so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Your System - Řešení portálové infrastruktury pro TSK Praha

Your System - Řešení portálové infrastruktury pro TSK Praha

Výsledek obrázku pro your system

Společnost YOUR SYSTEM je česká firma působící na našem trhu v oblasti informačních technologií. V současné době zaměstnává více než 150 odborníků.
Nabídka společnosti je podřízena požadavkům zákazníků tak, aby si mohli vybrat přesně ty služby, které odpovídají jejich strategickým záměrům. Díky pobočkám na celém území republiky (Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha) je YOUR SYSTEM schopen zabezpečit podporu zákazníků po celé ČR a velmi rychle reagovat na jejich požadavky.

 

Cíl společnosti

Cílem společnosti YOUR SYSTEM je vyprofilovat se jako významný dodavatel IT technologií nejen v ČR, ale i v okolních státech. Mezi naše základní strategické směry patří:

 • orientace na zákazníka a vybudování dobrých vztahů na bázi důvěry a spolehlivosti

 • poskytování služeb s přidanou hodnotou v těsné spolupráci s dodavateli technologií

 • procesní řízení na bázi plánování lidských i znalostních kapacit

 • dodržování integrované politiky QMS, EMS, ISMS, ITSM a BOZP

 

Řešení portálové infrastruktury pro TSK Praha
Případová studie

Technická správa komunikací Praha (TSK Praha) je příspěvková organizace Magistrátu hlavního města Prahy. Předmětem její činnosti je správa a údržba komunikací a přidružených zařízení hlavního města Prahy.

TSK Praha je dále provozovatel dopravního dispečinku, jehož náplní je monitorování dopravy na území hlavního města Prahy a její řízení. Pro monitorování dopravy provozuje řadu technologických čidel, které pomáhají při řízení dopravy. TSK Praha provozuje kamerový systém, systém pro sledování teploty (síť teplotních čidel), počítadla průjezdů, a další dopravně informační systémy.

TSK Praha spolupracuje s řadou dalších organizací působících v oblasti veřejné dopravy v Praze, například s organizací DP Praha a s firmou Eltodo.Jedním z nástrojů, který byl od počátku využíván při komunikaci TSK s veřejností, byl internet. V první fázi šlo o jednoduchou statickou prezentaci, která měla za cíl zpřístupňovat informace veřejnosti.Postupem času vystal požadavek na efektivnější sdílení informací. Informace bylo potřeba sdílet co nejrychleji, bezpečně, spolehlivě a automaticky.

Řešení od společnosti YOUR SYSTEM

Pro splnění těchto potřeb bylo v roce 2006 rozhodnuto o vybudování jednotné webové portálové infrastruktury. Cílem bylo vytvořit jednotné prostředí pro provoz webových prezentací a aplikací. Jako základ řešení bylo společností YOUR SYSTEM navrženo řešení postavené na platformě IBM WebSphere Portal, které pak bylo i vybráno.

Důvodem výběru byly především její ucelené technologické vlastnosti a možnosti. Důležitým aspektem byla i snadná integrace se stávajícím systémem Lotus Notes, který TSK využívá pro adresářové, poštovní, kancelářské služby a provoz řady interní aplikací.

IBM WebSphere Portal obsahuje prostředí pro tvorbu náročných webových prezentací a portálů. Základ tvoří aplikační prostředí pro běh aplikací J2EE (Java). Možnosti portálu jsou tvořeny portálovým kontejnerem s řadou systémů, služeb a modulů, jakými jsou např. systém pro správu webového obsahu, systém práv a rolí, personalizace, modul vyhledávání. Z těchto základních kamenů je možné vytvořit portály splňující i ty nejnáročnější požadavky.

V první etapě byla vytvořena webová prezentace na adrese www.tsk-praha.cz. Prezentace byla vytvořena s využitím systému pro správu webového obsahu, který umožnil publikaci obsahu zaměstnancům TSK. Součástí vypracování bylo nasazení aplikací pro zobrazení aktuálních veřejných dopravních informací. Byly vytvořeny aplikace zobrazující snímky z dopravních kamer, nehody a uzavírky, stupně provozu a řada dalších.

Na základě stejné portálové infrastruktury byly následně vytvořeny další portály – portál pro interní zaměstnance (intranet) a portál B2B (extranet).

Hlavním cílem intranetu bylo zpřístupnění interních informací a aplikací na jednom místě z prostředí tzv. tenkého klienta. Díky použité technologii bylo možné zpřístupnit přímo z intranetu aplikace provozované na platformě Lotus Notes, jakými jsou například pošta, kalendář, interní helpdesk a další.

Přínosy řešení

Vytvořením portálové infrastruktury společností YOUR SYSTEM přineslo TSK jednotné prostředí pro provoz webových aplikací. Byl tím položen základ pro jednoduchou tvorbu infrastruktury webových portálů pro různé skupiny uživatelů, kterým nabízí pohodlný, efektivní a kvalitní přístup k informacím a aplikacím.

Díky existenci jednotného prostředí lze efektivně spravovat celou infrastrukturu, snižují se tím náklady na její provoz. Využitím standardní komerční platformy IBM WebSphere Portal lze snadno integrovat aplikace třetích stran. Počáteční investice byla investicí k řešení jak současných požadavků, tak především požadavků budoucích.Metecidlo

Integrovaný systém řízení

Společnost YOUR SYSTEM má implementován integrovaný systém řízení kvality, environmentu, bezpečnosti informací, ICT služeb a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle mezinárodně uznávaných norem ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001. Je držitelem následujících certifikací:

ISO 9001:2008 Systém managementu kvality

ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu

ISO/IEC 20000-1:2011 Systém managementu poskytování ICT služeb

ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací

OHSAS 18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


ISO_9001_mISO_14001_mISO_IEC_20000-1_mISO_IEC_27001_mOHSAS_18001_m

Realizované projekty EU

 EU

Společnost YOUR SYSTEM realizovala v rámci programu ICT a strategické služby - Výzvy I projekt "2.2 ITS01/098 Systém zvyšování efektivnosti řízení - Card Management System"

Projekt je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)


EU_OPPA

Společnost YOUR SYSTEM realizuje v rámci programu OPPA projekt "CZ.2.17/1.1.00/32182 Váš systém vzdělávání-Your system of education". Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

   

Aplikační řešení

Dodávka ucelených aplikačních řešení, která beze zbytku naplňují požadavky a očekávání zákazníků, patří mezi klíčové aktivity společnosti YOUR SYSTEM.istock_000012401353small_aplikacni reseni


Aplikace provozované nad informační infrastrukturou mají zajišťovat chod organizace a podporovat firemní procesy. Portfolio námi nabízených aplikačních řešení pokrývá komplexní i dílčí potřeby zákazníků. Ve všech okamžicích – při analýze, vývoji, implementaci, v testovacím provozu i při následné podpoře hotového řešení – máme na zřeteli potřeby zákazníků, a proto naše řešení přináší nejen maximální efektivitu, ale následně i snižují náklady a podstatně zvyšují konkurenceschopnost.

YOUR SYSTEM dodává aplikační řešení zejména v následujících oblastech:

 • skupinová spolupráce
 • webová a portálová řešení nové generace
 • bezpečnost a integrace
 • databázová řešení
 • Certifikace a partnerstvíSymantec_2012


Symantec GmbH

Certifikát Symantec Enterprise Security Solutions

Certifikát Symantec Silver Partner 2013


Hewlett-Packard

Zajišťujeme dodávky komplexních řešení postavených na technologiích značky HP a zároveň jsme HP autorizovaným servisním partnerem. Pro rok 2012 byl YOUR SYSTEM certifikován jako HP Gold Specialist v těchto oblastech:

 • Registered Networking Specialist
 • Imaging & Printing Value Specialist
 • Computer System Specialist
 • Service Specialist
 • Personal Computing Specialist

KONTAKTY

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Türkova 2319/5b (Prague Gate)

149 00 Praha 4 – Chodov

IČO: 00174939

DIČ: CZ00174939

Telefon

+420 277 775 500

+420 277 775 511

Fax

+420 277 775 501

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.