po21062021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Your System - Myocto

Your System - Myocto

pngbase64f1f97557c3b3571fSpolečnost YOUR SYSTEM je česká firma působící na našem trhu v oblasti informačních technologií. V současné době zaměstnává více než 150 odborníků.

Nabídka společnosti je podřízena požadavkům zákazníků tak, aby si mohli vybrat přesně ty služby, které odpovídají jejich strategickým záměrům. Díky pobočkám na celém území republiky (Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha) je YOUR SYSTEM schopen zabezpečit podporu zákazníků po celé ČR a velmi rychle reagovat na jejich požadavky.

 

 

  

Cíl společnosti

Cílem společnosti YOUR SYSTEM je vyprofilovat se jako významný dodavatel IT technologií nejen v ČR, ale i v okolních státech. Mezi naše základní strategické směry patří:

 • orientace na zákazníka a vybudování dobrých vztahů na bázi důvěry a spolehlivosti

 • poskytování služeb s přidanou hodnotou v těsné spolupráci s dodavateli technologií

 • procesní řízení na bázi plánování lidských i znalostních kapacit

 • dodržování integrované politiky QMS, EMS, ISMS, ITSM a BOZP

 

Řídící a karetní systémy

Divize řídících a karetních systémů nabízí komplexní řešení pro čerpací stanice. Naši produktovou řadu MyOCTO spojují následující vlastnosti:

 • Spolehlivost – garance provozu bez výpadků s minimálními náklady na servis

 • Komplexní monitoring a vzdálená správa čerpací stanice při minimálních požadavcích na komunikaci

 • Jednoduchá obsluha – obsluha pokladny pomocí dotykové obrazovky

 • Centrální řízení provozních parametrů ČS

 • Rozsáhlé možnosti práce s platebními nástroji

 • Široké možnosti HW konfigurace ČS

 • Důsledná kontrola pohybu PHM na čerpací stanici – záznam veškerých pohybů pohonných hmot na čerpací stanici

 • Aktivní monitoring provozu systému i technologií, který umožňuje předcházet různorodým incidentům

 • Nepřetržitá podpora našeho helpdesku – jsme Vám vždy k dispozici s radou i pomocí pro Vás i Vaše zákazníky díky síti vlastních servisních středisek po celé republice

Řešené oblasti:

 • Bezobslužné kontejnerové čerpací stanice

 • Řídící systémy pro čerpací stanice

 • Bezobslužné výdejní zařízení pro čerpací stanice

 • Kamerové a zabezpečovací systémy

 • Systémy měření hladin a úniků PHM

 • Skladovací nádrže PHM a ADBLUE

 • Výstavba a rekonstrukce

 • Elektroinstalace

 • Výdejní stojany

 • Spodní technologie

 • Servisní služby

 • Outsourcing provozu

 

Další služby a řešení:

 • Poradenství

 • Efektivita provozu čerpacích stanic

 • Zpracování provozní dokumentace

 • Organizace servisních činností

 • Nastavení procesů a zodpovědnosti

 • Systémová integrace

 • Podporacerpa

 

 

SW vývoj

Dodávka ucelených softwarových řešení, které beze zbytku naplňují požadavky a očekávání zákazníků, patří mezi klíčové aktivity společnosti YOUR SYSTEM.

Aplikace provozované nad informační infrastrukturou mají zajišťovat chod organizace a podporovat firemní procesy. Portfolio námi nabízených řešení pokrývá komplexní i dílčí potřeby zákazníků. Ve všech okamžicích, při analýze, vývoji, implementaci, v testovacím provozu i při následné podpoře hotového řešení, máme na zřeteli potřeby zákazníků, a proto naše řešení přináší nejen maximální efektivitu, ale následně i snižují náklady a podstatně zvyšují konkurenceschopnost.

Řešené oblasti:

 • Správa dokumentů a multimédií v organizaci (DMS, Archív)

 • Portálové řešení

 • Webové/intranetové aplikace

 • Efektivní řízení organizace

 • Interaktivní systém pro komunikaci s občany

 • Komplexní systém řízení bezpečnosti organizace

 • Systém pro hlášení, evidenci a zpracovávání požadavků

 • Fleetmanagement system

Pracujeme s těmito technologiemi: JAVA, .NET/C+, PHP, IBM Domino, IBM Websphere, IBM Tivoli, MS Azure

Další služby a řešení:

 • Business to business portálové řešení

 • Mobilní aplikace

 • Řešení na platformě IBM NOTES

 • Vývoj aplikací na platformě .NET

 • Zakázkový vývoj

 • Správa ICS

 • Zálohování

 • Řízení oběhu dokumentů

Řešení portálové infrastruktury pro TSK Praha

Případová studie

Potřeba zákazníkastudie-final-1

Technická správa komunikací Praha (TSK Praha) je příspěvková organizace Magistrátu hlavního města Prahy. Předmětem její činnosti je správa a údržba komunikací a přidružených zařízení hlavního města Prahy.

TSK Praha je dále provozovatel dopravního dispečinku, jehož náplní je monitorování dopravy na území hlavního města Prahy a její řízení. Pro monitorování dopravy provozuje řadu technologických čidel, které pomáhají při řízení dopravy. TSK Praha provozuje kamerový systém, systém pro sledování teploty (síť teplotních čidel), počítadla průjezdů, a další dopravně informační systémy.

TSK Praha spolupracuje s řadou dalších organizací působících v oblasti veřejné dopravy v Praze, například s organizací DP Praha a s firmou Eltodo.Jedním z nástrojů, který byl od počátku využíván při komunikaci TSK s veřejností, byl internet. V první fázi šlo o jednoduchou statickou prezentaci, která měla za cíl zpřístupňovat informace veřejnosti.Postupem času vystal požadavek na efektivnější sdílení informací. Informace bylo potřeba sdílet co nejrychleji, bezpečně, spolehlivě a automaticky.

Řešení od společnosti YOUR SYSTEMTSK

Pro splnění těchto potřeb bylo v roce 2006 rozhodnuto o vybudování jednotné webové portálové infrastruktury. Cílem bylo vytvořit jednotné prostředí pro provoz webových prezentací a aplikací. Jako základ řešení bylo společností YOUR SYSTEM navrženo řešení postavené na platformě IBM WebSphere Portal, které pak bylo i vybráno.

Důvodem výběru byly především její ucelené technologické vlastnosti a možnosti. Důležitým aspektem byla i snadná integrace se stávajícím systémem Lotus Notes, který TSK využívá pro adresářové, poštovní, kancelářské služby a provoz řady interní aplikací.

IBM WebSphere Portal obsahuje prostředí pro tvorbu náročných webových prezentací a portálů. Základ tvoří aplikační prostředí pro běh aplikací J2EE (Java). Možnosti portálu jsou tvořeny portálovým kontejnerem s řadou systémů, služeb a modulů, jakými jsou např. systém pro správu webového obsahu, systém práv a rolí, personalizace, modul vyhledávání. Z těchto základních kamenů je možné vytvořit portály splňující i ty nejnáročnější požadavky.

V první etapě byla vytvořena webová prezentace na adrese www.tsk-praha.cz. Prezentace byla vytvořena s využitím systému pro správu webového obsahu, který umožnil publikaci obsahu zaměstnancům TSK. Součástí vypracování bylo nasazení aplikací pro zobrazení aktuálních veřejných dopravních informací. Byly vytvořeny aplikace zobrazující snímky z dopravních kamer, nehody a uzavírky, stupně provozu a řada dalších.

Na základě stejné portálové infrastruktury byly následně vytvořeny další portály – portál pro interní zaměstnance (intranet) a portál B2B (extranet).

Hlavním cílem intranetu bylo zpřístupnění interních informací a aplikací na jednom místě z prostředí tzv. tenkého klienta. Díky použité technologii bylo možné zpřístupnit přímo z intranetu aplikace provozované na platformě Lotus Notes, jakými jsou například pošta, kalendář, interní helpdesk a další.

Přínosy řešení

Vytvořením portálové infrastruktury společností YOUR SYSTEM přineslo TSK jednotné prostředí pro provoz webových aplikací. Byl tím položen základ pro jednoduchou tvorbu infrastruktury webových portálů pro různé skupiny uživatelů, kterým nabízí pohodlný, efektivní a kvalitní přístup k informacím a aplikacím.

Díky existenci jednotného prostředí lze efektivně spravovat celou infrastrukturu, snižují se tím náklady na její provoz. Využitím standardní komerční platformy IBM WebSphere Portal lze snadno integrovat aplikace třetích stran. Počáteční investice byla investicí k řešení jak současných požadavků, tak především požadavků budoucích.Metecidlo

Integrovaný systém řízení

Společnost YOUR SYSTEM má implementován integrovaný systém řízení kvality, environmentu, bezpečnosti informací, ICT služeb a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle mezinárodně uznávaných norem ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001. Je držitelem následujících certifikací:

       ISO_9001_mISO_14001_mISO_IEC_20000-1_mISO_IEC_27001_mOHSAS_18001_m

Realizované projekty EU

 EU

Společnost YOUR SYSTEM realizovala v rámci programu ICT a strategické služby - Výzvy I projekt "2.2 ITS01/098 Systém zvyšování efektivnosti řízení - Card Management System"

Projekt je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

 EU_OPPA

 EU_OPPA

Společnost YOUR SYSTEM realizuje v rámci programu OPPA projekt "CZ.2.17/1.1.00/32182 Váš systém vzdělávání-Your system of education". Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

   

Aplikační řešení

Dodávka ucelených aplikačních řešení, která beze zbytku naplňují požadavky a očekávání zákazníků, patří mezi klíčové aktivity společnosti YOUR SYSTEM.istock_000012401353small_aplikacni reseni

Aplikace provozované nad informační infrastrukturou mají zajišťovat chod organizace a podporovat firemní procesy. Portfolio námi nabízených aplikačních řešení pokrývá komplexní i dílčí potřeby zákazníků. Ve všech okamžicích – při analýze, vývoji, implementaci, v testovacím provozu i při následné podpoře hotového řešení – máme na zřeteli potřeby zákazníků, a proto naše řešení přináší nejen maximální efektivitu, ale následně i snižují náklady a podstatně zvyšují konkurenceschopnost.

YOUR SYSTEM dodává aplikační řešení zejména v následujících oblastech:

Podpora IT infrastruktury

Kvalitní infrastruktura informačních systémů vytváří základy, na kterých je teprve možné provozovat aplikace a informační systémy. Do informační infrastruktury patří mj. stolní počítače a notebooky, servery a ostatní technické prostředky, základní programové vybavení koncových stanic a serverů (operační systémy), aplikační prostředí (např. kancelářské aplikace, databázové systémy, adresářové služby) a komunikační prostředí, které jednotlivé komponenty propojuje.

Společnost YOUR SYSTEM poskytuje svým zákazníkům veškeré služby spojené s výstavbou, rozšiřováním a údržbou infrastruktury ICT.

Řešené oblasti:

           Servis hardwaru

 • Autorizovaný partner pro záruční a pozáruční opravy

 • Servery a storage

 • Osobní počítače, notebooky, tablety

 • Tiskárny, plotry, skenery, multifunkční zařízení

            Softwarová správa

 • Podpora databází

 • Aplikační podpora

 • Serverová podpora

 • Virtualizace

 • Uživatelská podpora systémů

           Komunikační infrastruktura

 • Kamerové a bezpečnostní systémy

 • Aktivní prvky, firewally

 • Strukturovaná kabeláž

           Servis čerpacích stanic (OCTO servis)

 • Řídící systémy pro čerpací stanice

 • Zařízení do bezobslužných čerpacích stanic

 • Celorepublikové pokrytí

 • 4h garantovaná doba opravy

 • Vzdálený přístup

 • Monitoring

Další služby a řešení:

 • Analýza, audit

 • Návrh

 • Dodávka

 • Instalace

 • Konfigurace

 • Podpora

 • Správa

 • On site

 • Off site

 • Outsourcing

 • Prodej kapacit

 

Digitální marketing

Naši specialisté z marketingová divize  pro Vás připraví komplexní koncept digitální kampaně, stanovíme společně s Vámi cíle a navrhneme Vám nejlepší cestu k jejich dosažení. V rámci realizace strategie připravíme podrobnou analýzu Vaší přímé konkurence a připravíme návrhy marketingových internetových aktivit. Vydefinujeme optimální cílovou skupinu pro každou kampaň a připravíme všechny potřebné průzkumy pro realizaci. Následně Vám naši odborníci doporučí nejvhodnější kombinace nástrojů a technik, díky kterým dosáhnete úspěšné kampaně, která bude komunikovat s Vaší cílovou skupinou.

Další služby a řešení:

 • Reklamní služby

 • Digitální reklamní kampaně

 • Digitální marketing

 • Social media marketing

 • Údržba a správa webových stránek

 • Digitální strategie

 • Analýza a uživatelské testování

 • Design webových stránek a mobilních aplikací

 • Copywriting

 • Optimalizace SEO

 • User Experience

 

KONTAKT

 

YOUR SYSTEM, spol. s r.o. – sídlo společnosti

Türkova 2319/5b (Prague Gate)

149 00 Praha 4 – Chodov

IČO: 00174939

DIČ: CZ00174939

 

Telefon

+420 277 775 500

+420 277 775 511

 

Fax

+420 277 775 501

 

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Běžná provozní doba

po – pá 9:00 – 17:00 hod

Servisní dispečink

+420 277 775 515

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 mapa your system.png