so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2015.

Podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2015.

Nová verze programu opět obsahuje celou řadu vylepšení, rozšíření a úprav. Velká většina z nich vychází z Vašich požadavků, námětů a připomínek. Popis těch nejzásadnějších změn najdete v následujícím přehledu.
Program SPZ® 2015 je na následující rok připravený i z hlediska očekávaných legislativních změn. Součástí update programu budou samozřejmě i veškeré nové sazby stravného (tuzemského i zahraničního), ceny pohonných hmot, sazby a formuláře pro silniční daň, atd. Pořízením upgrade programu SPZ® 2015 získáte pro rok 2015 veškeré další aktualizace programu zdarma (i v případě zásadních legislativních změn, např. změny DPH).


Archivace zaúčtovaných cestovních příkazů
Zjednodušení a větší přehled přináší archivace kompletně zpracovaných a zaúčtovaných cestovních příkazů a vyúčtování.

Archivace se provádí pouhým přetažením cestovního příkazu do "Archivu". Archivovat lze pouze vyúčtování s příznakem "Dokončeno". Položky v archivu již není možné dále měnit nebo doplňovat, Vlastní zpracování a schvalování příkazů a vyúčtování zůstává beze změn.

Archivace je dostupná jak pro tuzemské, tak i zahraniční cestovní příkazy.

Vytvoření žádosti o vozidlo ze schváleného cestovního příkazu
Další novinkou v oblasti zpracování cestovních příkazů a rezervací je možnost automatického vytvoření žádosti o dopravu ze schváleného cestovního příkazu.

V případech, kdy je nejprve potřeba schválit pracovní cestu a následně zažádat o vozidlo, může být nyní žádost o vozidlo vygenerována automaticky, po schválení cestovního příkazu. V cestovním příkaze je pouze nutné zvolit "Jiný dopravní prostředek" a "Vozidlo (bude přiděleno)". Po schválení příkazu se žádost o vozidlo zobrazí v Rezervacích (Čeká na schválení).

Stravné a pracovní doba

Okamžitý přehled o nároku na stravné najdete nově nyní i ve statistice "Pracovní doba a stravné", která se nachází v menu "Kniha jízd".
Kromě nároku na stravné (které se počítá z časů u jízd uvedených v běžné knize jízd) zde najdete i přehled skutečné pracovní doby řidiče a její srovnání s pracovní dobou zadanou v kartě uživatele. Barevné zvýraznění přesahů, nedodržení pracovní doby a zobrazení jízd ve zvoleném dni poskytne rychlý přehled a usnadní kontrolu.

Zahraniční cestovní příkazy

K dalším úpravám došlo v oblasti zpracování zahraničních cestovních příkazů a vyúčtování.

Do přehledu cestovních příkazů byla doplněna částka v korunách. Vyúčtování, kde chybí kurzy zahraničních měn jsou zvýrazněmé červeně.

Tiskopis byl rozšířený o možnost tisku zápatí (stejně jako u tuzemských příkazů)

V případě potřeby vyplácet příkazy v jiných měnách máte nyní možnost přepočet provést rovnou při zpracování vyúčtování. Na záložce "Záloha" stačí zadat příslušný kurz požadované měny. Výsledná částka se pak zobrazí v přehledu cestovních příkazů.

 Cena za jeden kilometr jízdy

Víte kolik Vás skutečně stojí jeden kilometr jízdy?.

Jestliže máte v programu SPZ evidované veškeré náklady na vozidlo a ujeté kilometry (knihy jízd), cenu za jeden kilometr jízdy najdete v kartě vozidla (záložka "Základní údaje").

Ceny za všechna vozidla najdete v seznamu vozidel, skupina "Aktuální údaje. Zde jsou zobrazeny i celkově ujeté kilometry a kompletní náklady.

Cena za jízdu
Další nová funkce v knize jízd nabízí okamžitý přehled o cenách jednotlivých jízd. Výchozí cenu za ujetý kilometr zadáte v kartě vozidla. Podle této ceny se spočítají v běžné knize jízd náklady na jízdu.

Cenu za ujetý kilometr máte možnost v běžné knize jízd hromadně změnit. Ve formuláři pro změnu ceny se vám pro informaci zobrazí i aktuálně vypočítaná cena. Použitím filtrů (nebo třídění záznamů) tak můžete získat náklady na cesty do určitého místa nebo z určitého důvodu.

Schvalování nákladů uživatele
Evidence nákladů uživatele byla rozšířená o možnost schvalovat jednotlivé náklady nadřízeným. Právo schvalovat se nastavuje v kartě uživatele (v kombinaci s právem přístupu k uživateli). Odvolat chválení může pouze "Administrátor", nebo osoba s administrátorskými právy. Schválené náklady již není možné uživatelsky měnit.

U každého nákladu je nyní možnost volby započítat nebo nezapočítat náklad do "Souhrnu za uživatele" (zaškrtávací pole "Zahrnout náklad do vyúčtování").

Uzamykání záznamů uživatele

Stejně, jako záznamy k vozidlům, lze nyní zamykat i záznamy, které se váží k uživatelům (cestovní náhrady a náklady uživatele). Tato nová funkce zamezí nechtěné (nebo neoprávněné) manipulaci s daty. Data v uzamčeném období nelze mazat, editovat ani do tohoto období vložit nový záznam.

Uzamykání lze provádět hromadně (z lokálního menu v "Seznamu uživatel"), jednotlivě (v kartě uživatele) nebo automaticky k určitému dni v měsíci (v nastavení "vyúčtování soukromých kilometrů).

Porovnání tras (ONI verze)
Další zcela nová funkce programu slouží pro porovnání vzorových a skutečně projetých tras. Nutnou podmínkou je používání ONI GPS sledování a import tras včetně jejich průběhu (a instalace mapových podkladů k aplikaci SPZ).

Z GPS knihy jízd si přetažením do "GPS tras) vytvoříte vzorové trasy. Vzorovou trasu lze pak myší přetáhnout na jakoukoliv jízdu v GPS knize jízd. Následně se zobrazí mapa, kde jsou vidět obě trasy. V přehledu pod mapou je vidět počet bodů, kde se trasy rozchází o více, než je zadaná tolerance. Na záložce "Porovnání trasy a jízdy" jsou červeně označené body jízdy, které nesouhlasí se vzorovou trasou (včetně časů, kdy k odchylce došlo).


Evidence nákladů k zařízením
K zařízením, která jsou evidována v programu, je nyní možné (kromě výkonů) evidovat i veškeré náklady spojené s jejich provozem a údržbou.

Náklady je možné (stejně jako u vozidel) členit do nákladových skupin a získat tak přesný přehled o ekonomice a využití jednotlivých zařízení.

Načítání nákladů a tankovacích karet
Načítání nákladů bylo doplněno o zpracování dalších typů tankovacích karet. Do programu je též možné načítat jakékoliv náklady ve formátu xls (Excel), další informace a vzorové soubory najdete zde.

Poklud máte SPZ® 2013, a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

 

Novinky v programu SPZ® 2014 - software pro automobily

Podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2014.


Úkoly a události
Potřebujete si udělat jakoukoliv poznámku k vozidlu, zapsat připomenutí, nebo je potřeba pověřit někoho úkolem, který souvisí s vozidlem? Pak můžete použít novou evidenci "Události a úkoly!" dostupnou z menu "Náklady".
Součástí evidence je možnost přidělit úkol konkrétnímu uživateli (podle nastavení přístupových práv), nastavit termín splnění, vložit potřebné dokumenty v elektronické podobě a jednoduše zkontrolovat jeho splnění (termíny se kontrolují současně s ostatními, pomocí funkce "Kontrola termínů". Nevyřízené události a úkoly jsou pro lepší orientaci navíc červeně zvýrazněné.

Evidence pneumatik
Komplexní evidence pneumatik je dalším rozšířením programu SPZ® 2014. Evidují se jednotlivé pneumatiky, ze kterých je možné vytvořit "sadu" pro montáž na jedno konkrétní vozidlo. Ke každé pneumatice můžeme evidovat její aktuální umístění, ujeté kilometry, umístění na vozidle, atd.

Náklady na pneumatiky tvoří významný podíl na nákladech na provoz vozidel. Díky evidovaným údajům je možné následně zjistit kilometry ujeté na jednotlivých tipech pneumatik (a vozidlech) a tyto informace použít při dalším výběru a nákupu pneumatik.