so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Rezervace

Rezervace

 

REZERVACEREZERVACE 2011 - ukázky obrazovek

Modul REZERVACE je systém určený pro evidenci a správu rezervací vozidel a zařízení používaných více uživateli.

Umožňuje udržovat perfektní přehled o využití vozidel a libovolných dalších prostředků (projektory, fotoaparáty, zasedací místnosti, nářadí…), které jsou k dispozici více uživatelům. Správce rezervací může jednoduše upravovat a schvalovat žádosti o přepravu či zapůjčení zvoleného prostředku a tím optimalizovat jak využití celého vozového parku, tak obecně veškerých sdílených prostředků.

 

 

Snadný způsob vytváření žádostí a rezervací zprůhlední a zrychlí celý proces, který (díky instalaci aplikace na síť) může probíhat výhradně elektronickou formou. V případě potřeby je samozřejmě možné tisknout a schvalovat "klasické" formuláře (žádanky). V programu je k dispozici řada nástrojů pro nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým vozidlům, zařízením a funkcím. Díky tomu je program možné bez problému provozovat v síti s neomezeným počtem uživatelů.

Pro REZERVACE se používají následující částí SPZ®:

 • Základní databáze - evidence uživatelů (nastavení práv)) a středisek

 • Vozidla a zařízení určená k rezervacím

 • Rezervace - část modulu určená pro vlastní rezervování vozidel a dalších zařízení

 • Správa rezervací - úprava, schvalování a zamítání požadavků na rezervace

 • Statistiky - souhrnný přehled o využívaní jednotlivých vozidel a zařízení za určité období

REZERVACE, jako modul rozšiřujícíí program SPZ®, sdílí jednu databázi uživatelů středisek, vozidel a zařízení.

SPZ® - popis základních vlastností aplikace

SPZ® je komplexní systém určený k evidenci a zpracování veškerých údajů souvisejících s provozem vozidel. Jeho používáním získáte účinný nástroj na kontrolu provozu vozidel a veškerých nákladů na jejich provoz včetně nákladů na cestovní náhrady. Statistiky a přehledy poskytnou perfektní přehled o využívání vozidel a řadu informací, které je možné použít při plánování používání vozidel. Automaticky zpracovávané přehledy nákupů pomocí karet CCS, Benzina, OMV, Shell, Lukoil, Slovnaft... a sledování vozidel pomocí GPS usnadní práci s evidencí nezbytných údajů. Program SPZ® je plně v souladu s legislativou České republiky a pokrývá veškeré potřeby firmy (či živnostníka) jak ve vztahu k finančním úřadům, tak z hlediska nezbytného kompletního přehledu o vozovém parku.


SPZ 2011 - seznam vozidel

 • podrobná evidence a správa autoparku

 • komfortní kniha jízd

 • cestovní náhrady tuzemské i zahraniční

 • vyúčtování soukromě ujetých kilometrů

 • evidence dokumentů v elektronické podobě

 • komplexní statistiky a přehledy provozu

 • plánování provozu, rezervace vozidel

 • načítání výpisů CCS, Benzina, OMV, Shell...

 • evidence nákladů podle zakázek

 • zpracování silniční daně

 • podpora sledování vozidel pomocí GPS

 • kontroly termínů (STK, emise, prohlídky...)

 • evidence leasingu a pojistného

 • komplexní evidence nehod

 • zpětná rekonstrukce knihy jízd

 • podrobné mapy ČR, SR a střední Evropy

 • přesné nastavení přístupových práv a funkcí programu pro bezproblémový provoz v siti

 • spolehlivost a bezpečnost dat pomocí MS SQL

Kniha jízd a seznam vozidel

Knihy jízd jsou základem programu. Poskytují okamžité informace o pohybu a využití vozidel. S programen SPZ® získáte:

 • tři knihy jízd ke každému vozidlu

 • podporu a zpracování dat pro GPS sledování

 • propojení knihy jízd a cestovních náhrad

 • vyúčtování soukromě ujetých kilometrů

 • automatické sestavení dle zadaných parametrů

 • přehledné zobrazení pomocí "Outlook" stylu

 • evidence jízd podle zakázek (a středisek)


SPZ 2011 - knihy jízd

Seznam vozidel je základním nástrojem pro správu autoparku. Mimo jiné obsahuje automatickou kontrolu termínů ( technických prohlídek, emisí, pojištění, leasingových splátek pravidelných servisních prohlídek...), evidenci veškerých údajů souvisejících s vozidlem včetně fotografií a dokumentů v elektronické podobě. Poskytuje aktuální informace o vozovém parku - ujeté kilometry, aktuální stavy tachometru, datum poslední jízdy, apod.

Cestovní náhrady v SPZ®SPZ 2011 - Cestovní náhrady

Většina uživatelů neví, na jaké náhrady v souvislosti s pracovní cestou má nárok. Každý proto ocení jednoduché a správné vyúčtování pracovní cesty. Na ukázku zpracování zahraničního cestovního příkazu a vyúčtování se můžete podívat zde.

 • plně automatický výpočet náhrad

 • aktuální sazby stravného, amortizace, PHM

 • možnost elektronického schvalování

 • tisk na předepsaných formulářích

 • elektronické schvalování a podpis

 • hromadné generování z knihy jízd

 • zpracování hromadného vyúčtování

 • garance aktualizace (update programu) dle legislativy pro aktuální verzi

 • propojení REZERVACÍ a cestovních náhrad

Program SPZ® komplexně řeší problematiku jak tuzemských, tak zahraničních pracovních cest, včetně krácení stravného a souběhu náhrad. Pro zahraniční příkazy je možné automatické načítat kurzy měn z České národní banky. SPZ® obsahuje též evidenci dokumentů (účetních dokladů) v elektronické podobě u jednotlivých pracovních cest. Propojení s knihou jízd umožňuje rychlé a komfortní vytvaření cestovních příkazů a vyúčtování (a to i hromadně za zvolené období).

Statistiky, přehledy a rezervace vozidel

Pouze s perfektním přehledem o vašich vozidlech dostanete všechny náklady pod kontrolu. S programem SPZ® máte vždy okamžitě k dispozici:


SPZ 2011 - REZERVACE

 • informace o průměrných spotřebách

 • ujeté kilometry, aktuální stavy tachometru

 • souhrnné přehledy nákladů za firmu, středisko...

 • doby jízdy vozidel, řidičů

 • grafické přehledy provozu a vytížení

 • přehled nákladů podle jednotlivých skupin

 • kompletní informace o nehodách

 • elektronické žádosti a schvalování rezervací

REZERVACE umožňují efektivní správu vozidel, které má k dispozici více uživatelů. Uživatel může jednoduše zažádat o přidělení vozidla, správce následně žádost zpracuje. Informace o žádostech a jejich schválení (zamítnutí) se mohou předávat automaticky generovanými e-maily nebo krátkou zprávou přímo v programu. Všichni uživatelé mají stále k dispozici přehledné grafické vytížení jednotlivých vozidel. Rezervační systém je možné využívat nejen pro vozidla, ale pro jakékoliv zařízení, které je k dispozici více uživatelům.

GPS sledování provozu vozidel

Pomocí GPS sledování provozu získáte aktivní kontrolu nad svými vozidly. Instalace GPS sledovacích jednotek do vozidel přináší:


SPZ 2011 - Garmin a GPS sledování provozu vozidel

 • perfektní přehled o pohybu vozidel

 • úsporu nákladů va výši 20 - 30%

 • kontrolu činnosti řidičů a jejich identifikaci

 • informace o nehodě do 15 sekund, záznam a vyhodnocení nehody

 • informaci o odtažení vozidla, krádeže kol...

 • podrobnou knihu jízd s návazností na cestovní náhrady a vyúčtování soukromě ujetých kilometrů

 • grafické zobrazení vytížení vozidel

 • vše za nízké pořizovací a provozní náklady

Kombinace sledování provozu vozidel anavigace Garmin umožní navíc komunikaci mezi dispečerem a řidičem vozidla. Řidič může dostávat pokyny a cíle cesty do navigace přímo z dispečerského stanoviště. Sytém umožňuje ke každé jízdě i evidenci zakázek (firem, zákazníků...), které se následně přenáší a vyhodnocují v programu SPZ®.

ONI GPS sledování provozu vozidel

Služba GPS ONI sledování vám umožní získat dokonalý přehled o aktuální poloze a historii pohybu vašich vozidel a to:

 • odkudkoliv, kde je možné se připojit k internetu

 • odkudkoliv, kde je signál GSM/GPRS

 • za nízkých počátečních i provozních nákladů

Díky získaným informacím můžete:

 • snížit náklady na provoz vozidel o 20% až 30%

 • snadno vytvářet elektronickou knihu jízd

 • kontrolovat činnost řidičů, včetně jejich identifikace

 • jednoduše rozlišovat služební a soukromé jízdy

 • automaticky zpracovávat vyúčtování soukromě ujetých kilometrů

 • vytvářet cestovní příkazy a vyúčtování

 • mít veškeré informace o vašem autoparku na jednom místě

Jak služka ONI GPS sledování funguje?Schéma služby sledování provozu vozidel.

                                   schéma služby sledování a přenosu dat

Po instalaci vozidlové sady (1) do vašeho vozu je vozidlo schopno přijímat data o poloze ze systému GPS (2). Poloha vozu, spolu s informacemi o rychlosti, čase, teplotě, odemčení/zamčení zapalování, řidiči a dalších stavech připojených vstupů, je zasílána GSM/GPRS přenosem (3) na Technologické centrum ONI (4). Informace jsou následně archivovány a poskytovány uživatelům ONI sledování (5). Uživatelé si mohou, díky webové aplikaci, prohlížet a stahovat data z kteréhokoliv PC připojeného k internetu (6). Informaci o okamžité poloze vozidel mohou navíc získat ze svého vlastního mobilního zařízení (mobilní telefon, MDA) (7). Uskutečněné jízdy lze snadno importovat do aplikace SPZ® 2010 pro další zpracování. Připojením notebooku nebo PDA s navigačním softwarem ke komunikační jednotce získá řidič navíc pohodlnou navigaci.

Další funkce systému pro sledování vozidel

Mezi často využívané funkce patří například možnost skrývání soukromých cest (u takovéto cesty se evidují pouze ujeté kilometry), vykreslování jízd za zvolené období, dále možnost vypsání itineráře udkutečněné cesty, atd. Systém umožňuje propojení s navigací GARMIN a následné zasílání zpráv a cílů cesty přímo z dispečerského pracoviště. V navigaci lze též ke každé jízdě přiřadit číslo zakázky a náklady na zakázky pak vyčíslit v programu SPZ®.

Sledovací jednotka umožňuje připojení až 4 teplotních čidel pro snímání teploty a převodníku pro snímání stavu nádrže (z plováku).

Co potřebujete, abyste mohli službu ONI sledování využívat?

Základem je uzavření Smlouvy o poskytování služeb systému ONI. Ve smlouvě si zvolíte tarif odpovídající Vašim požadavkům a další parametry. Tarif OPTIMUM je určen zejména fyzickým osobám, tarif REAL firemním vozidlům a tarif SUPERREAL vozidlům firem s vlastním dispečinkem (více informací naleznete v ceníku).

Dále Vám bude do vozidel instalována vozidlová sada ONI SLEDOVÁNÍ. Instalaci provádějí certifikovaná střediska technické pomoci (STP). Po otestování funkčnosti je Vaše vozidlo schopno odesílat data do Technologického centra systému ONI. Abyste mohli využívat služby ONI SLEDOVÁNÍ, je nutné mít PC připojené k internetu. Vhodná kapacita je 128 kb/s, u pomalejších připojení může načítání dat trvat delší dobu, ale ji tak je možné službu využívat. Pro získání informací o vozidlech na mobilní telefony je nutné nahrát do Vašich mobilních přístrojů freeware aplikaci OPERA MINI, postup instalace naleznete zde. Na (ve Smlouvě zadanou) e-mailovou adresu obdržíte přístupové kódy. Nyní můžete začit celý systém využívat.

Poskytování služby ONI sledování v zahraničí

Službu ONI Sledování lze provozovat i v zahraničí v plném rozsahu. Vzhledem k neustálým změnám v oblasti datových přenosů vám podrobné aktuální informace rádi zašleme.

Kontakt

MILK COMPUTERS s.r.o.

Fr. Křížka 28

170 00 Praha 7

tel: 233 376 492

tel: 233 372 986

mobil: 608 976 355

fax: 233 374 961

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

internet: www.kniha-jizd.eu

IČ: 26192772

DIČ: CZ26192772