čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software SPZ 2015

SPZ 2015

 

Novinky v programu SPZ® 2015 - software pro automobily

Nová verze programu opět obsahuje celou řadu vylepšení, rozšíření a úprav. Velká většina z nich vychází z Vašich požadavků, námětů a připomínek. Popis těch nejzásadnějších změn najdete v následujícím přehledu. Program SPZ® 2015 je na následující rok připravený i z hlediska očekávaných legislativních změn. Součástí update programu budou samozřejmě i veškeré nové sazby stravného (tuzemského i zahraničního), ceny pohonných hmot, sazby a formuláře pro silniční daň, atd. Pořízením upgrade programu SPZ® 2015 získáte pro rok 2015 veškeré další aktualizace programu zdarma (i v případě zásadních legislativních změn, např. změny DPH).

 

 

Archivace zaúčtovaných cestovních příkazůZjednodušení a větší přehled přináší archivace kompletně zpracovaných a zaúčtovaných cestovních příkazů a vyúčtování. Archivace se provádí pouhým přetažením cestovního příkazu do "Archivu". Archivovat lze pouze vyúčtování s příznakem "Dokončeno". Položky v archivu již není možné dále měnit nebo doplňovat, Vlastní zpracování a schvalování příkazů a vyúčtování zůstává beze změn. Archivace je dostupná jak pro tuzemské, tak i zahraniční cestovní příkazy.

Vytvoření žádosti o vozidlo ze schváleného cestovního příkazu

Další novinkou v oblasti zpracování cestovních příkazů a rezervací je možnost automatického vytvoření žádosti o dopravu ze schváleného cestovního příkazu. V případech, kdy je nejprve potřeba schválit pracovní cestu a následně zažádat o vozidlo, může být nyní žádost o vozidlo vygenerována automaticky, po schválení cestovního příkazu. V cestovním příkaze je pouze nutné zvolit "Jiný dopravní prostředek" a "Vozidlo (bude přiděleno)". Po schválení příkazu se žádost o vozidlo zobrazí v Rezervacích (Čeká na schválení).

 

Stravné a pracovní doba

Okamžitý přehled o nároku na stravné najdete nově nyní i ve statistice "Pracovní doba a stravné", která se nachází v menu "Kniha jízd". Kromě nároku na stravné (které se počítá z časů u jízd uvedených v běžné knize jízd) zde najdete i přehled skutečné pracovní doby řidiče a její srovnání s pracovní dobou zadanou v kartě uživatele. Barevné zvýraznění přesahů, nedodržení pracovní doby a zobrazení jízd ve zvoleném dni poskytne rychlý přehled a usnadní kontrolu.

Zahraniční cestovní příkazy

K dalším úpravám došlo v oblasti zpracování zahraničních cestovních příkazů a vyúčtování.

Do přehledu cestovních příkazů byla doplněna částka v korunách. Vyúčtování, kde chybí kurzy zahraničních měn jsou zvýrazněmé červeně.


Tiskopis byl rozšířený o možnost tisku zápatí (stejně jako u tuzemských příkazů)

V případě potřeby vyplácet příkazy v jiných měnách máte nyní možnost přepočet provést rovnou při zpracování vyúčtování. Na záložce "Záloha" stačí zadat příslušný kurz požadované měny. Výsledná částka se pak zobrazí v přehledu cestovních příkazů.

Cena za jeden kilometr jízdy

Víte kolik Vás skutečně stojí jeden kilometr jízdy?.Jestliže máte v programu SPZ evidované veškeré náklady na vozidlo a ujeté kilometry (knihy jízd), cenu za jeden kilometr jízdy najdete v kartě vozidla (záložka "Základní údaje"). Ceny za všechna vozidla najdete v seznamu vozidel, skupina "Aktuální údaje. Zde jsou zobrazeny i celkově ujeté kilometry a kompletní náklady.

Cena za jízdu

Další nová funkce v knize jízd nabízí okamžitý přehled o cenách jednotlivých jízd. Výchozí cenu za ujetý kilometr zadáte v kartě vozidla. Podle této ceny se spočítají v běžné knize jízd náklady na jízdu. Cenu za ujetý kilometr máte možnost v běžné knize jízd hromadně změnit. Ve formuláři pro změnu ceny se vám pro informaci zobrazí i aktuálně vypočítaná cena. Použitím filtrů (nebo třídění záznamů) tak můžete získat náklady na cesty do určitého místa nebo z určitého důvodu.

 

Schvalování nákladů uživateleEvidence nákladů uživatele byla rozšířená o možnost schvalovat jednotlivé náklady nadřízeným. Právo schvalovat se nastavuje v kartě uživatele (v kombinaci s právem přístupu k uživateli). Odvolat chválení může pouze "Administrátor", nebo osoba s administrátorskými právy. Schválené náklady již není možné uživatelsky měnit. U každého nákladu je nyní možnost volby započítat nebo nezapočítat náklad do "Souhrnu za uživatele" (zaškrtávací pole "Zahrnout náklad do vyúčtování").

Uzamykání záznamů uživatele


 Stejně, jako záznamy k vozidlům, lze nyní zamykat i záznamy, které se váží k uživatelům (cestovní náhrady a náklady uživatele). Tato nová funkce zamezí nechtěné (nebo neoprávněné) manipulaci s daty. Data v uzamčeném období nelze mazat, editovat ani do tohoto období vložit nový záznam.

Uzamykání lze provádět hromadně (z lokálního menu v "Seznamu uživatel"), jednotlivě (v kartě uživatele) nebo automaticky k určitému dni v měsíci (v nastavení "vyúčtování soukromých kilometrů).

 

Porovnání tras (ONI verze)

Další zcela nová funkce programu slouží pro porovnání vzorových a skutečně projetých tras. Nutnou podmínkou je používání ONI GPS sledování a import tras včetně jejich průběhu (a instalace mapových podkladů k aplikaci SPZ).

Z GPS knihy jízd si přetažením do "GPS tras) vytvoříte vzorové trasy. Vzorovou trasu lze pak myší přetáhnout na jakoukoliv jízdu v GPS knize jízd. Následně se zobrazí mapa, kde jsou vidět obě trasy. V přehledu pod mapou je vidět počet bodů, kde se trasy rozchází o více, než je zadaná tolerance. Na záložce "Porovnání trasy a jízdy" jsou červeně označené body jízdy, které nesouhlasí se vzorovou trasou (včetně časů, kdy k odchylce došlo).

Evidence nákladů k zařízením

K zařízením, která jsou evidována v programu, je nyní možné (kromě výkonů) evidovat i veškeré náklady spojené s jejich provozem a údržbou.

Náklady je možné (stejně jako u vozidel) členit do nákladových skupin a získat tak přesný přehled o ekonomice a využití jednotlivých zařízení

Načítání nákladů a tankovacích karet

Načítání nákladů bylo doplněno o zpracování dalších typů tankovacích karet. Do programu je též možné načítat jakékoliv náklady ve formátu xls (Excel), další informace a vzorové soubory najdete zde.  

Poklud máte SPZ® 2013, a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

Novinky v programu SPZ® 2014 - software pro automobily

Podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2014.

Úkoly a události

Součástí evidence je možnost přidělit úkol konkrétnímu uživateli (podle nastavení přístupových práv), nastavit termín splnění, vložit potřebné dokumenty v elektronické podobě a jednoduše zkontrolovat jeho splnění (termíny se kontrolují současně s ostatními, pomocí funkce "Kontrola termínů". Nevyřízené události a úkoly jsou pro lepší orientaci navíc červeně zvýrazněné.Potřebujete si udělat jakoukoliv poznámku k vozidlu, zapsat připomenutí, nebo je potřeba pověřit někoho úkolem, který souvisí s vozidlem? Pak můžete použít novou evidenci "Události a úkoly!" dostupnou z menu "Náklady".

 

Kontakt

MILK COMPUTERS s.r.o.

Fr. Křížka 28

170 00 Praha

tel: 233 376 492

tel: 233 372 986

mobil: 608 976 355

fax: 233 374 961

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

internet: www.kniha-jizd.eu

IČ: 26192772

DIČ: CZ26192772