čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software YOUR SYSTEM - služby

YOUR SYSTEM - služby

Společnost YOUR SYSTEM poskytuje svým zákazníkům široké spektrum služeb. Základní služby (instalace HW a SW, pronájem serverů, HW servis, technická podpora, školení uživatelů) jsou poskytovány jak samostatně, tak i ve spojitosti s dodávkami produktů. Tyto služby značně usnadňují následný provoz informačního systému a redukují celkové náklady na jeho údržbu.

 


Profesionální služby, kam řadíme např. komplexní péči o informační systémy zákazníků, či konzultace, představují nejefektivnější způsob řešení všech problémů spojených jednak s využitím informačních technologií, jednak se strategickým plánování jejich budoucího rozvoje. Zákazníci pouze definují funkční požadavky na své informační systémy a řešení těchto požadavků přenechávají na profesionálním partnerovi.
Vybrané služby:

 • Business konzultace
 • IT konzultace
 • Pronájem IT specialistů
 • Service Desk
 • Outsourcing
 • HW servis

Business konzultace


Základním účelem každého informačního systému by měla být podpora a zefektivnění procesů, které organizace či podnik provádí. V oblasti business konzultací spolupracujeme s našimi zákazníky při návrhu, reengineeringu a následné implementaci procesů a činností, které vykonávají. V této kategorii konzultací je nutno brát v úvahu nejen interní potřeby zákazníka, ale i široké spektrum legislativních požadavků, mezinárodních norem a tzv. best practices (tj. nejlepších zkušeností z oboru).


Současně navrhujeme postupy a procesy tak, aby byly jednoduše automatizovatelné a tím i uskutečnitelné ve světě informačních technologií.
Poskytujeme implementační, integrační a poradenské služby v oblasti architektury a bezpečnosti ICT, interních procesů, hardwarových a softwarových nástrojů a navrhujeme řešení se zaměřením na:

 • interní potřeby zákazníka a jeho zákazníků
 • dodržování vybraných ekonomických standardů, předpisů a zákonných norem
 • dodržování zákonných požadavků na ochranu soukromí a oprávněných zájmů
 • dodržování zákonných požadavků na právně závaznou, validní elektronickou komunikaci

Pronájem IT specialistů

Nestačí vám kapacity IT pro projekty, které plánujete? Brzdí malá kapacita vašeho IT rozvoj obchodu? Nedaří se vám získat zaměstnance se specifickou kvalifikací a zkušenostmi? Společnost YOUR SYSTEM vám nabízí své IT profesionály na projekty formou outsourcingu. Služba je známa i pod názvy „bodyshoping“ a „team leasing“.

Jde o krátkodobý i dlouhodobý pronájem pracovní kapacity pro danou roli na určité časové období. Služba je placena na základě pracovních výkazů a dohodnuté sazby (obvykle měsíčně).


Přidaná hodnota pro klienta:

 • schopnost vykrývat špičky v požadavcích na zdroje do projektů
 • získání specifických zkušeností odjinud
 • rychlost získání velkého množství kvalifikovaných pracovníků jen na nezbytně nutnou dobu
 • odpadá personální agenda
 • nespadá do kategorie „headcount“
 • oproti vlastním zaměstnancům obecně velká flexibilita
 • motivace pracovníků na výkon a spokojenost zákazníka

Všichni pracovníci společnosti YOUR SYSTEM mají za sebou zajímavou praxi v oboru IT i v oboru našich zákazníků. Díky zkušenosti z předchozích projektů mohou přinést vašemu projektu potřebné know-how a pomoci tak k vašemu úspěchu.

Základní role pro projekty - některé role lze dále dělit na kategorie dle požadované zkušenosti (junior, standard, senior, team leader):

 • projektový manažer
 • business analytik
 • solution architect
 • IT analytik
 • vývojář (dle technologií - Java/.NET/Oracle, LDN, …)
 • test manager, test analytik, tester
 • dokumentarista

 

Outsourcing

Outsourcing je v podstatě převzetí provozu informačního systému zákazníka třetí stranou – poskytovatelem.

Outsourcing může být úplný, kdy jeho poskytovatel je zodpovědný za všechny komponenty (servery, operační systémy, aplikace, databáze, pracovní stanice, komunikační infrastrukturu, procesy apod.) a jejich vzájemnou spolupráci. Druhou variantou je operační outsourcing, kdy poskytovatel přejímá zodpovědnost jen za vybrané komponenty či subsystémy (typicky jde o infrastrukturu, aplikace, IT procesy nebo i business procesy).

Pro outsourcing je důležité správně nastavit parametry, které jsou zákazníkem pro provoz požadovány (tzv. SLA – Service Level Agreement a OLA – Operational Level Agreement).


Společnost YOUR SYSTEM je profesionálním, dlouhodobým a zkušeným provozovatelem outsourcingu. Díky našemu odbornému zázemí můžeme garantovat provozuschopnost jak celého informačního systému, tak jeho jednotlivých součástí přesně dle požadavků zákazníků. Ti často využívají i HelpDesk, na který jejich uživatelé hlásí své problémy a požadavky. HelpDesk je následně předává k řešení odborným specialistům. Při outsourcingu bývá často zvykem, že technici naší společnosti jsou u zákazníků permanentně přítomni.


Doprava

V oblasti dopravy má naše společnost dlouholeté zkušenosti, a to především v průběžné podpoře celých nebo vybraných částí IT infrastruktury, portálových služeb a při dodávkách aplikačních řešení. Do sektoru dopravy patří naši významní zákazníci.
Pro podporu námi dodaných systémů máme vybudovánu servisní infrastrukturu, pokrývající v režimu 24x7 celé území naší republiky a poskytující všechny úrovně podpory s garantovanou odezvou.

Řešení

 • Bezobslužný systém výdeje PHL OctoMat
 • Autodoprava
 • IBM Tivoli Identity Manager Dodávky aplikaci pro Lotus Domino Notes
 • Řešení bezpečnosti - ISMS
 • TSK PureFlex

Služby

 • Outsourcing (správa domény, Exchange, McAfee, Antispam, podpora Cirix, WSUS)
 • Dodávky a instalace HW a SW
 • Záruční a pozáruční servis HW
 • Hepldeskové pracoviště
 • Technická a provozní podpora
 • Školení a podpora uživatelů
 • Správa a podpora LDN platformy
 • Podpora Oracle a SQL
 • Dodávky strukturované kabeláže