čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Your System Správa databází v prostředí Magistrátu hl.m. Prahy

Your System Správa databází v prostředí Magistrátu hl.m. Prahy

 

 
 

Případová studie

Potřeba zákazníka


Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.studie-final-6

Magistrát pro provoz svých informačních systémů provozuje celkem tři hlavní databázové platformy – Microsoft SQL Server, IBM Informix a Oracle RDBMS – jejichž správu mělo u jednotlivých aplikací na starosti několik zaměstnanců Magistrátu a dodavatelských firem. Výsledkem bylo, že neexistovala shodná pravidla ani pro zálohování, ani pro sdílení diskových kapacit mezi aplikacemi a jiných společných zdrojů. Současně vyvstala s rozvojem, především platforem Microsoft a Oracle, potřeba doškolovat zaměstnance na nejnovější verze. Ti však byli na správu databází využíváni jen částečně.

Řešení od společnosti YOUR SYSTEM

Pro zlepšení situace byl navržen outsourcing správy databází (role DBA), včetně převzetí pracovníků magistrátu – specialistů na databázovou správu – do firmy YOUR SYSTEM, aby byla zajištěna stejná úroveň podpory za nižších nákladů.

Společnost YOUR SYSTEM zajistila pravidelné proškolování specialistů na novější trendy, a současně je zaměstnal i u jiných zákazníků. Díky tomu došlo jednak ke snížení nákladů na specialisty, jednak se o náklady na školení podělili s magistrátem i jiní zákazníci, a navíc se zajistila kontinuita v rozvoji poskytovaných služeb. Po zahájení outsourcingu správy databází byly společností YOUR SYSTEM postupně přejímány pod její správu databáze ostatních aplikací. Aplika

čním firmám zůstala zodpovědnost jen za celky se speciální správou (DMZ). Přejímka se obešla bez navýšení ceny za outsourcing.

Sjednocení pravidel pro správu databází vedlo k optimalizaci licenčních politik a lepší využití databází nad infrastrukturou magistrátu. Postupně byly převedeny aplikace z platformy Informix na Oracle a SQL Server, bylo optimalizováno rozmístění databází platforem Oracle a posléze i Microsoft SQL Server.

Přínosy řešení

Outsourcingem správy databází se zákazníkovi zajistila stejná úroveň služby za nižších nákladů. Sjednocením správy pod jednoho dodavatele se zajistily podmínky pro optimalizaci rozmístění databází vzhledem k nakoupenému hardwaru, čímž se ušetřilo na licencích a došlo i k  dodatečným úsporám.

Na základě zkušeností s outsourcingem správy databází byl navržen i outsourcing správy middlewaru (aplikačních a přístupových služeb), s cílem ušetřit náklady a optimalizovat investice do licencí.

 

Pronájem IT specialist


istock_000005857420small_pronajem it special

Nestačí vám kapacity IT pro projekty, které plánujete? Brzdí malá kapacita vašeho IT rozvoj obchodu? Nedaří se vám získat zaměstnance se specifickou kvalifikací a zkušenostmi? Společnost YOUR SYSTEM vám nabízí své IT profesionály na projekty formou outsourcingu. Služba je známa i pod názvy „bodyshoping“ a „team leasing“.

Jde o krátkodobý i dlouhodobý pronájem pracovní kapacity pro danou roli na určité časové období. Služba je placena na základě pracovních výkazů a dohodnuté sazby (obvykle měsíčně).

Přidaná hodnota pro klienta:

 • schopnost vykrývat špičky v požadavcích na zdroje do projektů

 • získání specifických zkušeností odjinud

 • rychlost získání velkého množství kvalifikovaných pracovníků jen na nezbytně nutnou dobu

 • odpadá personální agenda

 • nespadá do kategorie „headcount“

 • oproti vlastním zaměstnancům obecně velká flexibilita

 • motivace pracovníků na výkon a spokojenost zákazníka

Všichni pracovníci společnosti YOUR SYSTEM mají za sebou zajímavou praxi v oboru IT i v oboru našich zákazníků. Díky zkušenosti z předchozích projektů mohou přinést vašemu projektu potřebné know-how a pomoci tak k vašemu úspěchu.

 

Základní role pro projekty - některé role lze dále dělit na kategorie dle požadované zkušenosti (junior, standard, senior, team leader):

 • projektový manažer

 • business analytik

 • solution architect

 • IT analytik

 • vývojář (dle technologií - Java/.NET/Oracle, LDN, …)

 • test manager, test analytik, tester

 • dokumentarista


Outsourcing


Outsourcing je v podstatě převzetí provozu informačního systému zákazníka třetí stranou – poskytovatelem.

Outsourcing může být úplný, kdy jeho poskytovatel je zodpovědný za všechny komponenty (servery, operační systémy, aplikace, databáze, pracovní stanice, komunikační infrastrukturu, procesy apod.) a jejich vzájemnou spolupráci. Druhou variantou je operační outsourcing, kdy poskytovatel přejímá zodpovědnost jen za vybrané komponenty či subsystémy (typicky jde o infrastrukturu, aplikace, IT procesy nebo i business procesy). Pro outsourcing je důležité správně nastavit parametry, které jsou zákazníkem pro provoz požadovány (tzv. SLA – Service Level Agreement a OLA – Operational Level Agreement).

Společnost YOUR SYSTEM je profesionálním, dlouhodobým a zkušeným provozovatelem outsourcingu. Díky našemu odbornému zázemí můžeme garantovat provozuschopnost jak celého informačního systému, tak jeho jednotlivých součástí přesně dle požadavků zákazníků. Ti často využívají i HelpDesk, na který jejich uživatelé hlásí své problémy a požadavky. HelpDesk je následně předává k řešení odborným specialistům. Při outsourcingu bývá často zvykem, že technici naší společnosti jsou u zákazníků permanentně přítomni.

Business konzultace


Základním účelem každého informačního systému by měla být podpora a zefektivnění procesů, které organizace či podnik provádí. V oblasti business konzultací spolupracujeme s našimi zákazníky při návrhu, reengineeringu a následné implementaci procesů a činností, které vykonávají.

V této kategorii konzultací je nutno brát v úvahu nejen interní potřeby zákazníka, ale i široké spektrum legislativních požadavků, mezinárodních norem a tzv. best practices (tj. nejlepších zkušeností z oboru). Současně navrhujeme postupy a procesy tak, aby byly jednoduše automatizovatelné a tím i uskutečnitelné ve světě informačních technologií.


Poskytujeme implementační, integrační a poradenské služby v oblasti architektury a bezpečnosti ICT, interních procesů, hardwarových a softwarových nástrojů a navrhujeme řešení se zaměřením na:

interní potřeby zákazníka a jeho zákazníků

dodržování vybraných ekonomických standardů, předpisů a zákonných norem

dodržování zákonných požadavků na ochranu soukromí a oprávněných zájmů

dodržování zákonných požadavků na právně závaznou, validní elektronickou komunikaci

 

Jste majitelem čerpací stanice, která nevydělává dle Vašich představ? Máte na Vaší čerpací stanici staré technologie jejich údržba se již nevyplatí? Chcete přestavět, vylepšit nebo modernizovat Vaší čerpací stanci? Nebo jste majitelem pozemku a plánujete výstavbu zcela nové čerpací stanice?

Je-li Vaše odpověď na některou z otázek ano, jsme tu pro Vás právě my.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti výstavby a revitalizace čerpacích stanic. Zajišťujeme pestrou škálu služeb, kterou se snažíme stále rozšiřovat a zdokonalovat tak, abychom se stali nepostradatelným pomocníkem, ale také spolehlivým partnerem pro majitele a provozovatele čerpacích stanic.

Zvolte si jednu z modelových možností optimalizace Vaší stanice nebo se obraťte na naše pracovníky pro vypracování nabídky Vám přímo na míru:

1. Optimalizace pokladního systému

Vlastnosti

 • Nový řídící systém OctoPOS

 • Nový back office pro správu dat

Výhody

 • Stabilní bezproblémový chod

 • Elektronická evidence veškerého prodeje PHM

 • Jednoduchý prodej suchého zboží včetně vedení skladu

 

 

2. Doplnění měření hladin a monitoringu úniků PHM

Vlastnosti

 • Nový systém měření hladin a indikace úniků PHM od Gilbarco Veeder-Root modelové řady TLS

Výhody

 • Okamžitý přehled o stavu PHM

 • Non-stop monitoring úniků PHM

 • Zamezení krádeží PHM z nádrží

 • Všechna důležitá data na jednom místě

3. Přestavba čerpací stanice na 24hod. bezobslužný provoz

Vlastnosti

 • Instalace platebního terminálu OctoMAT nové generace

Výhody

 • Přechod na plnohodnotný 24hodinový provoz

 • Redukce personálních nákladů na ČS

 • Možnost získání nových zákazníků díky systému lokálních karet (prodej na fakturu)

 • Možnost nabídky různých věrnostních systémů a bonusů

4. Výměna výdejních stojanů

Vlastnosti

 • Nové výdejní stojany modelové řady Frontier nebo SK700 od GVR

Výhody

 • Zamezení ztrát v důsledku krádeží PHM (SIP - nové vysoce zabezpečené pulzéry)

 • Zamezení ztrát v důsledku teplotní roztažnosti PHM (ATC - teplotní kompenzace, přepočet vydávaného množství na 15°C)

 • Zamezení ztrát v důsledku špatného nastavení měřičů (nové přesné měřiče C+ nebo ultra přesné - Ecometer)

 • Zamezení ztráty transakcí v důsledku chyby komunikace (bezpečná komunikace po protokolu 2 wire)


5. Výměna – rekonstrukce potrubí a nádrží PHM

Vlastnosti

 • Výměna starého potrubí za nové plastové

 • Revitalizace nádrže PHM

 • Kontrola a doplnění ostatních zařízení

Výhody

 • Včasné zamezení ekologických škod v důsledku úniku PHM

 • Prodloužení životnosti nádrží PHM

 • Zajištění v souladu s nejnovějšími normami a požadavky na provoz čerpací stanice

 • Zamezení ztrátám v důsledku poruch ČS

 • Prevence škod vzniklých na dalších zařízeních (poškození stojanů, měření, atd.)

6. Kompletní sanace a revitalizace ČS

Vlastnosti

 • Kompletní náhrada technologií skladování a výdeje PHM kontejnerovou ČS

Výhody

 • Konsolidace nevyhovujících provozů ČS bez nutnosti úplného zrušení ČS

 • Zachování ČS na daném místě

 • Zabránění vysokých škod v důsledku možné ekologické havárie

 • Rychlé řešení bez nutnosti zásadních stavebních úprav

 • Zamezení odlivu a ztrát zákazníků v důsledku dlouhodobého zastavení provozu

 • Vylepšení vnímání ČS zákazníky

7. Kompletní výstavba čerpací stanice PHM na míru

 • Kompletní dodávky technologií PHM

 • Kompletní stavební práce

 • Projekční a inženýrská činnost

 • Elektroinstalace včetně veřejného osvětlení

 • Kompletní SW řešení pro provoz Vaší čerpací stanice

PROČ S NÁMI?

 • Veškeré služby na jednom místě

 • Tým odborníků s více jak 20letou praxí v oblasti technologií a provozu ČS

 • Odborné poradenství vycházející z reálných zkušeností provozu ČS

 • Nejnovější technologie a inovace od renomovaných dodavatelů

 • Vyčíslení úspor na základě reálných dat z Vaší čerpací stanice

 • Řešení na míru přesně dle Vašich potřeb

 

                   Služby


istock_000016875497small_sluzby

Společnost YOUR SYSTEM poskytuje svým zákazníkům široké spektrum služeb.

Základní služby (instalace HW a SW, pronájem serverů, HW servis, technická podpora, školení uživatelů) jsou poskytovány jak samostatně, tak i ve spojitosti s dodávkami produktů. Tyto služby značně usnadňují následný provoz informačního systému a redukují celkové náklady na jeho údržbu.

Profesionální služby, kam řadíme např. komplexní péči o informační systémy zákazníků, či konzultace, představují nejefektivnější způsob řešení všech problémů spojených jednak s využitím informačních technologií, jednak se strategickým plánování jejich budoucího rozvoje. Zákazníci pouze definují funkční požadavky na své informační systémy a řešení těchto požadavků přenechávají na profesionálním partnerovi.

Vybrané služby:

 

    Business konzultace


istock_000012107866small_busines konzultace

Základním účelem každého informačního systému by měla být podpora a zefektivnění procesů, které organizace či podnik provádí. V oblasti business konzultací spolupracujeme s našimi zákazníky při návrhu, reengineeringu a následné implementaci procesů a činností, které vykonávají. V této kategorii konzultací je nutno brát v úvahu nejen interní potřeby zákazníka, ale i široké spektrum legislativních požadavků, mezinárodních norem a tzv. best practices (tj. nejlepších zkušeností z oboru).

Současně navrhujeme postupy a procesy tak, aby byly jednoduše automatizovatelné a tím i uskutečnitelné ve světě informačních technologií.

Poskytujeme implementační, integrační a poradenské služby v oblasti architektury a bezpečnosti ICT, interních procesů, hardwarových a softwarových nástrojů a navrhujeme řešení se zaměřením na:

 • interní potřeby zákazníka a jeho zákazníků

 • dodržování vybraných ekonomických standardů, předpisů a zákonných norem

 • dodržování zákonných požadavků na ochranu soukromí a oprávněných zájmů

 • dodržování zákonných požadavků na právně závaznou, validní elektronickou komunikaci

 

Pronájem IT specialistů


istock_000005857420small_pronajem it special

Nestačí vám kapacity IT pro projekty, které plánujete? Brzdí malá kapacita vašeho IT rozvoj obchodu? Nedaří se vám získat zaměstnance se specifickou kvalifikací a zkušenostmi? Společnost YOUR SYSTEM vám nabízí své IT profesionály na projekty formou outsourcingu. Služba je známa i pod názvy „bodyshoping“ a „team leasing“.


Jde o krátkodobý i dlouhodobý pronájem pracovní kapacity pro danou roli na určité časové období. Služba je placena na základě pracovních výkazů a dohodnuté sazby (obvykle měsíčně).

Přidaná hodnota pro klienta:


 • schopnost vykrývat špičky v požadavcích na zdroje do projektů

 • získání specifických zkušeností odjinud

 • rychlost získání velkého množství kvalifikovaných pracovníků jen na nezbytně nutnou dobu

 • odpadá personální agenda

 • nespadá do kategorie „headcount“

 • oproti vlastním zaměstnancům obecně velká flexibilita

 • motivace pracovníků na výkon a spokojenost zákazníka


Všichni pracovníci společnosti YOUR SYSTEM mají za sebou zajímavou praxi v oboru IT i v oboru našich zákazníků. Díky zkušenosti z předchozích projektů mohou přinést vašemu projektu potřebné know-how a pomoci tak k vašemu úspěchu.

 


Základní role pro projekty - některé role lze dále dělit na kategorie dle požadované zkušenosti (junior, standard, senior, team leader):

 • projektový manažer

 • business analytik

 • solution architect

 • IT analytik

 • vývojář (dle technologií - Java/.NET/Oracle, LDN, …)

 • test manager, test analytik, tester

 • dokumentarista

 

     Outsourcing

 


istock_000015878503small_outsourcing

Outsourcing je v podstatě převzetí provozu informačního systému zákazníka třetí stranou – poskytovatelem.


Outsourcing může být úplný, kdy jeho poskytovatel je zodpovědný za všechny komponenty (servery, operační systémy, aplikace, databáze, pracovní stanice, komunikační infrastrukturu, procesy apod.) a jejich vzájemnou spolupráci. Druhou variantou je operační outsourcing, kdy poskytovatel přejímá zodpovědnost jen za vybrané komponenty či subsystémy (typicky jde o infrastrukturu, aplikace, IT procesy nebo i business procesy).


Pro outsourcing je důležité správně nastavit parametry, které jsou zákazníkem pro provoz požadovány (tzv. SLA – Service Level Agreement a OLA – Operational Level Agreement).

Společnost YOUR SYSTEM je profesionálním, dlouhodobým a zkušeným provozovatelem outsourcingu. Díky našemu odbornému zázemí můžeme garantovat provozuschopnost jak celého informačního systému, tak jeho jednotlivých součástí přesně dle požadavků zákazníků. Ti často využívají i HelpDesk, na který jejich uživatelé hlásí své problémy a požadavky. HelpDesk je následně předává k řešení odborným specialistům. Při outsourcingu bývá často zvykem, že technici naší společnosti jsou u zákazníků permanentně přítomni.

           Doprava

 

V oblasti dopravy má naše společnost dlouholeté zkušenosti, a to především v průběžné podpoře celých nebo vybraných částí IT infrastruktury, portálových služeb a při dodávkách aplikačních řešení. Do sektoru dopravy  patří naši významní zákazníci.

Pro podporu námi dodaných systémů máme vybudovánu servisní infrastrukturu, pokrývající v režimu 24x7 celé území naší republiky a poskytující všechny úrovně podpory s garantovanou odezvou.

Řešení

Bezobslužný systém výdeje PHL OctoMat

Autodoprava

IBM Tivoli Identity Manager Dodávky aplikaci pro Lotus Domino Notes

Řešení bezpečnosti - ISMS

TSK PureFlex

Služby

Outsourcing (správa domény, Exchange, McAfee, Antispam, podpora Cirix, WSUS)

Dodávky a instalace HW a SW

Záruční a pozáruční servis HW

Hepldeskové pracoviště

Technická a provozní podpora

Školení a podpora uživatelů

Správa a podpora LDN platformy

Podpora Oracle a SQL

Dodávky strukturované kabeláže