čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Potraviny Distribuce RTL - specialista na logistiku

RTL - specialista na logistiku

RTL CZECH, spol. s r.o má v rozsahu své činnosti logistiku v oblasti prodeje potravin.

Náš tým tvoří zkušení pracovníci, kteří řídí týmy externě pracujících specialistů, což nám usnadňuje uspokojovat potřeby i velkých klientů. Našim cílem jsou stoprocentní služby a Vaše spokojenost a tedy i naše jistota že v případě potřeby se na nás obrátíte opět.

 

 Logistikou v oblasti prodeje potravin, kde provozuje samostatnou logistickou divizi pro zásobování potravinami na území Prahy a Středočeského kraje a v případě nárazových potřeb svých klientů spolupracuje s dalšími dodavateli těchto služeb na území Prahy.

Logistika patří k mladým oborům, a jen krátce je nám umožněno tento obor i studovat.

 

Logistiku ovšem lidstvo v hojné míře využívá již tisíce let. Dá se říci, že již od jakživa si lidé vyměňovali věci, objevovali nové kraje a země, přesunovali svá vojska a snažili se rozšiřovat své obchodní styky. Časem docházelo nejen k objevování nových světadílů, ale také k mohutnému rozvoji dopravy, aby stačila zvyšujícím se nárokům na výrobu. Samozřejmě zvětšující se vzdálenosti od místa výroby ke konečnému spotřebiteli vedli k nutnosti řešit přesun výrobků. Vznikala první logistická řešení.

 

Samotný pojem logistika začal vznikat v souvislosti s armádou a vojenstvím, jako takovým. Logistika byla využívána v souvislosti s řešením otázek zásobování armády. Od druhé poloviny 60. let se pak tento pojem logistika rozrostl do civilní sféry, soukromého podnikání.

Dle odborníků má logistika několik základních funkcí: nákup, skladování, plánování a řízení výroby, řízení zakázek, doprava a podnikové plánování hmotných toků. Pro pojem logistika je zde také několik zásadních systémů, které rozdělujeme do několika fází:

 

 

 První fáze Logistika.

 zahrnuje tok surovin, tok pomocných a provozních látek, obchodního zboží, náhradních dílů apod. Tento tok proudí směrem od dodavatele ke skladovacímu zařízení podniku. Může zde ještě fungovat i mezičlánek, subdodavatel. Tento systém, který se zabývá první fází toku, se nazývá pořizovací ( zásobovací )

 

Druhá fáze výrobní logistika

probíhá tok surovin a veškerého materiálu z prvního toku z pořizovacího skladu směrem k výrobě. Z výroby plynou hotové výrobky nebo polotovary,jakož i náhradní díly do odbytového skladu.

 


Třetí fáze distribuční logistika.

se skládá z toku hotových výrobků či náhradních dílů a polotovarů směrem z odbytového skladu na odbytový trh.

 

 

Čtvrtá fáze logistikace recyklace a likvidace odpadů
Tato fáze má opačný směr, a to směrem z odbytových trhů nebo od zákazníka zpět do odbytového skladu. Kromě poškozeného, vadného nebo špatně vyexpedovaného zboží sem patří například vratné obaly, odpady určené k likvidaci a odpady určené k recyklaci.

Výše uvedený systém se nazývá podniková logistika. V případě obchodního podniku neexistuje výrobní logistika, tok zboží se skládá z obchodního zboží a provozních látek.

 

 

Cílem naší práce je spokojený odběratel a bude pro nás potěšením, pokud se jím stanete i Vy.

 

 

 

výrobní logistika

Logistika se zabývá nevýrobními činnostmi - tedy těmi, při kterých nedochází ke změně fyzikálních vlastností daného produktu nebo materiálu.
Výrobní logistika zkoumá především přepravní, skladovací a komisionářské (vychystávací) činnosti, které spojují ve výrobním procesu jednotlivé výrobní kroky a činnosti organizační.

Pro zabezpečení skladovacích činností výroby jsou zřizovány:
- vstupní (zásobovací sklady) - pro zajištění hladkého průběhu výroby
- sklady polotovarů - pro shromažďování mezivýrobků a zásobování subsystémů
- sklady hotových výrobků - pro předzásobování výrobků podniku a vybavování zakázek podle přání zákazníka

Důležitou součástí průmyslové logistiky a zejména výrobní logistiky, je prostorové uspořádání (layout) vnitropodnikových pracovišť - při jeho sestavování je důležité:


- respektovat charakter výroby
- vytvářet předpoklady pro bezporuchový chod
- vytvářet předpoklady pro provádění pružných změn
- minimalizovat instalační a reinstalační náklady
- minimalizovat materiálové toky a dopravní výkony
- optimalizovat vnitropodnikové dopravní sítě
- rozmístění dílčích ploch v rámci základní plochy

 

 Řízení výroby

V současném průmyslu je snaha zpružnit cyklus vývoje a výroby. Musí být odstraněny z výroby zbytky Taylorova systému řízení (odděloval plánování výroby od realizace). Dnešní tendence směřujín k různorodé nabídce, schopné pružně a rychle reagovat na změnu poptávky - to je způsobeno přechodem od trhu nabídky k trhu poptávky tzn. výrobce musí vyrábět především to, co si žádá zákazník. Za tímto účelem je vyvíjena snaha o zkracování výrobních a dodacích lhůt a zpružnění procesů na všech úsecích, počínaje vývojem a konče expedicí finálních výrobků.

 Lze rozlišovat dva základní způsoby řízení výroby:

  1. tlačné systémy (push - systém)
    - jsou charakteristické pro ekonomiky s převysem poptávky
    - podniky se nemusí příliš snažit o inovaci výrobků a přizpůsobování požadavků zákazníků
    - výrobky jesou "tlačeny" podnikem na trh a odbyt je zajiště především proto, že se jedná o trh nedos- tatečně zásobený - zákazník koupí co podnik dodá

 

 

 

 

2 ) tažné systémy (pull - systém)
- uplatňují se v podmínkách masyceného trhu - převis nabídky
- zákazník koupí jen ten výrobek, který plně vyhovuje všem jeho požadavkům
- podniky musí hledat nové výrobní technologie a pružně reaguje na změnu požadavků zakazníků při zajištění ekonomiky výroby

 

 

RTL CZECH, spol. s r.o.

RTL CZECH

Václavské nám. 831/21

110 00 Praha 1

Telefon: 00420 224 109 373

Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rtlczech.cz