so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Měřidla Vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu

Základní vlastností vzduchu je vlhkost. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Z pohledu meteorologie aklimatologie má množství vodních par zásadní význam, protože je na něm závislé počasí a místní podnebí.

Charakteristiky vlhkosti

Pro vyjádření množství vodních par ve vzduchu slouží hned několik charakteristik: tlak vodní páry (sytostní doplněk), absolutní vlhkost vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rosný bod (deficit rosného bodu), poměr směsi a měrná vlhkost vzduchu.

Tlak vodní páry

Tlak vodní páry (tenze vodní páry) je parciální tlak vodní páry obsažené ve vzduchu; udává se v hektopascalech (hPa), dříve se udával v milibarech (mb) či torrech (torr).

Sytostní doplněk je dán rozdílem maximálního tlaku vodní páry při dané teplotě a skutečným tlakem vodní páry při téže teplotě. Sytostní doplněk se dá také vyjádřit rozdílem maximálního směšovacího poměru či maximální měrné vlhkosti při dané teplotě a skutečného směšovacího poměru či měrné vlhkosti při téže teplotě.

Absolutní vlhkost vzduchu

Absolutní vlhkost vzduchu (též hustota vodní páry nebo měrná hmotnost vodní páry) vyjadřuje hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu vzduchu. V meteorologii se vyjadřuje nejčastěji v gramech vodní páry na metr krychlový vzduchu.

Je-li mhmotnost vodní páry v daném objemuV, pak absolutní vlhkost vzduchu lze vyjádřit jako

\Phi = \frac{m}{V} [g.m-3]

Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu

Relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se v procentech (%). Relativní vlhkost se též někdy označuje jako poměrná vlhkost.

Je-li m hmotnost vodní páry, která je ve vzduchu obsažena, a M hmotnost vodní páry, kterou by obsahoval stejný objem vzduchu, kdyby byl při stejné teplotě a tlaku vodními parami nasycen, pak lze relativní vlhkost vzduchu vyjádřit jako

\phi =100 \frac{m}{M} [%]

Tento vztah lze s pomocí výrazu pro absolutní vlhkost vzduchu přepsat ve tvaru

\phi =100 \frac{\Phi}{\Phi_n} [%],

kde \Phi_n označuje absolutní vlhkost vzduchu nasyceného vodními parami.

Vzhledem k tomu, že množství sytých par závisí především na teplotě vzduchu, mění se relativní vlhkost vzduchu s jeho teplotou i přesto, že absolutní množství vodních par zůstává stejné. Tato vlastnost má velký význam při vzniku oblaků a tím i tvorbě počasí.

 

Měrná vlhkost vzduchu

 

Měrná vlhkost vzduchu udává hmotnost vodní páry m_\mathrm{H_2O} připadající na 1 kg vlhkého vzduchu m.

\chi =\frac{m_\mathrm{H_2O}}{m} \cdot 100 [%]

Rosný bod

 

Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %).

Omezující faktory

Hlavním omezujícím faktorem je teplota vzduchu, neboť pro danou teplotu je vzduch schopen pojmout jen omezené množství vodních par. Platí zde úměra, čím vyšší je teplota, tím více je vzduch schopen pojmout vodních par. Tuto závislost můžeme také vidět v Magnusově vzorci:

E_s = E_{s.273,16} \cdot {10}^{\left ( \frac {8,5\cdot t}{273,16 + t} \right )}

Obdobné je to s tlakem vodních par nad rovinným povrchem ledu:

E_s = E_{s273,16} \cdot {10}^{\left ( \frac {9,7\cdot t}{273,16 + t} \right )}

E_s je tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě (ledu), E_{s.273,16} je tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě (ledu) při teplotě 273,16 K, t je teplota ve stupních Celsia.

Vlhkost vzduchu na Zemi

Běžně na Zemi najdeme místa, kde vodní pára tvoří 0 až 4 objemová procenta vzduchu. Velký tlak vodních par a vysoké hodnoty absolutní vlhkosti vzduchu lze očekávat v teplých tropických oblastech, kdežto malý tlak vodních par lze očekávat v chladných polárních oblastech a vyšších nadmořských výškách.

Charakteristický chod tlaku vodní páry při aktivním povrchu (oceánu a jiných extrémně vlhkých ploch), který má jedno jediné maximum odpovídající růstu teploty a výparu, se nazývá zimní (mořský) typ. Chod tlaku vodní páry s dvěma maximy a dvěma minimy, přičemž druhé minimum je způsobeno odpoledním růstem konvekce a turbulence, pak letní (pevninský) typ.

 

VLHKOMĚRY

 

Vlhkoměr na plastová okna
Číslo: 8104
Rozměr: 48 x 27 mm

 

 

Vlhkoměr kulatý lepící
Číslo: 8103
Rozměr: Ø 56 mm


vlhkoměr kulatý lepící

 

 

Vlhkoměr a teploměr
Číslo: 8101
Rozměr: 80 x 80 mm


 

 

Vlhkoměr a teploměr kulatý
Číslo: 8102
Rozměr: Ø 108 mm

             

Příliš suchý vzduch v bytě

Když se ráno vzbudíme, máme nateklé oči, ucpaný nos a škrábe nás v krku? Máme pořád vysušenou pokožku, celý den vás dráždí suchý kašel a jsme unavení? Důvodem nemusí být viróza nebo jiná bakteriální infekce, ale možná doma dýcháme příliš suchý vzduch.

Zdravá strava a pravidelný pohyb mají dobrý vliv na naše zdraví. Málokdo si ale uvědomuje, že není důležité jenom to, co jíme, ale také to, co dýcháme. Suchý vzduch v našich domovech je příčinou spousty zdravotních problémů.

Je doporučovaná relativní vlhkost vzduchu je v létě 40 – 50 % a v zimním období 45 – 65 %. Při poklesu vlhkosti vzduchu pod 40 % vysychají sliznice dýchacích cest, a tím dochází k oslabení obranného mechanismu člověka proti vnikání mikroorganismů, aerosolů a alergenů do lidského organismu. Převážně v zimě, kdy se málo větrá a hodně topí, klesá vlhkost vzduchu v místnostech až pod hodnotu 20 %.

Vlhkost vzduchu má vliv i na nemocnost školních dětí. Je prokázáno, že ve třídách, kde byl během topné sezóny zvlhčován vzduch, byl počet onemocnění z nachlazení poloviční než u dětí ve třídách, v nichž se vlhkost nezvyšovala. Je to velice prosté, mikroorganismům způsobujícím nemoci z nachlazení se velice dobře daří v suchém prostředí a naopak nejméně jich přežívá při vlhkosti 60 %.

Co způsobuje suchý vzduch

 • Vysychání sliznic horních cest dýchacích

 • Suchý dráždivý kašel

 • Pocit stále ucpaného nosu

 • Ranní škrábání v krku

 • Chronické záněty nosohltanu

 • Časté onemocnění horních i dolních cest dýchacích

 • Chronická bronchitida

 • Opakovaná laryngitida u dětí

 • Vysušená a podrážděná pokožka

 • Pálení očí

 • Popraskané rty

 • Pocit zvýšené únavy a neustálé žízně

Zdravotním komplikacím způsobeným suchým vzduchem se dá jednoduše předejít. Kromě metod, které dříve využívali naši rodiče nebo prarodiče – nádoba s vodou nebo mokrý ručník na topení, dnes existuje efektivnější způsob zvlhčování. Jedná se o zvlhčovače vzduchu. K dispozici jsou dva základní typy: parní a ultrazvukové.

Vypařování vody z pokožky našeho těla je důležitým činitelem pro regulaci teploty těla. Čím je větší relativní vlhkost vzduchu kolem nás, tím pomaleji se voda z povrchu našeho těla vypařuje a naopak. Vlhkost vzduchu v okolí člověka má proto veliký význam pro jeho zdravotní stav. Vlhkost ve vzduchu závisí především na teplotě vzduchu. Nejpříznivější vlhkost vzduchu v uzavřené místnosti při teplotě cca 20°C je 45 – 65 %.0_940_200.png

                    

 

Kontakt
Schneider CZ
Střední Cesta 19
326 00 Plzeň
Czech Republic

 

Sídlo společnosti najdete zde.
tel.: +420 377 443 483
fax: +420 377 443 483
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Schneider CZ - provozovna Daimlerova
Daimlerova 7
301 00 Plzeň
Naši provozovnu najdete zde.
tel.: +420 603 422 492