čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Fleet Úspora nákladů evidence vozu

Úspora nákladů evidence vozu

LogisCarE, a.s.

Naše společnost nabízí systém pro vzdálený elektronický dohled nad vozovým parkem (objekty či zařízeními), který zajišťuje nepřetržitý přehled o pohybu Vašich firemních vozidel a výrazně zjednodušuje administrativu.

elektro kniha jizd.jpg

 

Využití systému umožňuje ušetřit významnou část nákladů na správu vozového parku. Dochází ke snížení počtu neefektivních jízd, úspoře spotřeby PHM a k zvýšení efektivnosti práce. Aktivní systém umožní získat slevu na pojistném proti odcizení.

 

Co umíme

 • online GPS monitoring po celé Evropě

 • přehledy o provozu (kniha jízd)

 • vyplácení diet a přesčasů

 • kontrola spotřeby

 • identifikace řidiče

 • import dat (tankovací karty)

Výhody a úspory

 • úspora paliva a amortizace vozu

 • rychlá návratnost investice

 • zvýšení efektivity práce

 • dodržování pracovní doby a přestávek

 • dohledání odcizeného vozu

 • příznání maďarského mýta HU-GO

Popis satelitních systémů

Satelitní navigační systém GPS (Global Positioning System)

známý i pod názvem NAVSTAR je dálkoměrný systém pro stanovení polohy a času na zemském povrchu a v přilehlém prostoru, který se skládá z kosmického, řídícího a uživatelského segmentu. Systém je schopen průběžně poskytovat signály, které po zpracování v přijímači určí prostorovou polohu a přesný čas. Tento radionavigační systém je provozován vzdušnými silami USA a řízen vládou USA prostřednictvím IGEB (Interagency GPS Executive Board). Je určen jak pro vojenské, tak civilní použití.

 

Obr. 9.11: Start nosné rakety Delta

Kosmický segment je tvořen 28 (z toho 4 záložními) cca 900 kg těžkými satelity na šesti oběžných drahách ve výšce cca 20200 km s inklinací 55 stupňů. Doba oběhu je přibližně 11 hodin 58 minut. To znamená, že vždy jsou dostupné 4 až 12 satelitů, v ČR běžně 7-8 satelitů. Pro určení polohy v prostoru a času je nutno přijímat signály minimálně ze 4 družic (obr. 9.12).

 


logis care.png

 

Obr. 9.12: Soustava 24 satelitů na šesti oběžných drahách systému PGS (Dana, 2000)

Každý satelit je vybaven čtyřmi velmi přesnými atomovými hodinami, které pracují s operační frekvencí 10.23 MHz. Z ní generované navigační signály se vysílají na kmitočtech 1575.42 MHz (frekvence L1) a 1227.6 MHz (frekvence L2). Frekvence L1 přenáší C/A kód (Coarse/Acquisition Code - hrubý/volný kód) s modulací 1.023 MHz a P kód (přesný kód) s modulací 10.23 MHz. Na frekvenci L2 je modulován pouze P-kód 10.23 MHz (obr. 9.13).

Obr. 9.13: Struktura družicového signálu

Až do roku 2001 byla přesnost určování polohy pomocí amerického systému GPS pro civilní použití úmyslně znepřesňována úpravou vysílaných signálů zpožďováním satelitových hodin a zkreslením efemerid (výběrový přístup - SA). Toto znehodnocení bylo možno překonat použitím referenčních systémů určování polohy.

Volně přístupný je pouze S/A kód. Přesnější P kód určený pro vojenské použití je proti zneužití zakódován do Y-kódu (tzv. Anti-Spoofing), který mohou využívat pouze přijímače armádních sil USA a jejich spojenců.

Řídící segment (obr. 9.14) sestává z hlavní řídící stanice (MCS) na letecké základně Falcon v Colorado Springs a pěti monitorovacích stanic, které jsou rozmístěny po celém světě (Falcon v Coloradu, Kwajalein Island v Jižním Pacifiku, atol Diego Garcia v Indickém oceánu, Ascension Island v Atlantiku a ostrov Hawaii).

 

Monitorovací stanice provádějí neustále sběr dat z družic (výška, pozice, rychlost, celkový stav) a předávají je do hlavní řídící stanice, ve které jsou vypočítávány přesné údaje o oběžných drahách a korekce času, které jsou třemi vysílacími stanicemi zpětně přenášeny do satelitů. Ty je pak vysílají do GPS přijímačů. Pozemní antény monitorují a sledují satelity od horizontu po horizont a přenášejí na ně korekční informace (obr. 9.15).

Obr. 9.14: Rozložení stanic řídícího a kontrolního segmentu systému GPS (Dana, 2000)

Uživatelský segment je tvořen pasivními GPS přijímači, které poskytují uživatelům údaje o poloze, rychlosti a čase. Tyto přijímače jsou vyráběny pro různá použití (civilní a vojenská) a v různém provedení velkým počtem výrobců.

Obr. 9.15: Antény pozemního kontrolního systému

Satelitní navigační systém GLONASS

je satelitový radionavigační systém, zajišťující pro uživatele stanovení prostorové polohy, rychlosti a času kdekoliv na povrchu Země a v přilehlém prostoru. Je řízen vládou Ruské federace prostřednictvím kosmických sil jako operátorem.

 

více na http://www.online-sledovani.cz/

 

+420 211 155 133

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

logis care.png