so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Řešení pro skupinovou spolupráci Your System

Řešení pro skupinovou spolupráci Your System

Konzultace procesů ITIL

Případová studie

Pro zefektivnění základních procesů používaných v ICT bylo rozhodnuto provést revizi činností, a to vůči nejlepším praktikám ITIL.

 

studie-final-9

 

 Cílem konzultace bylo vydefinovat soubor KPI (Key Performance Indicator), který umožní sledovat „zdravotní stav“ oddělení ICT (Information and Communication Technologies), a kde bude zároveň část KPI použitelná pro interní SLA (Service Level Agreement) mezi ICT a vlastním obchodem.

 

Požadovaný rozsah konzultací byl definován tak, aby zahrnoval:

 

 • hrubou analýzauprocesů používaných v ICT vůči nejlepším praktikám ITIL

 • incidenty

 • změnové řízení

 • konfigurační management

 • projekty

 • doporučení změn a vylepšení

 • doporučení ukazatelů, které bude možné a praktické dlouhodobě sledovat s využitím dostupných dat

 

Hloubková analýza fungování útvaru ICT zákazníka neměla být součástí konzultací.

 

Řešení od společnosti YOUR SYSTEM

 

Se zástupci zákazníka byla dohodnuta sada konzultací a workshopů, které zpočátku sloužily zejména k získání vstupních informací, postupně ke konzultacím. Nakonec mohli specialisté firmy YOUR SYSTEM přistoupit k návrhu doporučení a opatření ke zlepšení. Na základě vzájemné dohody bylo v průběhu spolupráce změněno zaměření části konzultací. Po vyhodnocení vyspělosti procesů obě strany dospěly po vzájemné dohodě k rozhodnutí, zařadit místo návrhu metrik procesů raději revizi popisu služeb v katalogu požadavků a jejich optimalizaci.

 

V průběhu konzultací byly hodnoceny následující procesy:

 

 • Incident Management

 • Problem Management

 • Configuration Management

 • Change Management

 • Release Management

 • Service Level Management

 • Project Management

 

Přínosy řešení

 

Pro celkový posun úrovně procesního řízení v IT doporučili specialisté firmy YOUR SYSTEM vykonat následující kroky:

 

 • Vytvořit konzistentní dokumentaci procesů

 • Vytvořit procesní modely definovaných procesů. Procesní modely doporučili vypracovat v jednotné notaci BPMN (Business Process Modelling Notation)

 • Vytvořit popis procesů. Procesy by měly být popsány do úrovně aktivit procesu, jejich vstupů a výstupů, definice rolí a jejich zodpovědností. Klíčové je zaznamenání vazeb mezi procesy.

 • Po vypracování dokumentace procesů specialisté firmy YOUR SYSTEM doporučili služby IT poskytované obchodu a navrhli metriky jejich kvality služeb.

 

Z hlediska zaměření pozornosti na jednotlivé procesy, doporučili specialisté firmy YOUR SYSTEM věnovat se prioritně konkrétním oblastem, např.:

 

 • Incident Management (aktivity, role, vazby)

 • Release Management (aktivity, role, vazby)

 • Katalog služeb a SLA pro služby poskytované obchodu

 

Výstupem konzultačního projektu se stala závěrečná zpráva „Zhodnocení vybraných procesů ITIL a návrh katalogu služeb – Shrnutí nálezů a doporučení“. Přílohou k závěrečné zprávě byla veškerá dokumentace z průběhu konzultací a workshopů, návrh Katalogu služeb a materiály ke studiu z oblasti ITIL.

 

Klíčovým přínosem provedených konzultací byl pro zákazníka návrh dalšího postupu a sada doporučených změn, včetně stanovení priorit, vypracovaný nezávislým konzultantem. Na závěrečné prezentaci při příležitosti předání výstupů byla zákazníkem vyjádřena spokojenost s průběhem i s výstupy konzultací a vysloven zájem o další spolupráci.

 

 
 

PODPŮRNÉ EKONOMICKÉ SYSTÉMY A MANAŽERSKÉ NADSTAVBY

 

Oblast ekonomických systémů je dnes značně saturována. Společnost YOUR SYSTEM se však zaměřuje na vysoce efektivní řešení provozních problémů firem a organizací na základě dat z existujících a fungujících aplikací. Ambicí společnosti YOUR SYSTEM přitom není výměna systému, ale jeho vylepšení, rozšíření funkcionality a zefektivnění fungování stávajících systémů. Po vstupní analýze implementujeme do prostředí zákazníka doplňující agendy agregující podnikové informace a poskytující managementu cenné informace v reálném čase. Samozřejmostí je interface do stávajících systémů zákazníka, např. do SAPu.


Naše zkušenosti uplatňujeme zejména v následujících oblastech:


 • manažerské nadstavby,

 • řešení odbytových specifik,

 • sklady,

 • evidence majetku,

 • personalistika.

 • document management.

Základním stavebním kamenem ekonomických aplikací je systém OBS, integrující následující oblasti:

Aplikace Prodej


Aplikace Prodejslouží jakožto odbytová aplikace k tvorbě a evidenci vydaných faktur. Funkce aplikace:

 • vystavování faktur (dodacích listů) za zboží v návaznosti na skladové hospodářství,

 • vystavování faktur za služby s možností tvorby katalogu služeb,

 • evidence faktur a sestavy umožňující různé pohledy

 • sestavy a přehledy o tržbách.

Aplikace Skladová evidence


Základní funkčnosti aplikace Skladová evidence jsou následující:

 • skladové hospodářství - evidence kmenových dat materiálu, skladových pohybů,

 • soupisy zboží pro inventarizaci,

 • sestavy umožňující různé pohledy na skladové zásoby a pohyby zboží.

Ze systému OBS se přenášejí data o všech skladových pohybech do SAPu a tam se účtují. SAP a OBS jsou spojeny několika druhy rozhraní pro přenos dat oběmi směry.

Aplikace Kniha přijatých faktur


Funkčnost aplikace Kniha přijatých faktur začíná zaevidováním faktury do systému a končí jejím předáním do účtárny. Jednotlivé osoby, na které je faktura předaná, se k faktuře vyjadřují a předávají ji dále. Funkce aplikace:


 • evidence došlých faktur a jejich elektronický tok ve firmě,

 • naskenované elektronické podoby faktur,

 • napojení na elektronickou poštu a elektronický podpis.


MYOCTO

 

Ačkoliv to podle názvu nevypadá, jedná se o ryze českou značku se zázemím silné společnosti, která na českém trhu působí již několik desítek let. Značka MyOcto nabízí kompletní služby provozovatelům čerpacích stanic jak ve veřejném, tak i neveřejném sektoru. Mezi naše hlavní produkty patří bezobslužný výdejní stojan OctoMAT s integrovaným řídícím systémem OctoPOS. Dále se specializujeme na dodávky bezobslužných čerpacích stanic, které jsme schopni poskytnout přesně na míru Vašim požadavkům. Díky našemu partnerství s předními německými výrobci výdejních stojanů a technologií pro čerpací stanice Gilbarco Veeder-Root a Horn Tecelamit jsme také autorizovaným prodejcem produktů těchto značek.

 

V průběhu dlouholetého působení na trhu jsme získali jedinečné zkušenosti s dodávkami, servisem a podporou ve všech oblastech dodávaných řešení. Zaměřujeme se také na projektové činnosti a stavební práce, jsme tedy schopni Vám vybudovat novou čerpací stanici takřka na zelené louce. Manažeři a technici pracující pro značku MyOcto dbají na vysoké nároky značky a neustále se aktivně věnují rozšiřování portfolia nabízených služeb. Díky svým bohatým zkušenostem v oblasti čerpacích stanic jsou také schopni řešit ty nejsložitější problémy spojené s provozem ČS a pružně reagovat na jakékoliv individuální potřeby zákazníků.

 

Vysoká technická úroveň a kvalita našich produktů a služeb si získala mnoho příznivců jak mezi drobnými podnikateli, tak mezi známými společnostmi jako je Globus, ČEPRO, COOP či ŘSD.

 

Značka MyOCTO nabízí komplexní řešení pro všechny čerpací stanice PHM - přes výdejní stojany, čerpadla, potrubní rozvody a pokladní nebo čipové systémy až po projektové činnosti a stavební práce.

V našem portfoliu nabízených produktů a služeb naleznete:

 • Bezobslužné kontejnerové čerpací stanice

 • Řídící systémy pro čerpací stanice

 • Pokladní systémy

 • Bezobslužné výdejní zařízení pro čerpací stanice

 • Výdejní stojany a tankovací automaty předních značek (Gilbarco Veeder-Root, Horn Tecalemit)

 • Výdejní pistole, hadice, čerpadla

 • Nadzemní a podzemní nádrže, potrubní rozvody

 • Kamerové a zabezpečovací systémy, monitoring

 • Systémy měření hladin a úniků PHM (hlídání a indikace netěsnosti)

 • Skladovací nádrže PHM a AdBlue

 • Výstavba a rekonstrukce ČS

 • Elektroinstalace a elektrorozvody

 • Výdejní stojany

 • Spodní technologie

 • Servisní služby (servis výdejních stojanů, roční prohlídky, údržba stanice)

 • Revitalizace a opravy čerpacích stanic

Nad rámec těchto služeb poskytujeme business consulting a velice rádi vám pomůžeme se strategickými a ekonomickými rozhodnutími. Nevíte zda-li by se vám revitalizace ČS vyplatila? Přemýšlíte zda-li zakoupit bezobslužné výdejní zařízení a zkrátit provozní dobu s obsluhou? Nebo byste rádi prodloužili provozní dobu své čerpací stanice?

 

Přinášíme Vám produktovou řadu OCTO, kterou spojují následující vlastnosti:

 

 • Spolehlivost – garance provozu bez výpadků s minimálními náklady na servis

 • Komplexní monitoring a vzdálená správa čerpací stanice při minimálních požadavcích na komunikaci

 • Jednoduchá obsluha - obsluha pokladny pomocí dotykové obrazovky

 • Centrální řízení provozních parametrů ČS

 • Rozsáhlé možnosti práce s platebními nástroji

 • Široké možnosti HW konfigurace ČS

 • Důsledná kontrola pohybu PHM na čerpací stanici - systém zaznamenává veškeré pohyby pohonných hmot na čerpací stanici

 • Aktivní monitoring provozu systému i technologií, který umožňuje předcházet různorodým incidentům

 • Nepřetržitá podpora našeho helpdesku – jsme Vám vždy k dispozici s radou i pomocí pro Vás i Vaše zákazníky díky síti vlastních servisních středisek po celé republice

 

Chci mít přehled o pohybu PHM na své ČS?

Náš řídicí systém OctoPOS zajišťuje důslednou kontrolu a zaznamenává veškeré pohyby PHM na čerpací stanici. Dále poskytuje nepřetržitý monitoring systému a jeho kompletní správu. V kombinaci s kamerovými a zabezpečovacími systémy můžete mít 100% jistotu, že fakturované PHM odpovídají množství, které máte v nádržích.

 • Rád bych přijal na svoji ČS zaměstnance, ale bojím se FRAUDů?

 • Uvažuji o novém pokladním systému, ale bojím se častých výpadků.

 • Chci mít přehled o své ČS kdekoliv, kde zrovna jsem.

 • Plánuji rozšířit své podnikání o prodejnu potravin, musím mít dva různé pokladní systémy?

 • Chci pokladní systém, jehož obsluhu zvládne každý.

 • Rád bych prodloužil provozní dobu na 24/7, je mou jedinou možností najmout noční směnu?

 • Chci rozšířit svou ČS o možnost bezobslužného tankování.

 • Rád bych rozšířil nabídku svých produktů o CNG.

 • Proč právě OctoPOS?

Na tyto i další otázky Vám rádi odpovíme, neváhejte nás kontaktovat pro bezplatnou konzultaci.

 

        Exkluzivní dodávka našich služeb až do vzdálené Asie


V průběhu letních měsíců vyrazil tým našich odborníků realizovat projekt na daleké Maledivy do jednoho z nejluxusnějších hotelových resortů na světě. Na starost měli kontrolu a následnou revitalizaci palivového hospodářství, které je s ohledem na nutnost výroby elektrické energie prostřednictvím naftových generátorů pro ostrov klíčové.

 

Majitelé resortu si vždy zakládali na kvalitě poskytovaných služeb a stranou proto nezůstalo ani technické zázemí a podpůrné vybavení. Protože jsou veškeré technologie a kovové součásti kvůli neustálého vlivu slané vody extrémně namáhány, provedli naši pracovníci kompletní vyčištění a následnou revizi obou skladovacích nádrží PHM. Následně také provedli vícevrstvé lakování a to jak vnitřního, tak i vnějšího pláště nádrží speciální barvou odolnou proti ropným látkám.

„Vzhledem k vysokým celoročním teplotám bylo provádění prací fyzicky velmi náročné a z 90% bylo prováděno pouze v noci za umělého osvětlení. Ze strany zákazníka byl kladen vysoký důraz zejména na bezpečnost projektu a to hlavně v oblasti používání speciálního nevýbušného vybavení. A i přesto, že jsme projekt realizovali v období dešťů a počasí nám proto moc nepřálo, podařilo se nám splnit veškeré zákazníkovi požadavky a celý projekt jsme zdárně dokončili. Pevně věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále a v současnosti již připravujeme další projekty na rok 2016.“ říká Zdeněk Šaur, vedoucí střediska Technologie pro čerpací stanice.

 

 

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Türkova 2319/5b (Prague Gate), Praha 4 - Chodov

+420 277 775 500

+420 277 775 501

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.