonový, čidlo narušení prostoru, opuštění zaparkovaného místa) detekuje změnu stavu vozidla, jednotka tuto informaci odešle na server a vyvolá poplach (zašle SMS na předem definované číslo). Všechny senzory, kromě otřesového, jsou volitelné.

 

Monitoring opuštění místa si uživatel nastaví sám přímo v aplikaci.auto pod lupou.jpg

 

U jednotky může být rovněž nainstalovaná čtečka bezdrátových karet. Autorizovaný řidič má u sebe bezdrátovou kartu. V případě, že se vozidlo dá do pohybu nebo se např. otevřou dveře do nákladového prostoru, jednotka sama rozpozná, zda je to řidič nebo zloděj.

čtečka.jpgKontinuální přenos dat je možné pozastavit, v cizině např. do okamžiku návratu do domovské GSM sítě, šetří se na telekomunikačních poplatcích. Jízdy ze zahraničí se vyčtou z paměti jednotky při návratu do domovské GSM sítě. Náhradním řešením pro sledování vozidla jsou volitelné SMS. V okamžiku kliknutí na příslušnou ikonku v aplikaci server pošle SMS do jednotky, aktivuje se GPS modul, GSM modul pošle data do operačního střediska, kde se data zpracují a zjistí se stav vozidla a jeho poloha na mapě. Jsou k dispozici roamingové SIM karty pro jízdy v zahraničí. Zjištění pozice přes SMS trvá obvykle do minuty.

 

Přenos dat z jednotky do operačního centra je chráněn symetrickým blokovým kryptováním s délkou klíče 128bitů, z operačního centra do webového prohlížeče SSL protokolem jako u internetového bankovnictví. Pro zvýšení bezpečnosti lze generovat jednoznačný kód zasílaný na mobilní telefon uživatele.

 

mapa cesta.jpg

 

Použití kvalitních GPS přijímačů v jednotkách umožňuje určit polohu vozidla s velmi vysokou přesností až na 5 metrů. Přesnost určení polohy vozidla závisí na počtu viditelných družic. Tyto údaje jsou následně zpracovány v síťovém operačním středisku a ve formě přehledných výstupů zpřístupněny uživateli. Zpracované údaje je možno exportovat ve formátech PDF, XLS, XML, a jiných.

více informací o nabídce naleznete na

http://www.online-sledovani.cz/

+420 211 155 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logis.png