čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Měřidla Nenechte se překvapit počasím

Nenechte se překvapit počasím

Počasí je někdy nevyzpytatelné. Svými rozmary nás dokáže mnohdy pěkně potrápit. Buďte vždy o krok před ním a zařiďte se s patřičným předstihem. Pokud chcete mít jistotu, že vaše prádlo na sušáku nezmokne stejně jako vy na výletě, pořiďte si pomocníky. 

Pomocí fyzikálních vlastností atmosféry můžeme určit předpověď počasí. Lze měřit nejenom teplotu a vlhkost vzduchu, ale také sluneční záření, rychlost a směr větru a v neposlední řadě oblačnost a srážky. Meteorologové používají nejmodernější techniku, pro nás laiky jsou na trhu k dostání domácí meteorolo gické stanice, vlhkoměry, speciální teploměry a barometry.

 

Meteorologická stanice
Domácí meteorologické stanice jsou elektronické měřicí přístroje, které určují předpověď v dosahu 30 – 50 km od měřicího přístroje. Přesnost takového laického měření je poměrně vysoká: 70 až 75%. Tyto měřicí přístroje jsou vybaveny celou řadou funkcí, čemuž odpovídá i jejich cena. Přístroje vybavené jen základními funkcemi lze pořídit již za pár stokorun.
Moderní meteostanice zobrazují venkovní teplotu pomocí bezdrátového senzoru, ukazují také čas a datum automaticky řízený DCF signálem. Pomocí symbolů zobrazují tendenci počasí, pamatují si maximální a minimální teplotu a jejich historii za 24 hodin, měří tlak vzduchu. Takový přístroj lze zakoupit cca od 1 300 Kč.

 

Vlhkoměr

Vlhkost vzduchu je dána množstvím vodních par, které se do vzduchu dostávají vypařováním vodní hladiny a z půdy. Oblačnost a srážky vznikají právě na základě vodních par obsažených ve vzduchu. Vlhkost je měřitelná vlhkoměrem. K dostání jsou elektronické či vlasové.
V interiéru jsou určeny k informativnímu měření vlhkosti. Při užívání zvlhčovačů vzduchu jsou v interiéru nutností, abychom zabránili plísním, které by mohly vznikat vysokou vlhkostí vzduchu. Za vlasový vlhkoměr zaplatíte cca 300 Kč, za digitální cca 1 000 Kč.

 

Barometr
Hmotnost vzduchu v atmosféře vytváří atmosférický tlak, který klesá s atmosférickou výškou. Signálem pro slunečné počasí je zvýšení tlaku a naopak pokud tlak poklesne, bude oblačné počasí. Přístroje, které tlak zaznamenávají, se nazývá barometry. Mohou být elektronické nebo mechanické. Jsou většinou součástí meteostanic. Mechanické barometry mohou být rtuťové nebo analogové. Ty rtuťové se skládají z trubice na jednom konci zatavené a naplněné rtutí. Na druhý konec působí atmosférický tlak. Obecně platí, že čím vyšší je tlak, tím výše rtuť vystoupí. Analogové barometry zaujmou po estetické stránce. Obvykle jsou vsazeny do dřeva či kovu a dokáží tak velice vkusně ladit s interiérem. Takovýto druh přístroje je však třeba seřídit tak, aby řádně fungoval a měřil. Přístroje jsou volně nastavitelné podle nadmořské výšky místa, kde bude užíván. Informaci o aktuální hodnotě tlaku získáte na hydrometeorologickém ústavu. Analogové barometry pořídíte již od 300 Kč, za digitální barometr zaplatíte od 1 500 Kč.

 

Teploměr

Teploměr určující teplotu vzduchu ve stupních Celsiových nechybí snad v žádné domácnosti. Takový teploměr však může být nejenom praktickým pomocníkem, ale také vkusným doplňkem. Pokud máte rádi originální a nevšední doplňky, určitě si pořiďte teploměr Galileo, který, jak název napovídá, objevil při svém výzkumu Galileo Galilei. Celý princip měření teploty tímto teploměrem spočívá v tom, že skleněný válec je naplněn tekutinou, do které je umístěno 4 – 5 barevných kuliček, které klesají či stoupají podle teploty. Výroba těchto přístrojů vyžaduje mimořádnou přesnost, proto jsou vyráběny zásadně ručně.

Pomocí těchto pomocníků budete vždy o krůček napřed a počasí vás tedy nikdy nepřekvapí.

 

VLHKOST V BYTECH

Relativní vlhkost vzduchu souvisí se vzdušnou teplotou. Vzduch je schopen pojmout při dané teplotě jen určité množství vodní páry. Čím je vzduch teplejší, tím více vody pojme. Maximální množství vodní páry, které je vzduch schopný pojmout, odpovídá 100% relativní vlhkosti vzduchu. Ochladí-li se takto nasycený vzduch, jeho schopnost vázat vodu se sníží a přebytečná voda se vyloučí ve formě miniaturních kapiček.


Vodu neobsahuje pouze vzduch. Téměř všechny porézní materiály, například zdi nebo dřevěný nábytek, obsahují určitý objem vody. Mezi obsahem vody v porézních materiálech a vlhkostí v ovzduší je vzájemný vztah. Porézní materiály vodu pohlcují a mohou vodu uvolňovat. K uvolňování vody z porézních materiálů dochází jen v případě, že vzduch není příliš vlhký. Při vyšší relativní vlhkosti ovzduší voda v pórech materiálů zůstává a tím vytváří vhodné podmínky pro růst plísní.

 

Optimální relativní vzdušná vlhkost se pohybuje od 40 % do 60 %. V podmínkách extrémně nízké relativní vlhkosti vzduchu dochází k vysoušení sliznic, které způsobuje různé zdravotní potíže. Naopak vysoká relativní vlhkost vzduchu je ideálním prostředím pro růst plísní a rozmnožování roztočů. Roztoči totiž nemají svůj respirační systém a jsou zcela odkázáni na příjem vody z okolního prostředí. V 1 g vlhkého prachu v domácnosti může žít až 5000 roztočů – jejich fekálie a produkty rozkladu jejich mrtvých těl jsou významné alergeny.

 

Udržet vhodnou relativní vzdušnou vlhkost v bytě je v současné době problematické, protože jsme výrazně změnili své zvyky:

  • Více se sprchujeme než koupeme (sprchováním se sice šetří voda, relativní vzdušná vlhkost se však zvyšuje více než při koupání).
  • Častěji sušíme prádlo přímo v uzavřených prostorech bytu či domu.
  • Používáme více neporézní materiály (např. laminátové podlahy, rámy oken a předměty z umělých hmot). V interiérech nám proto chybí "dočasné pohlcovače vlhkosti".
  • Zateplujeme domy. V nezateplených domech s netěsnými okny dochází k výměně vzduchu díky netěsnosti okenních spár. K tomuto jevu však v zateplených domech nedochází. Obyvatelé zateplených domů musí v bytech více větrat než byli doposud zvyklí. I když existují okna s různými typy mikroventilací, v praxi většinou nepostačí nechat okna na režim mikroventilace bez dostatečného větrání otevřenými okny.
  • Spoříme elektrickou energii. Často se používají nedostatečně výkonné digestoře v kuchyni. Neodvětrávají se koupelny a to zejména v zimních měsících.
  • Nedostatečně vytápíme nebo vytápíme jen některé místnosti.

 

Měli bychom zajistit, aby nedocházelo k vzestupu relativní vlhkosti vzduchu v bytech. Základním hygienickým požadavkem je dostatečné větrání. Dostatek čerstvého vzduchu podmiňuje i zdraví uživatelů bytů.

 

Větráme krátce, celým oknem a ne dlouze malým profilem okna!!!

 

Při otevření spižní skříně v kuchyni dochází ke kondenzaci vody z teplého vlhkého vzduchu kuchyně na chladných zdech skříně. Následkem jsou rostoucí plísně. K podobnému jevu dochází i při "vpuštění" teplého vlhkého vzduchu do nevytápěných částí bytu (např. ložnic).

 

Následující příklad osvětluje závislost vzdušné vlhkosti na teplotě. V kuchyni (plocha 10 m2, výška 2,5 m) se při vaření relativní vlhkosti vzduchu zvýší na 100 % při teplotě 20 °C. Na konci vaření můžeme:

 

servírovat;

  • vypnout topení - při poklesu teploty na 17°C zůstane relativní vzdušná vlhkost 100% a do zdí se vsákne 82,5 g zkondenzované vody;
  • zvýšit teplotu na 28°C - tím dojde k poklesu relativní vzdušné vlhkosti na 59%;
  • vyvětrat - vlhký teplý vzduch kuchyně nahradíme venkovním studeným vzduchem (ten se ohřeje na teplotu místnosti a jeho relativní vzdušná vlhkost klesne na 30%);
  • použít odvlhčovač.

 

Teploměry

Teploměry a měření tělesné teploty jsou důležitým údajem při mnoha zdravotních komplikacích. Popíšeme si, jak se u člověka může měnit tělesná teplota a také jaké typy teploměrů lze k jejímu měření využít.

Nejrozšířenějším měřidlem tělesné teploty v domácích podmínkách je v dnešní době digitální teploměr. Pro přesné zjištění teploty jej postačí na měřeném místě ponechat zhruba pět minut a z vestavěného displeje odečíst její hodnotu. Dnes jsou nejrozšířenější bezdotykové varianty. Bezdotykový teploměr rychle a přesně zjistí hodnotu teploty nejen lidského těla, ale i ostatních předmětů ze vzdálenosti až několika centimetrů. Stále oblíbený je také léty prověřený rtuťový teploměr.

Normální tělesná teplota se pohybuje v rozmezí zhruba 36 °C až 37,3 °C. Její hodnota je ovšem u každého člověka jiná, je tudíž vhodné její standardní hodnotu zjistit měřením v období bez zdravotních komplikací. Zvýšená teplota je obranou reakcí organismu na nějaké onemocnění. Může být ale také způsobena přehřátím při pobytu v extrémních klimatických podmínkách. Při teplotách těla o hodnotách nižších než 35,5 °C mluvíme o podchlazení. To může být způsobeno například poraněním s velkou ztrátou krve. Často také bývá diagnostikováno u osob, které nadměrně konzumují návykové látky. Tyto látky mají negativní vliv na subjektivní vnímání chladu.

Na trhu je velké množství prostředků ke zjištění tělesné teploty.

 

 

TEST TEPLOMĚRŮ


Velmi dobře testem prošla celá skupina jednoduchých teploměrů digitálních (číselnou stupnici nahrazuje digitální údaj na malém displeji), skleněných s kapalnou kovovou náplní, která nahrazuje rtuť, i teploměrů se změnou fáze, reagujících na změnu teploty změnou barvy. Manipulace je jednoduchá a měří správně, s maximální odchylkou jedné desetiny stupně.

 

Ve druhé testované skupině byly infračervené teploměry ušní nebo čelní. Měří tepelnou energii vyzařující z povrchu lidského těla, na základě vnitřního algoritmu pak přepočítávají "správnou teplotu", jež se pak objeví na displeji.

 

"A tady je hlavní kámen úrazu. Ten přepočet je velmi problematický a ani odborníci se nedokážou shodnout na správné metodice," vysvětluje Radek Strnad z Českého metrologického institutu. "Neexistuje žádný obecný způsob, jak zjistit, zda teploměr měří správně. Předpisy proto nařizují, aby výrobce na vyžádání poskytl způsob nastavení, abychom mohli správnost měření ověřit."
Rozdíly až půldruhého stupně

 

Když jsme se povinné dokumentace od výrobců nedočkali, rozhodli jsme se pro vlastní klinický test. Stále na půdě Českého metrologického institutu pod dohledem odborníků. Všech šest infračervených teploměrů na sobě vyzkoušelo pět zdravých osob (muži i ženy ve věku 24 až 52 let). V intervalu 15 minut si měřili teplotu a porovnávali ji s první skupinou digitálních teploměrů, u nichž byla správnost měření prověřena laboratorními testy.

 

Výsledek? U někohoměřily správně, u jiných ne. Odchylky od správné teploty byly v řádu několika desetin, ale i celých stupňů. Příklad: Stejný člověk, stejná teplota těla – jeden teploměr přitom ukáže o 1,6 stupně Celsia více než druhý.

 

"Potvrdily se tak naše zkušenosti z testování těchto teploměrů – tak 20 až 30 procent nevychází dobře," říká Radek Strnad.

 

Znamená to, že za rtuťové neexistuje žádná kvalitní náhrada? "Existuje, nextempy. Ty jsou skvělé," chválí Josef Vojtíšek z ČMI teploměry, které jsme do testu zařadili spíš jen pro zajímavost, protože jsme jim moc nevěřili.

 

"Tyto teploměry mají desetinovou přesnost. Když se nás ptají nemocnice, co si koupit, doporučujeme právě ty. Pacient dostane při nástupu do nemocnice teploměr v podobě nalepovacího pásku, po dobu pobytu si s ním měří teplotu a při odchodu ho zahodí."

 

Kontakt
Schneider CZ
Střední Cesta 19
326 00 Plzeň
Czech Republic
Sídlo společnosti najdete zde.
tel.: +420 377 443 483
fax: +420 377 443 483
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Schneider CZ - provozovna Daimlerova
Daimlerova 7
301 00 Plzeň
Naši provozovnu najdete zde.