so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software OctoPos Globus

OctoPos Globus

SW Vývoj

Dodávka ucelených softwarových řešení, které beze zbytku naplňují požadavky a očekávání zákazníků, patří mezi klíčové aktivity společnosti YOUR SYSTEM.Aplikace provozované nad informační infrastrukturou mají zajišťovat chod organizace a podporovat firemní procesy. Portfolio námi nabízených řešení pokrývá komplexní i dílčí potřeby zákazníků. Ve všech okamžicích, při analýze, vývoji, implementaci, v testovacím provozu i při následné podpoře hotového řešení, máme na zřeteli potřeby zákazníků, a proto naše řešení přináší nejen maximální efektivitu, ale následně i snižují náklady a podstatně zvyšují konkurenceschopnost.

 

 Řešené oblasti:

 • Správa dokumentů a multimédií v organizaci (DMS, Archív)
 • Portálové řešení
 • Webové/intranetové aplikace
 • Efektivní řízení organizace
 • Interaktivní systém pro komunikaci s občany
 • Komplexní systém řízení bezpečnosti organizace
 • Systém pro hlášení, evidenci a zpracovávání požadavků
 • Fleetmanagement systém

Pracujeme s těmito technologiemi: JAVA, .NET/C+, PHP, IBM Domino, IBM Websphere, IBM Tivoli, MS Azure

Další služby a řešení:

 • Business to business portálové řešení
 • Mobilní aplikace
 • Řešení na platformě IBM NOTES
 • Vývoj aplikací na platformě .NET
 • Zakázkový vývoj
 • Správa ICS
 • Zálohování
 • Řízení oběhu dokumentů

Ačkoliv to podle názvu nevypadá, jedná se o ryze českou značku se zázemím silné společnosti, která na českém trhu působí již několik desítek let. Značka MYOCTO nabízí kompletní služby provozovatelům čerpacích stanic jak ve veřejném, tak i neveřejném sektoru. Mezi naše hlavní aktivity patří výstavba, rekonstrukce a revitalizace technologií čerpacích stanic pohonných hmot. Nabízíme kompletní dodávky technologických celků na klíč i jednotlivé dodávky dílčích technologií.

Mezi naše hlavní přednosti patří zejména kompletnost dodávek a služeb zahrnující veškeré potřebné technologie pro provoz čerpací stanice od společností jako jsou Gilbarco Veeder-RootKleinkenKPS (OPW)HORN-TECALEMITDOMSa mnoho dalších. Jako jedna z mála společností nabízíme v segmentu čerpacích stanic i mnoho vlastních produktů, mezi které patří například produkty řady OCTO tedy kompletní řešení pokladních systémů pro čerpací stanice, tankovací automaty, systémy správy dat, kamerové systémy a mnoho dalších produktů.

Vysoká technická úroveň a kvalita našich produktů a služeb si získala mnoho příznivců jak mezi drobnými podnikateli, tak mezi známými společnostmi jako jsou BENZINA, Globus, ČEPRO, COOP, ARMEX OIL či ŘSD.

OctoPOS ve společnosti GLOBUS

yss

                                            Ing. Dr. Miroslav Exner, CIO, GLOBUS

 

Hodnocení projektu

„Ceníme si vstřícnosti při spolupráci se společností Your System. Na straně společnosti pracují odborníci, kteří své práci skutečně rozumí a neváhají poradit a pomoci. Celý projekt proběhl rychle a bez problémů a jsme s jeho výsledkem velmi spokojeni. Řešení OctoPOS nám již v tuto chvíli přineslo spoustu výhod. Díky realizaci tohoto projektu se výrazně snížily naše finanční náklady na vývoj nového věrnostního systému, navíc při plánovaném přechodu na nový retailový systém SAP retail ušetříme díky sjednocování pokladních systémů finanční prostředky v řádech až stovek tisíc EUR.“

Řešení OctoPOS našemu řetězci přineslo:

 • Zvýšení bezpečnosti mokrého hospodářství (na každý pohyb zboží existuje doklad)
 • Výrazné finanční úspory (implementace SAP retail, vývoj věrnostního systému)
 • Dostupnost všech informací z ČS v reálném čase
 • Možnost implementace věrnostního programu
 • Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem
 • Snížení pracnosti pro obsluhu ČS, oddělení auditu a revizí
 • Možnost automatických závozů
 • Zavedení pravidel mokrého hospodářství
 • Využití obrazovek OctoMATU k marketingovým účelům
 • Zjednodušení procesů

Případová studie – nasazení řídícího systému OctoPOS ve společnosti GLOBUS

Na jaře 2011 začalo marketingové oddělení společnosti GLOBUS zvažovat různé možnosti věrnostních klubů a programů, s cílem zapojit do programů také čerpací stanice (ČS). Avšak díky nehomogennímu prostředí pokladních systémů, byla cesta k věrnostnímu systému komplikovaná.

“Nebyl jsem zcela přesvědčený, že je nutné vyměnit řídicí systém, protože není jednoduché pustit se do komplexní výměny na všech ČS sítě Globus.

Ale výhody, které nám systém OctoPOS nabídl, mě jednoznačně přesvědčily.
Velmi mě zaujala bezpečnost, kterou systém přináší. Veškerý pohyb zboží je beze zbytku evidován a existuje na něj doklad. Avšak největší výhodu spatřuji v tom, že bylo možné systém OctoPOS propojit přímo s naším pokladním systémem. Již tenkrát jsme totiž spatřovali v homogenizaci našich pokladních systémů tu správnou cestu, která nám otevře nové možnosti. Což se i stalo. Díky systému OctoPOS bylo možné začlenit čerpací stanice do našeho věrnostního programu.“, shrnuje Ing. Dr. Miroslav Exner, CIO, GLOBUS.

 

Nasazení řídicího systému OctoPOS

1) Analýza prostředí a procesů na ČS (červenec 2011, 6 měsíců)

Analýza odhalila jisté mezery, vzniklé mj. díky absenci vzdáleného dohledu. Množství činností bylo realizováno ručně, přímo obsluhou čerpací stanice, což otevíralo prostor pro vznik chyb lidského faktoru.

2) Realizační a přípravná fáze (prosinec – květen 2012, 5 měsíců)

V této fázi, začala úprava systému pro pilotní nasazení. Bylo nutné upravit interface, tak aby se jedna obrazovka starala o pokladní transakce, a druhá o ČS.

Martin Böhm odpovědný za správu pokladního systému společnosti Globus uvádí: „Pokladní si na tuto koncepci velmi rychle zvykly. Ačkoliv jsme se báli, že se to pro obsluhu stane složitější, tak praxe ukázala, že práce se dvěma obrazovkami pro ně není žádný problém.“

V rámci realizační a přípravné fáze bylo nutné realizovat audit, popsat nové procesy, vypsat a vyhodnotit výběrová řízení na dodavatele PHM pro automatický závoz ČS. Souběžně s úpravou systému OctoPOS započaly přípravy věrnostního systému. IT oddělení připravilo nový koncept věrnostního systému, který umí provozovat řadu různých věrnostních programů současně a nad jednou databází. Díky sjednocení pokladních systémů bylo možné vyvíjet jen jeden věrnostní systém, který stojí vedle pokladního systému.

3) Pilotní provoz (červen – říjen 2012, 4 měsíce)

Ke spuštění pilotního provozu poznamenává Ing. Dr. Zdeněk Pechal, ředitel divize karetních systémů společnosti YourSystem: „Pro pilotní provoz byla vybrána ČS v Českých Budějovicích. Před vlastním nasazením probíhaly noční testy, tak aby nebyl ohrožen běžný provoz. Na ČS bylo nutné zprovoznit komunikaci s veškerou potřebnou infrastrukturou včetně toho nejtěžšího – připojení tankovacího automatu jiného dodavatele. Na ČS v Českých Budějovicích jsou dvě prodejní místa, na každém z nich byl instalován HW OctoPOS s dotykovou obrazovkou, přes kterou obsluha přenáší uskutečněná tankování do prodejního systému zákazníka. K němu je připojen terminál CCS, přes který se ověřuje tento typ karet, a bankovní terminál.“

„Nasazení šlo hladce a od června 2012 běží systém OctoPOS bez závad na ČS Globus v Českých Budějovicích v ostrém provozu. Ačkoliv jsme se toho původně báli, zjistili jsme, že obsluha dvou systémů není pro náš personál žádný problém.“, popisuje situaci Radek Holeček z úseku pokladen.

 

yyour

 

Octo Bezobslužka pomohla Skupině COOP eliminovat obvyklá rizika spojená s provozem čerpací stanice

your system

                     Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí

Hodnocení

„Musím ocenit komunikaci se společností Your System, stejně jako efektivnost a pružnost ve vyřizování požadavků. Vážím si naší spolupráce a věřím, že naše vzájemné obchodní vztahy budou nadále na stejné úrovni. Systém bezobslužné čerpací stanice OctoPOS nám doposud přinesl nesporné výhody a finanční úspory. Realizace tohoto projektu eliminovala rizika spojená s výstavbou a provozem čerpací stanice, kterých jsme se před tím, po zkušenostech s klasickou čerpací stanicí s obsluhou, obávali. Budeme rádi, pokud budeme moci i nadále spolupracovat s ověřenými dodavateli jako je Your System na dalších projektech. První instalaci jsme si již vyzkoušeli a zvládli vychytat dětské problémy. Nyní jsme již moudřejší a připravujeme další plány v této oblasti.“

Řešení OctoPOS nám přineslo:

 • Velice rychlou instalaci ČS
 • Jednoduchý provoz
 • Vysoký komfort pro naše zákazníky (rychlé a jednoduché tankování)
 • Zvýšení bezpečnosti provozu čerpací stanice
 • Výrazné finanční úspory (mzdy obsluhy, hygienické zázemí, energie)
 • Využití obrazovek OctoPOS k marketingovým účelům
 • Snížení nároků na stavební administrativu
 • Možnost mobility – omezení rizik spojených se špatným výběrem lokace

Skupina COOP

Skupina COOP je spotřební družstvo, které čítá přibližně 40 členů. Má dlouholetou tradici a podniká v různých odvětvích, od prodeje potravin, zahrádkářských potřeb a energií až po provozování mobilní sítě COOP mobile. Skupina COOP je provozovatelem téměř 3 000 prodejen a zaměstnává celkem 16 000 lidí.

Jejich celkový maloobchodní obrat činí přes 26 mld. Kč.

Když se spotřební družstvo z Ústí nad Orlicí před dvěma lety rozhodovalo, jakým směrem podnikatelsky expandovat, vybralo si z možností právě prodej PHM, protože usoudilo, že bude mít pro jejich členy nejvyšší přidanou hodnotu. „Spotřební družstevnictví, na jehož základě Skupina COOP funguje, je velmi specifické. Na rozdíl od ostatních firem totiž zisk nepramení z vloženého kapitálu, ale z toho, kolik každý z členů družstva spotřebovává. My všichni jsme členové, takže sami přemýšlíme, co by pro nás bylo dobré a co bychom využili. Asi před dvěma lety jsme zde, v okrese Ústí nad Orlicí, provedli průzkum ohledně potenciálně výnosných aktivit, a poměrně rychle jsme tímto způsobem dospěli k pohonným hmotám. Z předchozí zkušenosti s čerpací stanicí s obsluhou jsme však tušili, že provozovat klasickou čerpací stanici, která není na hlavním tahu a ještě tam najímat personál, není ekonomicky výhodné. Začali jsme proto hledat možné alternativy. Řešení, které nám nabídla společnost Your System ve spolupráci s dalšími dodavateli, se v konečném důsledku ukázalo jako to nejlepší.“ Podotýká Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí.

Bezobslužná čerpací stanice

1) Analýza prostředí a procesů na ČS - (2009 - 2010)

Průzkum trhu v lokalitě Ústí nad Orlicí ukázal mezeru na trhu pohonných hmot. Zkušenosti s předchozím provozem čerpacích stanic vedlo družstvo k hledání alternativního řešení, které by vyhovovalo členům družstva, omezilo provozní náklady i finanční rizika. Pohonné hmoty jsou z produktů, které mají členové družstva možnost čerpat na denní bázi, proto se do portfolia spotřebního družstva velice hodila. Po zkušenostech s první čerpací stanicí provozovanou Skupinou COOP jsme věděli, že o tento druh služby mají členové opravdu zájem.

2) Realizační a přípravná fáze (duben – září 2012, 6 měsíců)

V průběhu realizační a přípravné fáze se realizátoři projektu setkali s několika úskalími. S provozem čerpací stanice souvisí řada administrativních a technických záležitostí, které je třeba před začátkem provozu vyřešit. Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí k tomu říká: „S předchozí čerpací stanicí jsme po technické stránce řešili problémy, například s rozpínavostí pohonných hmot v různých ročních obdobích. Po legislativní stránce jsme se začali seznamovat s novými předpisy, které jsme do té doby neznali. Například pravidla České obchodní inspekce, předpisy o kvalitě pohonných hmot, různé kontroly a bezpečnostní předpisy. To vše bylo pro nás naprostou novinkou, protože jsme v tomto oboru nikdy předtím nepodnikali. Ale mělo to pro nás i velký přínos. Díky těmto zkušenostem jsme získali poměrně finančně i časově náročné know-how, které jsme byli schopni v případě čerpací stanice v Ústí nad Orlicí upotřebit.“

Vzhledem k množství legislativních povinností realizátoři projektu ocenili usnadnění administrativy v případě výstavby bezobslužné stanice, a to právě díky jejímu kompaktnímu kontejnerovému provedení. „V případě ústecké bezobslužné stanice jsme na pronajatém pozemku, ale ani tak nebyla administrativa nijak zvlášť náročná. Stačilo pouze stavební povolení o umístění čerpací stanice, datové spojení a elektřina. Takže ani pozemek se nijak neznehodnocuje. V zámkové dlažbě se udělá pár otvorů, které se následně opět překryjí.“ Uvedl Miloslav Hlavsa, ředitel obchododního družstva Konzum Ústí nad Orlicí.

Díky mobilnímu řešení ČS se podařilo dojít ke značnému snížení rizik, spojených s umístěním čerpací stanice. „Fakt, že bezobslužná čerpací stanice je to pravé řešení pro nás, podpořilo i to, že stanice je mobilní, takže ve chvíli, kdy pro nás bude nějaká lokalita nevýhodná, tak jsme schopni ji změnit.“ Zdeněk Pechal, ředitel divize řídících a karetních systémů společnosti Your System, uvedl: „Toto řešení je ojedinělé na českém trhu. Jsme velice rádi, že jsme se jako dodavatelé řídicího systému Octo-POS mohli podílet a stát u vzniku konceptu i vlastní realizace. Systém OctoPOS je velmi flexibilní a je možné jej jednoduše upravit dle specifických požadavků zákazníka.“