so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Your System - Systémová integrace

Your System - Systémová integrace

Systémová integrace

Chcete zvýšit konkurenceschopnost podniku pomocí IT? Potýkáte se s duplicitními daty umístěnými v různých aplikacích? Chcete optimalizovat náklady na provoz IT?
Jako zkušený systémový integrátor vám rádi pomůžeme s propojením vašich informačních systémů, aplikací, technologií, případně i dodavatelů do jednoho funkčního celku. Společně s námi docílíte toho, že veškerá práce s daty bude rychlá a maximálně efektivní a to napříč celou vaší organizací. Již nebudete muset řešit, že jsou potřebná data neúplná nebo že nejsou informace sdílené napříč jednotlivými odděleními. Odbouráte také problém udržování duplicitních dat ve více aplikacích.

 

 

Jako systémový integrátor jsme technologicky, platformně i dodavatelsky nezávislí. Integrací vašich systémů zvýšíte nejen efektivitu práce ve vaší společnosti, ale můžete také snížit provozní náklady, zvýšit stabilitu systému, zvýšit zabezpečení systémů a zajistit další rozvoj systému.

Další služby a řešení:

 • Analýza stávajícího stavu

 • Návrh architektury

 • Optimalizace IS/IT

 • Dodávka technologií

 • Service management

 • Řízení dodavatelských IT projektů

 • Implementace projektových metodik

 systemova_integrace_graf

Řešení pro finanční instituce

Divize zaměřená na zákazníky v bankovnictví vznikla ve firmě YOUR SYSTEM v roce 2009. Dnes v naší firmě pracuje několik desítek specialistů pro daný segment, přitom naprostá většina z nich jsou lidé s rozsáhlou praxí a zajímavými referencemi na realizované projekty.

Pro zákazníky pracujeme formou dodávky fixtime fixprice projektů nebo poskytujeme naše specialisty formou bodyshopu.

Naši business analytici se podílejí na projektech přímého bankovnictví, redesignu a optimalizace procesů, návrhu backoffice factories pro retailové kanály, sloučení business units, zavedení enterprise architekture office, optimalizace operations, a dalších.

V IT oblasti připravujeme realizaci nového internetové bankovnictví, nový pobočkový systém, migrujeme Oracle databáze, realizovali jsme dohledové centrum pro rozsáhlý IT provoz, poskytujeme helpdesk a podporu, nastavujeme procesy dle standardů ITIL a SixSigma.

Řešené oblasti:

 • Portálové řešení

 • Investiční bankovnictví

 • Internetové bankovnictví pro retail

 • Internetové bankovnictví pro SME a CORP

 • Pobočkové systémy

 • Document management

 • Optimalizace back-office a front-office

 • Mobilní aplikace

 • Transakční Frontendy

 • Platební styk

 • Risk/scoring

Další služby a řešení:

 • Studie proveditelnosti

 • Business analýza

 • Implementace SCRUM

 • Zakázkový vývoj software

 

 • Program management

 • Procesní řízení

 • Projektové řízení

 • Personální outsourcing IT specialistů

Bezpečnost IS

Řízení bezpečnosti na nejvyšší úrovni vnímáme ve společnosti YOUR SYSTEM jako součást vrcholového řízení organizace. Vlastní technické řešení je pouze jednou z realizačních částí zajištění bezpečnosti. Bezpečnost je přitom determinována požadavky legislativními, smluvními, procesními a obchodními, jakož i rozhodnutími top managementu při akceptaci míry rizik. Přidanou hodnotou našich bezpečnostních konzultací je posouzení shody s bezpečnostními požadavky danými legislativou.

Služby bezpečnosti poskytujeme nejen komplexně, ale i pro jednotlivé integrační projekty nebo projekty speciálně zaměřené. Mimo dodání vlastního bezpečnostního řešení zákazníkům pomáháme např. se zadáním projektu/zakázky, oponenturami, případně se podílíme jako partneři zákazníka na řízení projektů jiných dodavatelů.

Další služby a řešení:

 • Zákon o kybernetické bezpečnosti

 • Portál řízení bezpečnosti informací

 • Řízení rizik (analýza rizik)

 • Řízení kontinuity činnosti

 • Zálohování a obnova dat

 • Bezpečnostní audit

 • Outsourcing řízení bezpečnosti informací

 • Service Desk/Helpdesk

 • Kamerové, EZS a EPS systémy

 • Fyzická ochrana dat

 • Aplikační bezpečnosti

 • Databázová bezpečnost

 • Architektura a technologická bezpečnost

 • Návrh systémů s vysokou dostupností

 • Technologická bezpečnost

 • Monitoring ICT infrastruktury

 • Centrum pro správu bezpečnosti

 • Řízení bezpečnosti informací

 Bezpecnost_graf

SW vývoj

 

Dodávka ucelených softwarových řešení, které beze zbytku naplňují požadavky a očekávání zákazníků, patří mezi klíčové aktivity společnosti YOUR SYSTEM.

Aplikace provozované nad informační infrastrukturou mají zajišťovat chod organizace a podporovat firemní procesy. Portfolio námi nabízených řešení pokrývá komplexní i dílčí potřeby zákazníků. Ve všech okamžicích, při analýze, vývoji, implementaci, v testovacím provozu i při následné podpoře hotového řešení, máme na zřeteli potřeby zákazníků, a proto naše řešení přináší nejen maximální efektivitu, ale následně i snižují náklady a podstatně zvyšují konkurenceschopnost.

Řešené oblasti:

 • Správa dokumentů a multimédií v organizaci (DMS, Archív)

 • Portálové řešení

 • Webové/intranetové aplikace

 • Efektivní řízení organizace

 • Interaktivní systém pro komunikaci s občany

 • Komplexní systém řízení bezpečnosti organizace

 • Systém pro hlášení, evidenci a zpracovávání požadavků

 • Fleetmanagement system

Pracujeme s těmito technologiemi: JAVA, .NET/C+, PHP, IBM Domino, IBM Websphere, IBM Tivoli, MS Azure

Další služby a řešení:

 • Business to business portálové řešení

 • Mobilní aplikace

 • Řešení na platformě IBM NOTES

 • Vývoj aplikací na platformě .NET

 • Zakázkový vývoj

 • Správa ICS

 • Zálohování

 • Řízení oběhu dokumentů

Certifikace a partnerství

Společnost YOUR SYSTEM má implementován integrovaný systém řízení kvality, environmentu, bezpečnosti informací, ICT služeb a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle mezinárodně uznávaných norem.

 

YOUR SYSTEM je držitelem následujících certifikací:

 

Řídící a karetní systémy

Divize řídících a karetních systémů nabízí komplexní řešení pro čerpací stanice. Naši produktovou řadu MyOCTO spojují následující vlastnosti:

 • Spolehlivost – garance provozu bez výpadků s minimálními náklady na servis

 • Komplexní monitoring a vzdálená správa čerpací stanice při minimálních požadavcích na komunikaci

 • Jednoduchá obsluha – obsluha pokladny pomocí dotykové obrazovky

 • Centrální řízení provozních parametrů ČS

 • Rozsáhlé možnosti práce s platebními nástroji

 • Široké možnosti HW konfigurace ČS

 • Důsledná kontrola pohybu PHM na čerpací stanici – záznam veškerých pohybů pohonných hmot na čerpací stanici

 • Aktivní monitoring provozu systému i technologií, který umožňuje předcházet různorodým incidentům

 • Nepřetržitá podpora našeho helpdesku – jsme Vám vždy k dispozici s radou i pomocí pro Vás i Vaše zákazníky díky síti vlastních servisních středisek po celé republice

Řešené oblasti:

 • Bezobslužné kontejnerové čerpací stanice

 • Řídící systémy pro čerpací stanice

 • Bezobslužné výdejní zařízení pro čerpací stanice

 • Kamerové a zabezpečovací systémy

 • Systémy měření hladin a úniků PHM

 • Skladovací nádrže PHM a ADBLUE

 • Výstavba a rekonstrukce

 • Elektroinstalace

 • Výdejní stojany

 • Spodní technologie

 • Servisní služby

 • Outsourcing provozu

Další služby a řešení:

 • Poradenství

 • Efektivita provozu čerpacích stanic

 • Cost benefit analýza provozu

 • Optimální cenová politika v konkrétní lokalitě

 • Manka a jejich eliminace

 • Volba PHM produktů

 • Legislativa platní pro čerpací stanice

 • Mystery shopping

 • Zpracování provozní dokumentace

 • Organizace servisních činností

 • Nastavení procesů a zodpovědnosti

 • Systémová integrace

 • Podpora

 • Helpdesk pro zákazníky i provozovatele

 • Provozní zajištění

 • Organizace provozního zajištění

Více informací naleznete na www.myocto.cz