po21062021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Novinky v programu SPZ® 2017 - software pro automobily

Novinky v programu SPZ® 2017 - software pro automobily


milk.png

SPZ® 2016 a REZERVACE 2016 - aktualizace a upgrade ze starších verzí

Update programu SPZ® 2016 - verze 19.10

Informace a soubory ke stažení na této stránce jsou určené výhradně pro uživatele programu SPZ® 2016, nikoliv pro uživatele starších verzí programu. Všechny změny předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Update pro uživatele ONI systému je k dispozici zde.

 

 

Nejjednodušší způsob, jak provést update (aktualizaci) programu SPZ®, je použít automatický update dostupný přímo z programu SPZ®2016 - spusťte program, přihlaste se jako "Administrator", v menu vyberte záložku "SPZ", funkci "O aplikaci" a klikněte na tlačítko "Zjistit novou verzi". Automatický update doporučujeme použít pro lokální instalace.

V případě síťové instalace si stáhněte soubor SPZ2016.exe (SPZ2016SK.exe) a nahraďte jím původní soubor stejného jména.

Před každým update udělejte zálohu databáze! Návod je zde.

Popis

Soubor

SPZ 2016 - aplikace (CZ)

SPZ2016.exe (6,9MB)

Návod k programu SPZ

Návod k SPZ 2016 (1,5MB)

Návod na instalaci

Návod na instalaci

SPZ 2016 SK- slovenská verze aplikace

SPZ2016SK.exe (6,9MB)

Hlavní změny ve verzi 19.08

 • přepracováno blokování mazání a otevírání cestovních příkazů v závislosti na zapnutém schvalování a povolení otevírání dokončených příkazů

 • do velké statistiky byly přidány sloupce "Pojištění" a "Leasing"

 • do cestovních příkazů byla vrácena volba "Vozidlo bude přiděleno", která automaticky generuje žádost o rezervaci vozidla

 • rozšíření přehledu "DPH za soukromé kilometry"

 • update je k dispozici od 8.2.2016

Hlavní změny ve verzi 19.06

 • načítání karet MOL (další typy souborů)

 • doplněna možnost nastavit uživatelům otevírání "Dokončených" CP

 • nová funkce pro přihlášení se jako jiný uživatel (např. pro schválení CP za jiného uživatele)

 • update je k dispozici od 22.1.2016

Hlavní změny ve verzi 19.04

 • sazby tuzemského stravného

 • sazby zahraničního stravného

 • oficiální ceny PHM

 • silniční daň pro rok 2015

 • archiv cestovních příkazů byl rozšířený o možnost prohlížení archivovaných příkazů (včetně otevírání vložených dokumentů)

 • update je k dispozici od 29.12.2015


Novinky v programu SPZ® 2017 - software pro automobily

Změny v programu vycházejí z Vašich požadavků a zkušeností s prací s programem a zohledňují neustále se měnící požadavky na evidenci a zpracování dat souvisejících s provozem vozidel. Nová verze programu je na následující období připravená samozřejmě i z hlediska aktuálních legislativních změn (DPH, stravné, amortizace, ceny pohonných hmot, silniční daň...) a provozu na nejaktuálnějších operačních systémech Windows 10 Redstone (Anniversary Update, verze 1607) a očekávané aktualuzace Redstone 2 (která bude k dispozici na jaře 2017).

Mezi hlavní novinky v nové verzi SPZ můžeme zařadit změny v cestovních náhradách - zadávání nákladů, možnost evidence nákladů uživatele, otevírání archivovaných CP, rozšířené statistiky, atd. Další změny jsou v evidenci uživatelů, kde je nyní mimo jiné možné vytvářet vzorové uživatele, importovat nastavení uživatelů a nastavovat záložky přímo v kartě uživatele. Přibyly nové statistiky a některé stávající byly doplněné o další výpočty. Import tankovacích karet prochází neustálými úpravami a rozšiřováním (nové formáty pro přenos dat, tankování CNG, LPG…), aktualizované jsou i mapové podklady. Verze SPZ pro uživatele ONI systému byla doplněna o automatické dělení jízd na hranicích (pro výpočet zahraničních cestovních náhrad), bylo výrazně zrychlené načítání průběhu tras a nový je přehled ujetých soukromých kilometrů.
Zcela nový je modul (externí aplikace) pro automatické zasílání reportů vybraným uživatelům.

Pořízením nové verze programu SPZ® 2017 získáte pro rok 2017 veškeré aktualizace programu zdarma (a to i v případě zásadních legislativních změn). 

Cestovní náhrady - zadávání nákladů

Zadávání nákladů ve vyúčtování pracovních cest je nově rozšířené o možné zadávat výdaje spojené s cestou výběrem ze seznamu předem připravených položek. Při tomto způsobu evidence nákladů uživatel nemůže vložit do vyúčtování jiný náklad, než schválený.
Seznam nákladů může připravit uživatel s oprávněním správy SPZ. Zadávání se provádí v "Nastavení cestovních příkazů" (záložka "Nástroje"). Tento způsob zadávání nákladů urychlí zpracování cestovních náhrad, omezí chyby při zadávání a urychlí následnou kontrolu vyúčtování pracovních cest.

Zadávání nákladů do cestovních náhrad.

Evidence nákladů uživatele v CP

Nová verze programu byla rozšířena o možnost evidence nákladů uživatele (nákladů, které nesouvisí s pracovní cestou) v cestovních náhradách. Výhodou je možnost schvalování těchto nákladů ve stejném režimu, jako se schvaluje vyúčtování pracovních cest.
Pro vytvoření "nákladového" vyúčtování pracovní cesty stačí vytvořit normální vyúčtování s tím, že dopravní prostředek musí být zvolen "Ostatní", nesmí být vložena žádná etapa a naopak musí být vložen alespoň jeden náklad. Kliknutím na "Dokončeno" se zobrazí tlačítko s žádostí o schválení nákladů. Schvalování příkazu k jízdě je v tomto specifickém případě vynecháno.

Evidence nákladů uživatele v cestovních náhradách.

Další rozšíření v CP - otevírání archivovaných, počet dnů v zahraničí, ujeté km podle zemí

V cestovních náhradách došlo i k dalším úpravám. Nová je možnost otevírat archivované CP. Vyúčtování se otevře v režimu "pouze pro čtení" s možností otevírat vložené dokumenty. Dále byly přidané statistiky s počty dnů strávenými v zemích EU a mimo EU. V SPZ® 2017 je k dispozici i přehled kilometrů ujetých v jednotlivých zemích.další funkce v cestovních náhradách.

Kontrolní sestavy

Zcela nový je modul (externí program) pro automatické zasílání kontrolních sestav. Program na základě předem nastavených parametrů zcela automaticky generuje a zasílá vybrané kontrolní reporty na e-mailové adresy předdefinovaných uživatelů.
V současné době je k dispozici statistika vozidelstatistika uživatelů, přehled tuzemských cestovních příkazů a přehled zahraničníc cestovních příkazů.

Automatické zasílání kontrolních reportů.

Vzory uživatelů 

Další zjednodušení a urychlení práce s programem přináší možnost vytvořit si "vzorového uživatele" (šablonu), u kterého si nastavíte všechny požadované funkce, přístup k databázím v programu a obsah záložky oblíbené. Při vkládání nového uživatele vybere vzor (který lze samozřejmě v případě potřeby upravit), doplníte základní údaje uživatele (jméno, středisko...) a uložíte.

Tento způsob vkládání nových uživatelů ocení zejména s firmy s větším počtem zaměstnanců. Další využití najde i při implementaci aplikaci a zadávání základních dat.

 Vytváření vzorů (šablon) pro rychlejší zápis nových uživatelů programu.

Import nastavení

Import nastavení je další nová funkce, která se týká uživatelů aplikace SPZ® 2017. Použitím "importu nastavení" převedete jedním kliknutím veškerá nastavení, práva a přístupy z jednoho uživatele na druhého. Využít lze například při předávání funkcí mezi zaměstnanci.

Import kompletního nastavení od jednoho uživatele k druhému.

Rozšířené možnosti nastavení v kartě uživatele

V kartě uživatele došlo k dalším úpravám a rozšířením. Mezi nejvýznamnější parří možnost nastavení záložek a položek v záložce "Oblíbené" přímo při vkládání uživatele. Dále bylo upraveno nastavování práv (možnost odebrat nadřízeného, hromadný výběr pro nastavení přístupu k uživatelům...).

Další nastavení v kartě uživatele.

DPH za soukromé kilometry

Výpočet poměru služebně a soukromě ujetých kilometrů (koeficientu) pro stanovení výše nenárokovatelné části DPH z nákladů na provoz vozidel byl upraven a rozšířen o další položky. Nyní máte k dispozici komplexní přehled o nakoupených pohonných hmotách a ostatních nákladech, které jsou rozdělené v poměru podle služebních/soukromých kilometrů.

DPH za soukromě ujeté kilometry. 

Statistiky

Dalšími úpravami a rozšířením prošly statistiky a přehledy. Mezi zcela novými můžeme jmenovat např. statistiku kilometrů ujetých v jednotlivých zemích, statistiku podle středisek řidičů, rozšířený je přehled za uživatele, atd.

Nové statistiky.

Úpravy v seznamu vozidel a knize jízd

V seznamu vozidel došlo též k několika úpravám. Nově je nyní například možné rozlišovat vozidla v seznamu pro větší přehlednost barevně. 
Mezi další novinky v knize jízd patří možnost hromadné změny (vložení) střediska k jízdám.

Nové funkce v seznamu vozidel


Větší přehlednost přináší možnost zobrazovat pouze vybrané měsíce. Tato funkce byla nyní doplněna i do běžné a GPS knihy jízd. Doposud byla tato funkce k dispozici pouze u přehledu tuzemských a zahraničních cestovních náhrad.Výběr měsíců, které se zobrazí v knize jízd.

 

Tankovací karty, import tankování CNG, LPG

Importy tankovacích karet prochází vždy v průběhu roku pravidelnou aktualizací tak, jak poskytovatelé karet mění a doplňují svoje soubory. nabídku samozřejmě rozšiřujeme i o nové poskytovatele těchto služeb (nově např. Vital). 
Při načítání souborů s CNG nebo LPG (např. od společnosti CCS) dojde k automatickému přepočtu na ekvivalent benzínu.

Tankovací karty.

Nové mapy

Kompletní celkovou aktualizací prošly i mapové podklady, včetně přečíslování dálnic v České Republice (v roce 2016) a silnic prvních tříd na Slovensku. Ke změně došlo i v nabídce mapových podkladů. Nyní je k dispozici jedna sada map, která obsahuje mapu ČR a SR (ulice včetně popisných čísel) a mapu EU v měřítku 1:800000. Cena je stejná, jako za původní mapu ČR + SR.

Mapové podklady k programu SPZ. 

Náklady uživatele v cizí měně

Další úpravou prošla evidence nákladů uživatele. Aplikace SPZ® 2017 nyní umožňuje přímou evidenci těchto nákladů i v případě nákupu v zahraničí. Pro přepočet na koruny nabízí program stažení kurzu měny z ČNB. Přepočet na koruny se provede automaticky.

Evidence nákladů uživatele v cizí měne.

Souhrn za uživatele

Komplexní souhrn za uživatele (který obsahuje přehled tuzemských cestovních náhrad, zahraničních cestovních náhrad, vyúčtování soukromě ujetých kilometrů a přehled nákladů uživatele) byl rozšířený o celkový přehled za všechny osoby, ke kterým má přihlášený uživatel přístup.

Přehled za uživatele - souhrn za cestvní náhrady, soukromé kilometry, náklady uživatele...

ONI verze - dělení jízd na hranicích

Pro správný výpočet zahraničních cestovních náhrad je nutné znát přesně dobu strávenou v jednotlivých zemích. A proto je potřeba správně zadat čas přechodu hranic. Při používání GPS ONI systém můžete nyní při načítání dat použít funkci pro automatické rozdělení jízd na hranicích. Rozdělené jízdy najdete v běžné knize jízd, GPS kniha jízd ukládá data neupravená (tak, jak je zaznamenala GPS jednotka).
Nastavení parametrů pro načítání dat bylo pro větší přehlednost sloučené do jedné karty.

Dělení jízd na hranicích a nastavování parametrů při načítání dat z GPS ONI sledování.

Kontakt

MILK COMPUTERS s.r.o.

Fr. Křížka 28

170 00 Praha 7

tel: 233 376 492

tel: 233 372 986

mobil: 608 976 355

fax: 233 374 961

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

internet: www.kniha-jizd.eu

IČ: 26192772

DIČ: CZ26192772