so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Your System Řešení portálové infrastruktury pro TSK

Your System Řešení portálové infrastruktury pro TSK

 

Společnost YOUR SYSTEM je česká firma působící na našem trhu v oblasti informačních technologií. V současné době zaměstnává více než 150 odborníků.

Nabídka společnosti je podřízena požadavkům zákazníků tak, aby si mohli vybrat přesně ty služby, které odpovídají jejich strategickým záměrům. Díky pobočkám na celém území republiky (Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha) je YOUR SYSTEM schopen zabezpečit podporu zákazníků po celé ČR a velmi rychle reagovat na jejich požadavky.

 

 

 

 

 

 

Cílem společnosti YOUR SYSTEM je vyprofilovat se jako významný dodavatel IT technologií nejen v ČR, ale i v okolních státech. Mezi naše základní strategické směry patří:

 • orientace na zákazníka a vybudování dobrých vztahů na bázi důvěry a spolehlivosti

 • poskytování služeb s přidanou hodnotou v těsné spolupráci s dodavateli technologií

 • procesní řízení na bázi plánování lidských i znalostních kapacit

 • dodržování integrované politiky QMS, EMS, ISMS, ITSM a BOZP

 

Řešení portálové infrastruktury pro TSK Praha

Případová studie

Potřeba zákazníkastudie-final-1

Technická správa komunikací Praha (TSK Praha) je příspěvková organizace Magistrátu hlavního města Prahy. Předmětem její činnosti je správa a údržba komunikací a přidružených zařízení hlavního města Prahy.

TSK Praha je dále provozovatel dopravního dispečinku, jehož náplní je monitorování dopravy na území hlavního města Prahy a její řízení. Pro monitorování dopravy provozuje řadu technologických čidel, které pomáhají při řízení dopravy. TSK Praha provozuje kamerový systém, systém pro sledování teploty (síť teplotních čidel), počítadla průjezdů, a další dopravně informační systémy.


TSK Praha spolupracuje s řadou dalších organizací působících v oblasti veřejné dopravy v Praze, například s organizací DP Praha a s firmou Eltodo.Jedním z nástrojů, který byl od počátku využíván při komunikaci TSK s veřejností, byl internet. V první fázi šlo o jednoduchou statickou prezentaci, která měla za cíl zpřístupňovat informace veřejnosti.Postupem času vystal požadavek na efektivnější sdílení informací. Informace bylo potřeba sdílet co nejrychleji, bezpečně, spolehlivě a automaticky.

Řešení od společnosti YOUR SYSTEMTSK


Pro splnění těchto potřeb bylo v roce 2006 rozhodnuto o vybudování jednotné webové portálové infrastruktury. Cílem bylo vytvořit jednotné prostředí pro provoz webových prezentací a aplikací. Jako základ řešení bylo společností YOUR SYSTEM navrženo řešení postavené na platformě IBM WebSphere Portal, které pak bylo i vybráno.


Důvodem výběru byly především její ucelené technologické vlastnosti a možnosti. Důležitým aspektem byla i snadná integrace se stávajícím systémem Lotus Notes, který TSK využívá pro adresářové, poštovní, kancelářské služby a provoz řady interní aplikací.


IBM WebSphere Portal obsahuje prostředí pro tvorbu náročných webových prezentací a portálů. Základ tvoří aplikační prostředí pro běh aplikací J2EE (Java). Možnosti portálu jsou tvořeny portálovým kontejnerem s řadou systémů, služeb a modulů, jakými jsou např. systém pro správu webového obsahu, systém práv a rolí, personalizace, modul vyhledávání. Z těchto základních kamenů je možné vytvořit portály splňující i ty nejnáročnější požadavky.


V první etapě byla vytvořena webová prezentace na adrese www.tsk-praha.cz. Prezentace byla vytvořena s využitím systému pro správu webového obsahu, který umožnil publikaci obsahu zaměstnancům TSK. Součástí vypracování bylo nasazení aplikací pro zobrazení aktuálních veřejných dopravních informací. Byly vytvořeny aplikace zobrazující snímky z dopravních kamer, nehody a uzavírky, stupně provozu a řada dalších.


Na základě stejné portálové infrastruktury byly následně vytvořeny další portály – portál pro interní zaměstnance (intranet) a portál B2B (extranet).

Hlavním cílem intranetu bylo zpřístupnění interních informací a aplikací na jednom místě z prostředí tzv. tenkého klienta. Díky použité technologii bylo možné zpřístupnit přímo z intranetu aplikace provozované na platformě Lotus Notes, jakými jsou například pošta, kalendář, interní helpdesk a další.

Přínosy řešení

Vytvořením portálové infrastruktury společností YOUR SYSTEM přineslo TSK jednotné prostředí pro provoz webových aplikací. Byl tím položen základ pro jednoduchou tvorbu infrastruktury webových portálů pro různé skupiny uživatelů, kterým nabízí pohodlný, efektivní a kvalitní přístup k informacím a aplikacím.

Díky existenci jednotného prostředí lze efektivně spravovat celou infrastrukturu, snižují se tím náklady na její provoz. Využitím standardní komerční platformy IBM WebSphere Portal lze snadno integrovat aplikace třetích stran. Počáteční investice byla investicí k řešení jak současných požadavků, tak především požadavků budoucích.Metecidlo

Integrovaný systém řízení

 

Společnost YOUR SYSTEM má implementován integrovaný systém řízení kvality, environmentu, bezpečnosti informací, ICT služeb a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle mezinárodně uznávaných norem ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001. Je držitelem následujících certifikací:


       ISO_14001_mISO_IEC_20000-1_mISO_9001_mOHSAS_18001_mISO_IEC_27001_m

 

Realizované projekty EU

 EU

Společnost YOUR SYSTEM realizovala v rámci programu ICT a strategické služby - Výzvy I projekt "2.2 ITS01/098 Systém zvyšování efektivnosti řízení - Card Management System"

Projekt je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)


EU_OPPA

Společnost YOUR SYSTEM realizuje v rámci programu OPPA projekt "CZ.2.17/1.1.00/32182 Váš systém vzdělávání-Your system of education". Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

   

Aplikační řešení


Dodávka ucelených aplikačních řešení, která beze zbytku naplňují požadavky a očekávání zákazníků, patří mezi klíčové aktivity společnosti YOUR SYSTEM.istock_000012401353small_aplikacni reseni


Aplikace provozované nad informační infrastrukturou mají zajišťovat chod organizace a podporovat firemní procesy. Portfolio námi nabízených aplikačních řešení pokrývá komplexní i dílčí potřeby zákazníků. Ve všech okamžicích – při analýze, vývoji, implementaci, v testovacím provozu i při následné podpoře hotového řešení – máme na zřeteli potřeby zákazníků, a proto naše řešení přináší nejen maximální efektivitu, ale následně i snižují náklady a podstatně zvyšují konkurenceschopnost.

YOUR SYSTEM dodává aplikační řešení zejména v následujících oblastech:


MYOCTO


Ačkoliv to podle názvu nevypadá, jedná se o ryze českou značku se zázemím silné společnosti, která na českém trhu působí již několik desítek let. Značka MyOcto nabízí kompletní služby provozovatelům čerpacích stanic jak ve veřejném, tak i neveřejném sektoru. Mezi naše hlavní produkty patří bezobslužný výdejní stojan OctoMAT s integrovaným řídícím systémem OctoPOS. Dále se specializujeme na dodávky bezobslužných čerpacích stanic, které jsme schopni poskytnout přesně na míru Vašim požadavkům. Díky našemu partnerství s předními německými výrobci výdejních stojanů a technologií pro čerpací stanice Gilbarco Veeder-Root a Horn Tecelamit jsme také autorizovaným prodejcem produktů těchto značek.


V průběhu dlouholetého působení na trhu jsme získali jedinečné zkušenosti s dodávkami, servisem a podporou ve všech oblastech dodávaných řešení. Zaměřujeme se také na projektové činnosti a stavební práce, jsme tedy schopni Vám vybudovat novou čerpací stanici takřka na zelené louce. Manažeři a technici pracující pro značku MyOcto dbají na vysoké nároky značky a neustále se aktivně věnují rozšiřování portfolia nabízených služeb. Díky svým bohatým zkušenostem v oblasti čerpacích stanic jsou také schopni řešit ty nejsložitější problémy spojené s provozem ČS a pružně reagovat na jakékoliv individuální potřeby zákazníků.


Vysoká technická úroveň a kvalita našich produktů a služeb si získala mnoho příznivců jak mezi drobnými podnikateli, tak mezi známými společnostmi jako je Globus, ČEPRO, COOP či ŘSD.


Značka MyOCTO nabízí komplexní řešení pro všechny čerpací stanice PHM - přes výdejní stojany, čerpadla, potrubní rozvody a pokladní nebo čipové systémy až po projektové činnosti a stavební práce.

V našem portfoliu nabízených produktů a služeb naleznete:

 • Bezobslužné kontejnerové čerpací stanice

 • Řídící systémy pro čerpací stanice

 • Pokladní systémy

 • Bezobslužné výdejní zařízení pro čerpací stanice

 • Výdejní stojany a tankovací automaty předních značek (Gilbarco Veeder-Root, Horn Tecalemit)

 • Výdejní pistole, hadice, čerpadla

 • Nadzemní a podzemní nádrže, potrubní rozvody

 • Kamerové a zabezpečovací systémy, monitoring

 • Systémy měření hladin a úniků PHM (hlídání a indikace netěsnosti)

 • Skladovací nádrže PHM a AdBlue

 • Výstavba a rekonstrukce ČS

 • Elektroinstalace a elektrorozvody

 • Výdejní stojany

 • Spodní technologie

 • Servisní služby (servis výdejních stojanů, roční prohlídky, údržba stanice)

 • Revitalizace a opravy čerpacích stanic

Nad rámec těchto služeb poskytujeme business consulting a velice rádi vám pomůžeme se strategickými a ekonomickými rozhodnutími. Nevíte zda-li by se vám revitalizace ČS vyplatila? Přemýšlíte zda-li zakoupit bezobslužné výdejní zařízení a zkrátit provozní dobu s obsluhou? Nebo byste rádi prodloužili provozní dobu své čerpací stanice?


Přinášíme Vám produktovou řadu OCTO, kterou spojují následující vlastnosti:


 • Spolehlivost – garance provozu bez výpadků s minimálními náklady na servis

 • Komplexní monitoring a vzdálená správa čerpací stanice při minimálních požadavcích na komunikaci

 • Jednoduchá obsluha - obsluha pokladny pomocí dotykové obrazovky

 • Centrální řízení provozních parametrů ČS

 • Rozsáhlé možnosti práce s platebními nástroji

 • Široké možnosti HW konfigurace ČS

 • Důsledná kontrola pohybu PHM na čerpací stanici - systém zaznamenává veškeré pohyby pohonných hmot na čerpací stanici

 • Aktivní monitoring provozu systému i technologií, který umožňuje předcházet různorodým incidentům

 • Nepřetržitá podpora našeho helpdesku – jsme Vám vždy k dispozici s radou i pomocí pro Vás i Vaše zákazníky díky síti vlastních servisních středisek po celé republice

Bezpečnostní technologie


istock_000001468830small_bezpecnostni technologie

Zabezpečení datové infrastruktury proti útokům zvenčí i zevnitř je nedílnou součástí moderních datových sítí. Většina stávajících i potenciálních zákazníků si plně uvědomuje nutnost ochrany svých informačních aktiv, a proto požaduje řešení bezpečnosti na úrovni, která odpovídá jak jejich nárokům na bezpečnost, tak jejich finančním možnostem.

 

YOUR SYSTEM projektuje, instaluje a spravuje bezpečnostní technologie předních světových dodavatelů zejména v oblastech:

 • firewally

 • virtuální privátní sítě (VPN) na bázi IPSec a SSL

 • antivirové a antispamové prostředky

 • prostředky pro content filtering (filtrování obsahu)

 • systémy detekce a prevence narušení (IDS/IPS)

 • bezpečnostní proxy

 • vyhodnocování bezpečnostních logů

Vybrané řešení:

Případová studie:

Perimetr sítě LAN


Perimetr lokální sítě LAN má za úkol bezpečně oddělit vnitřní, relativně bezpečné prostředí firemní komunikační sítě od veřejného a potenciálně velmi nebezpečného prostředí internetu. Toto oddělení bývá zajištěno pomocí technických a programových prostředků, které využívají různé moderní technologie.

Základní a nejjednodušší způsob ochrany vnitřní sítě LAN je pomocí tzv. NAT. Při tomto mechanismu nejsou zařízení (webové servery, intranety, aplikační servery) uvnitř lokální sítě exponovány přímo do prostředí internetu, ale jsou schovány za jednou veřejnou IP adresou.

V současné době nejpoužívanější technologie k oddělení vnitřní a vnější sítě je SPI (Stateful Packet Inspection) Firewall. Jedná se o zařízení, které monitoruje a řídí komunikaci přes internetové rozhraní. Na firewallu je možné nastavit kdo, kdy, kam a jakým způsobem (protokolem) může komunikovat.

V prostředích, která vyžadují zvýšenou pozornost proti útokům zvenčí, je velmi vhodné nasadit před vlastní firewall tzv. nárazníkový firewall, který filtruje komunikaci ještě před tím, než je detailně řízena hlavním firewallem.

Virtuální privátní síť (VPN) je technologie, pomocí které je možné zašifrovaně přenášet informace přes otevřené prostředí Internetu. VPN slouží nejen ke komunikaci mezi geograficky vzdálenými pobočkami, ale také umožňuje připojení jednotlivých uživatelů k podnikovým zdrojům.

Vzhledem k tomu, jaké nebezpečí dnes představují viry (a ostatní škodlivý kód), je více než vhodné podrobit veškerou komunikaci, která prochází přes perimetr, kontrole na přítomnost škodlivého kódu. Minimálně by měla být kontrolována elektronická pošta a komunikace s webovými servery. Obdobně, antispamové řešení, umístěné přímo v perimetru, může kontrolovat a izolovat podstatnou část nevyžádané pošty, která pak nezatěžuje interní systémy.

Protože se dnes škodlivý kód dokáže šířit i tak, že uživatel pouze navštíví určité webové stránky, je vhodné řídit přístup uživatelů k webům prostřednictvím systémů Content Filteringu (filtrování obsahu), kde lze nastavit, ke kterým webovým serverům uživatelé přístup mají a ke kterým ne.

Systémy detekce a prevence průniku do sítě (IDS a IPS) monitorují provoz na perimetru a vyhodnocují jej proti známým způsobům útoků (tzv. signatury).

Každé bezpečnostní zařízení generuje zprávy o své činnosti – tzv. logy, ze kterých je možné vysledovat informace o hrozbách, které na dané zařízení působily a reakci bezpečnostní technologie na tuto hrozbu. Bohužel, množství logovaných informací je natolik obrovské, že je prakticky nemožné, aby je bylo možné efektivně vyhodnocovat. Proto existují systémy pro korelaci a vyhodnocování bezpečnostních logů, které sbírají, konsolidují, vyhodnocují a mezi sebou korelují logy různých zařízení. Výstupem je pak omezené množství zpráv, kterým by ale za všech okolností měli administrátoři věnovat pozornost.

 

KONTAKTY

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Türkova 2319/5b (Prague Gate)

149 00 Praha 4 – Chodov

IČO: 00174939

DIČ: CZ00174939

Telefon

+420 277 775 500

+420 277 775 511

Fax

+420 277 775 501

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


mapa your system.png