so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software ISS - vše v jednom archivu

ISS - vše v jednom archivu

Už nikdy nebudete muset nic hledat. Smlouva, faktura, objednávka, žádanka, nabídka,

poptávka, stížnost i pochvala Vám bude vždy k dispozici na pár kliknutí.

Vše v jednom archívu.

 

Vyhněte se zbytečnému vyplňování
a nechte software pracovat za vás.
Údaje pouze zkontrolujte a odsouhlaste.
Zvyšte efektivitu práce.

 

 

 DORIS - Dokument Reader System

Doris je program, který přečte obsah vašeho dokumentu a pozná co je v něm uvedeno. Je-li to faktura přečte veškeré údaje potřebné ke schválení a zaúčtování a předá je účetnímu systému (SAP, Navision, Money Sx, Abra, Helisos, Pohoda atd..).

Nic nemusíte opisovat. Je-li dokumentem smlouva, přečte co si zvolíte a podle výsledku předá smlouvu k vyřízení. U objednávek rozpozná co klient objednává.

Z formulářů vyčte vyplněné údaje a předá je dalším systémům ke zpracování. Z běžné korespondence pozná kdo Vám píše a co od Vás žádá. Dle toho pak předá k vyřízení odpovědnému pracovníkovi.

Program pozná jaký dokument zpracovává. Nemusíte řešit, jestli je v došlé poště faktura, smlouva, objednávka …. Papírové dokumenty pouze naskenujete. Zbytek už zařídíme.

Dokumenty přicházející v elektronické podobě program vyzvedne z určené mailové schránky. Další zpracování už zařídí sám. Každý zpracovaný doklad uloží do archívu. Zaznamená kdy byl doklad přijat. Máte tak přesnou evidenci.

A to úplně bez práce. Všechny doklady rozpozná do posledního písmenka. Když něco hledáte nemusíte vědět přesně co. Stačí zadat jakékoli slovo, větu nebo slovní spojení a program vyhledá všechny dokumenty, které toto obsahují.

 

  

  • Vaše faktury předáme i s potřebnými údaji přímo účetnímu systému.
  • Vaše smlouvy porovnáme se schválenou verzí a propojíme s daňovým dokladem.
  • Objednávky nasměrujeme přímo k vyřízení.
  • Vyplněné formuláře/dotazníky přečteme a údaje předáme k dalšímu zpracování.
  • Roztřídíme vaši korespondenci a předáme ji odpovědnym pracovníkům. Papírovou zdigitalizujeme a propojíme s elektronickou

Data mining

Data mining je analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací z dat.

 

Data mining se používá firma ISS EUROPE v komerční sféře v marketingu při rozhodování, které klienty oslovit dopisem s nabídkou produktu, ve vědeckém výzkumu při analýze genetické informace. Může být použita i v jiných oblastech například při monitorování aktivit na internetu s cílem odhalit činnost potenciálních škůdců a teroristů.

Data mining zahrnuje velkou šíři metod a způsobů práce, je obtížné podat jednoznačný návod k postupu. Společnou podstatou všech metodologií je následnost několika kroků:

  • Obchodní/praktický – formulace úlohy a porozumění problému. Ani automatické vyhledávání znalostí nelze provádět zcela naslepo.
  • Datový – vyhledání a příprava dat pro analýzu. Statistické algoritmy většinou potřebují data připravená v určité podobě, a proto není možné použít přímo surových dat z obchodních databází.
  • Analytický – hledání informace v datech, vytváření statistických modelů a podobně. Využívají se nejrůznější metody od jednoduchých tabelací a vizualizací až po sofistikované přístupy jako je genetické programování. Asi nejčastěji používanými metodami však jsou logistická regrese s automatickým výběrem proměnných, rozhodovací stromy a neuronové sítě. Výstup této fáze bývá dvojí: Jednak obecnější znalosti (např. že svobodní klienti nejčastěji nakupují pozdě večer, zatímco ženatí po obědě), jednak matematické modely (např. postup, jak vytipovat potenciálního klienta pro daný produkt).
  • Aplikační – zjištěné poznatky a modely je třeba uvést do praxe, například spuštěním reklamní kampaně nebo reorganizací webových stránek.
  • Kontrolní – je třeba zajistit zpětnou vazbu (jak efektivní byla obchodní akce) a v případě dlouhodobě nasazovaných modelů i kontrolovat, zda model příliš nezestárl a zachovává si svoji efektivitu.

Potenciální nebezpečí data miningu

 

Komerční data mining představuje často masivní a inteligentní zpracování osobních údajů, vznikají často obavy ze zneužití těchto informací.

Kromě obvyklých negativ spojených se shromažďováním osobních údajů, jako je záměrný i nezáměrný únik dat a jejich využití k různým nečestným aktivitám od spamu až po vydírání, zde teoreticky hrozí i specifické zneužití statistických technik. Lze si například představit zločince, který si pomocí analýzy dat vytipovává své oběti.

Zdá se však, že toto nebezpečí je – alespoň v současném stavu data miningu – nepatrné. I kdyby se náhodou zločinci dostali k využitelným osobním datům, pravděpodobně by jim použití sofistikovaných statistických metod příliš nepomohlo, už proto, že by jim chyběla databáze „pozitivních příkladů“ úspěšných zločinů, na níž by mohli své modely postavit.

 

Za větší potenciální nebezpečí lze považovat technologie, k jejichž vzniku data mining přispívá v akademické sféře. Například dekódování genomu může být použito k nehumánním selekcím osob podobným eugenice, ale postaveným na vědeckém základě. Anebo pokročilé metody identifikace osob mohou být spolu s kamerovými systémy používány ke špehování pohybu občanů.

Ze správných dat, použijeme-li správný způsob dobývání, dostaneme správné výsledky. Proto by dobývání dat mělo být založeno na správných datech. Nicméně protože se používají statistické metody, tak výsledky jsou tzv. statisticky správně, tj. s malou pravděpodobností odvodíme chybné výsledky (falešně pozitivní).

Dobývání typicky neodhalí všechny souvislosti schované v datech.

I z nesmyslných dat, například špatně připravených anebo náhodných dat dostaneme nějaké výsledky. Je možné dostat i výsledky, co vypadají smysluplně. Smetí dovnitř, smetí ven (angl. Garbage In, Garbage Out - GIGO).

 

Tyto služby Vám rádi zajistíme - více informací a kontakty najdete zde:

 

ISS Europe, spol. s r.o.

Bělehradská 126/381
120 00 Praha 2

Recepce

E-mail: i Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 735 173 703

Obchod a marketing

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 724 219 550

Zákaznická podpora

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 775 869 321