so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software SPZ® - popis základních vlastností aplikace

SPZ® - popis základních vlastností aplikace

SPZ® je komplexní systém určený k evidenci a zpracování veškerých údajů souvisejících s provozem vozidel. Jeho používáním získáte účinný nástroj na kontrolu provozu vozidel a veškerých nákladů na jejich provoz včetně nákladů na cestovní náhrady. Statistiky a přehledy poskytnou perfektní přehled o využívání vozidel a řadu informací, které je možné použít při plánování používání vozidel. Automaticky zpracovávané přehledy nákupů pomocí karet CCS, Benzina, OMV, Shell, Lukoil, Slovnaft... a sledování vozidel pomocí GPS usnadní práci s evidencí nezbytných údajů. Program SPZ® je plně v souladu s legislativou České republiky a pokrývá veškeré potřeby firmy (či živnostníka) jak ve vztahu k finančním úřadům, tak z hlediska nezbytného kompletního přehledu o vozovém parku.

· podrobná evidence a správa autoparku
· komfortní kniha jízd
· cestovní náhrady tuzemské i zahraniční
· vyúčtování soukromě ujetých kilometrů
· evidence dokumentů v elektronické podobě
· komplexní statistiky a přehledy provozu
· plánování provozu, rezervace vozidel
· načítání výpisů CCS, Benzina, OMV, Shell...
· evidence nákladů podle zakázek
· zpracování silniční daně
· podpora sledování vozidel pomocí GPS
· kontroly termínů (STK, emise, prohlídky...)
· evidence leasingu a pojistného
· komplexní evidence nehod
· zpětná rekonstrukce knihy jízd
· podrobné mapy ČR, SR a střední Evropy
· přesné nastavení přístupových práv a funkcí programu pro bezproblémový provoz v siti
· spolehlivost a bezpečnost dat pomocí MS SQL

Kniha jízd a seznam vozidel
Knihy jízd jsou základem programu. Poskytují okamžité informace o pohybu a využití vozidel. S programen SPZ® získáte:

· tři knihy jízd ke každému vozidlu
· podporu a zpracování dat pro GPS sledování
· propojení knihy jízd a cestovních náhrad
· vyúčtování soukromě ujetých kilometrů
· automatické sestavení dle zadaných parametrů
· přehledné zobrazení pomocí "Outlook" stylu
· evidence jízd podle zakázek (a středisek)

Seznam vozidel je základním nástrojem pro správu autoparku. Mimo jiné obsahuje automatickou kontrolu termínů ( technických prohlídek, emisí, pojištění, leasingových splátek pravidelných servisních prohlídek...), evidenci veškerých údajů souvisejících s vozidlem včetně fotografií a dokumentů v elektronické podobě. Poskytuje aktuální informace o vozovém parku - ujeté kilometry, aktuální stavy tachometru, datum poslední jízdy, apod.

Cestovní náhrady v SPZ®
Většina uživatelů neví, na jaké náhrady v souvislosti s pracovní cestou má nárok. Každý proto oceníjednoduché a správné vyúčtování pracovní cesty. Na ukázku zpracování zahraničního cestovního příkazu a vyúčtování se můžete podívat zde.

· plně automatický výpočet náhrad
· aktuální sazby stravného, amortizace, PHM
· tisk na předepsaných formulářích
· elektronické schvalování a podpis
· hromadné generování z knihy jízd
· zpracování hromadného vyúčtování
· garance aktualizace (update programu) dle legislativy pro aktuální verzi
· propojení REZERVACÍ a cestovních náhrad

Program SPZ® komplexně řeší problematiku jak tuzemských, tak zahraničních pracovních cest, včetně krácení stravného a souběhu náhrad. Pro zahraniční příkazy je možné automatické načítat kurzy měn z České národní banky. SPZ® 2013 obsahuje též evidenci dokumentů (účetních dokladů) v elektronické podobě u jednotlivých pracovních cest. Propojení s knihou jízd umožňuje rychlé a komfortní vytvaření cestovních příkazů a vyúčtování (a to i hromadně za zvolené období).

Statistiky, přehledy a rezervace vozidel
Pouze s perfektním přehledem o vašich vozidlech dostanete všechny náklady pod kontrolu. S programen SPZ® máte vždy okamžitě k dispozici:


· informace o průměrných spotřebách
· ujeté kilometry, aktuální stavy tachometru
· souhrnné přehledy nákladů za firmu, středisko...
· doby jízdy vozidel, řidičů
· grafické přehledy provozu a vytížení
· přehled nákladů podle jednotlivých skupin
· kompletní informace o nehodách
· elektronické žádosti a schvalování rezervací

REZERVACE umožňují efektivní správu vozidel, které má k dispozici více uživatelů. Uživatel může jednoduše zažádat o přidělení vozidla, správce následně žádost zpracuje. Informace o žádostech a jejich schválení (zamítnutí) se mohou předávat automaticky generovanými e-maily nebo krátkou zprávou přímo v programu. Všichni uživatelé mají stále k dispozici přehledné grafické vytížení jednotlivých vozidel. Rezervační systém je možné využívat nejen pro vozidla, ale pro jakékoliv zařízení, které je k dispozici více uživatelům.


GPS sledování provozu vozidel
Pomocí GPS sledování provozu získáte aktivní kontrolu nad svými vozidly. Instalace GPS sledovacích jednotek do vozidel přináší:

· perfektní přehled o pohybu vozidel
· úsporu nákladů va výši 20 - 30%
· kontrolu činnosti řidičů a jejich identifikaci
· informace o nehodě do 15 sekund, záznam a vyhodnocení nehody
· informaci o odtažení vozidla, krádeže kol...
· podrobnou knihu jízd s návazností na cestovní náhrady a vyúčtování soukromě ujetých kilometrů
· grafické zobrazení vytížení vozidel
· vše za nízké pořizovací a provozní náklady

Kombinace sledování provozu vozidel a navigace Garmin umožní navíc komunikaci mezi dispečerem a řidičem vozidla. Řidič může dostávat pokyny a cíle cesty do navigace přímo z dispečerského stanoviště. Sytém umožňuje ke každé jízdě i evidenci zakázek (firem, zákazníků...), které se následně přenáší a vyhodnocují v programu SPZ®.

Náklady, zpracování dat CCS, Shell...
Součástí programu jsou funkce pro načtení a zpracování elektronických přehledů transakcí realizovaných pomocí karet CCS, Benzina, OMV, Shell, Slovnaft a dalších. Program SPZ® nabízí:

· automatické načtení dat
· přehledná správa tankovacích karet
· přiřazení nákupů k jednotlivým vozidlům a řidičům
· třídění nákladů do skupin
· přehledy nákladů podle středisek
· komplexníí statistiky a přehledy - ujeté kilometry, průměrné spotřeby, doby jízdy vozidel a řidičů...
· statistiky nákupů pohonných hmot, nadspotřeby vozidel
· možnost exportu dat pro další zpracování


Evidence dokumentů v elektronické podobě je součástí programu. Dokumenty a fotografie je možné evidovat odděleně k vozidlům (technické průkazy, předávací protokoly...), řidičům - uživatelům (přezkoušení, profesní zkoušky...) a nehodám (protokoly, vyjádření pojišťovny...). Dokumenty se ukládají přímo do SQL databáze, kdykoliv se dají zobrazit nebo vyexportovat pro další použití.

Aktuální legislativa, síťový provoz
V roce 2013 dojde k řadě legislativních změn. S programem SPZ® získáte jistotu, že máte vždy k dispozici aktuální sazby stravného, amortizace, ceny pohonných hmot, sazby a formuláře na silniční daň... a tím i správně veškeré účetní a daňové výpočty.:

· vždy aktuální legislativa
· update programu na rok 2013 zdarma
· garance správnosti výpočtů
· bezproblémový provoz v počítačové siti
· velmi přesné nastavení přístupových práv
· možnost uživatelské úpravy menu programu
· podrobný záznam činnosti uživatelů (log)
· zvýšená bezpečnost dat - možnost obnovení smazaných záznamů
· Pro provoz programu v síti je připravená řada nástrojů, které slouží k přesnému nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů k jejich datům a funkcím programu. Administrátor (nebo užiavtel s administrátorskými právy) může nastavit každému uživateli přístupová práva dle jeho potřeb. Pro zjednodušení práce s programem slouží možnost vybrat z menu pouze používané záložky, případně si podle potřeby nadefinovat záložku "Oblíbené".