so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Fleet GPS a její technologie

GPS a její technologie

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

technická UNI.png

GSM

 • Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz

 • GPRS třídy 10 (rychlost až 85,6 kbps);

 • SMS (text/data)

GPS/GLONASS

 • NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG kompatibilní protokol

 • 50 kanálový GPS/GLONASS modul

 • Citlivost -161 dBm

 

 

I/O

 • 1 Digitální vstup – klíček zapalování

 • 2 Digitální vstupy

 • 1 Analogový vstup (10V nebo 30V rozsah)

 • 2 Digital Open-collector výstup (pro připojení relé, LED, audio signalizace)

 • 1-Wire® Dallas Bus – identifikace řidiče/teplotní senzor

 • Napájení (+10...+30)VDC

 • 2 Status LED

 • Konfigurace a firmware update (vzdáleně nebo usb spojením)

VLASTNOSTI

 • Voděodolné pouzdro IP67

 • Interní GSM anténa

 • Interní GPS/GLONASS anténa

 • On-line sledování

 • Přesné odesílání pozic (na základě času, vzdálenosti, směru pohybu vozidla a klíčku)

 • Odesílání dat pomocí GPRS sítě (TCP/IP a UDP/IP protokolu)

 • Chytrý algoritmus odesílání dat (úspora GPRS poplatků)

 • Možnost využití v roamingových sítích (přednastavený seznam GSM operátorů)

 • Detekce změny stavů I/O, možnost odeslání stavů pomocí GPRS sítě nebo SMS

 • Vytvoření až 5 geozón (obdélník nebo kruh)

 • Deep Sleep mód (ultra nízká spotřeba při režimu spánku)

 • FOTA (firmware update pomocí GPRS sítě)

 • 3D pohybový senzor

 • Jednoduchá instalace jednotky

 • 3 funkční módy (domácí/roaming/neznámá síť) závisí na GSM sítí

 • Přednastavené scénáře konfigurace:

 • Detekce překročení rychlosti

 • Identifikace jména řidiče (1-Wire® iButton Dallas identifikace)

palubka.jpg

 

více nahttp://www.online-sledovani.cz/

+420 211 155 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logis care.png

Globální polohovací a navigační satelitní systémy

Globální polohovací a navigační satelitní systémy (GNSS) jsou družicové radiové systémy, které slouží ke stanovení geografické pozice a navigování uživatelova přijímače kdekoliv na světě. V současné době jsou v činnosti dva systémy a to americký GPS (Global Positioning System) a ruský GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistěma). Do roku 2004 má být v plném provozu evropský systém EGNOS jako předchůdce globálního polohovacího a navigačního satelitového systému GALILEO, který má být uveden do provozu v roce 2008.

Vývoj globálních polohovacích a navigačních systémů

Radiové určování polohy a navigace se začaly používat už mezi prvou a druhou světovou válkou v minulém století. V roce 1940 byl uveden do provozu systém Loran. Po druhé světové válce byla řešena otázka určování absolutní polohy s požadovanou přesností celou řadou projektů. Do používání byly zavedeny další pozemní radiomajáky (Decca, Omega). Od počátku šedesátých let minulého století rozvíjely americké vzdušné síly a námořnictvo satelitovou navigaci. Prvý byl dopplerovský systém Transit se šesti satelity, který byl původně určen pro potřeby ponorkového loďstva a později pro veškerou námořní navigaci. Od roku 1973 bylo velitelství amerického letectva odpovědno za sloučení pokusných programů Timation a 621B do programu NAVSTAR-GPS. Práce na tomto programu byly rozděleny do tří fází. Prvá fáze probíhala v letech 1973-1979 a byla zaměřena na ověření systému. V rámci vývoje bylo vypuštěno 11 družic bloku I a probíhaly práce na trojrozměrné navigaci většinou na testovacím polygonu v Arizoně (Yuma Proving Ground). Ve druhé fázi v letech 1979-1985 se budovala řídící střediska, probíhal vývoj družic bloku II a další testování na polygonu i na moři. Ve třetí fázi v letech 1985-1994 byly vyrobeny a vypuštěny všechny družice bloku II. Plného operačního stavu systému (24 družic) pro vojenské použití bylo dosaženo 3.3.1994.

Podobný radionavigační systém vyvíjely vojenské síly bývalého SSSR pod řízením vlády. Koncem šedesátých let byl uveden do provozu dopplerovský navigační systém Cyklon a později další a to vojenský systém Parus a civilní systém Cikada. Všechny tyto systémy měly obdobné nevýhody jako americký Transit (pouze dvourozměrné souřadnice a menší přesnost). V sedmdesátých letech byly zahájeny práce na globálním satelitovém navigačním systému GLONASS, který je v podstatě analogický americkému systému GPS.

Technický pokrok kosmické technologie, mikroelektroniky a počítačových technologií umožnil realizovat globální navigační systém pro všeobecné použití. Dramatický pokles cen GPS přijímačů a uvolnění původně vojenského systému pro civilní využití vedlo k rychlému rozšíření do všech sfér lidské činnosti.

více nahttp://www.online-sledovani.cz/

+420 211 155 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

logis care.png

Uspořádání satelitového polohovacího a navigačního systému

Globální satelitový polohovací a navigační systém se skládá ze tří základních segmentů (obr. 9.1), kterými jsou:

 • Kosmický segment - soustava družic obíhajících kolem Země tak, aby se vždy alespoň čtyři z nich nacházely minimálně 15° nad obzorem (obr. 9.2). Družice vysílají radiové vlny odvozené ze základní frekvence generované velmi přesnými atomovými hodinami, které nesou informace potřebné pro stanovení polohy.

Obr. 9.1: Prvky satelitního navigačního systému

Obr. 9.2: Satelit systému GPS NAVSTAR 2f

 • Řídící segment - skládá se z hlavní kontrolní stanice a monitorovacích stanic umístěných kolem rovníku. Segment zajišťuje, že dráhy satelitů a chod hodin je v přijatelných mezích. Stanice umístěné kolem rovníku, které kontrolují a řídí družice, jsou vybaveny vysílacími anténami.

 • Zpráva vysílaná řídícím segmentem obsahuje funkci určující dráhu každého satelitu a předpověď dráhy na následujících 24 hodin. Obsahuje údaje o kalibraci a synchronizaci družicových hodin.

 • Každý satelit vysílá vlastní signál. Data jsou uspořádána do určitého formátu, který je definován přenosovým protokolem. U GPS jsou rozdělena do rámců o 1500 bitech. Každý rámec se dále dělí do 5 polí po 300 bitech o 10 slovech o 30 bitech. Obsah rámce uvádí obr. 9.3.

Obr. 9.3: Formát nagigačních dat GPS (upraveno podle Dany, 2000)

 • Pozemní segment - přijímače satelitových navigačních signálů, které lze podle základního provedení rozdělit na jednokanálové sekvenční, multiplexové a vícekanálové. Jednokanálový sekvenční přijímač postupně přijímá signály a plně zpracovává data z každé družice (jde o nejstarší a nejlevnější kategorii přijímačů). Multiplexový přijímač zrychluje zpracování tím, že v době příjmu signálu z následující družice jsou zpracovávána dekódovaná data od předchozí. Vícekanálový přijímač má 5 až 10 samostatných kanálů, které umožňují současný příjem signálů a zpracování dat z více družic. Tím je značně urychleno určení polohy a zvýšena přesnost.

 • Přijímače se také liší anténou. Plochá anténa je založena na principu technologie mikropásků. Na podkladové kruhové nebo čtvercové ploše je vytvořeno mnoho malých vzájemně propojených směrových dipólů. Tyto talířové antény se vyznačují malými rozměry a nízkou hmotností a proto se používají nejvíce u ručních přenosných přijímačů. Šroubovicová anténa má tvar doutníku, kdy na nosné desce je spirálovitě navinut vodič. Má větší zisk, ale i větší hmotnost.

 • Přijímače se vyrábějí v několika provedeních: jako kompaktní přístroje ke stabilní montáži s oddělenou anténou, jako desky určené pro zabudování do osobních počítačů nebo do řídících a zobrazovacích jednotek či ruční přenosné přístroje s pevnou nebo oddělitelnou anténou. Většina přístrojů je vyrobena v otřesu a vodovzdorném provedení (zpravidla mimo boxu s napájecími bateriemi).

Obr. 9.4: Příklady přijímačů: A - Casio GPS Watch 2240; B - Garmin GPS 76; C – Garmin Talking Street Pilot III GPS

Princip systému

Systém je založen na stanovení vzdálenosti mezi vysílačem na satelitu a přijímačem na základě měření časového intervalu mezi vysláním a přijetím signálu (obr. 9.5). Do vysílaného signálu jsou vloženy informace, ze kterého satelitu a kdy byl signál vyslán. Uvedené přijímané informace jsou zpracovávány v mikropočítači přijímače. V jeho paměti jsou uložena data o dráze a pohybu všech družic daného systému (tzv. almanac), která jsou minimálně každých dvanáct hodin zpřesňována pomocí korekcí (efemerid) stanovených na základě měření na pozemních monitorovacích stanicích.

více nahttp://www.online-sledovani.cz/

+420 211 155 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logis care.png