čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Stavebnictví Oblast žárotechniky

Oblast žárotechniky

                                                                   

Oblast žárotechnických služeb                       

                           

Inženýrsko-dodavatelská společnost DITHERM se specializací a dlouholetou zkušeností (od roku 1990) v oboru žáruvzdorných, otěru a chemicky odolných vyzdívek tepelných průmyslových agregátů včetně kompletovaných dodávek. DITHERM působí v oblastech Energetiky, Zpracování železných a neželezných kovů, Stavebních hmot, Chemického průmyslu, Hutnictví, Spalování odpadu, Průmyslových komínů a Investičních průmyslových staveb.

 

 

 

Oblast žárotechnických služeb zahrnuje širokou škálu průmyslových služeb:

 

Mezi tyto služby patří zejména::

HUTNICTVI

hutni průmysl.png

Průmysl hutní

- výroba surového železa

- výroba oceli

- výroba neželezných kovů a litiny

 

 

 

 

STAVEBNÍ HMOTY


stavebni průmysl.jpg

Průmysl výroby stavebních hmot

- Výrobu vápna

- Výrobu cementu

- Ostatní výrobu stavebních hmot

 

 

 

 

CHEMIE


chemie.png

Průmysl chemický

 - vyzdívky chemických a tepelných agregátů;

- kyselinovzdorné vyzdívky chemických agregátů a průmyslových podlah;

- výstavbu, sanace a revize komínů a ostatních stavebních objektů;

- poradenskou službu a technickou pomoc

SPALOVNY


odpady.png

Průmysl spalování odpadu

 - rotační spalovny;

- spalovny kotlového typu s pohyblivým roštem;

- malé spalovny HOVAL;

- různé provedení průmyslových spalovacích pecí pro likvidaci převážně průmyslového odpadu.

 

 

TEPLÁRENSTVÍ


teplárny.png

Průmysl energetiky a teplárenství

 - pálené tvarové výrobky;

- prefabrikované žárobetonové tvarovky na bázi Al(2)O(3);

- dusací hmoty;

- torkretační žárobetony;

- nátěry ocelových konstrukcí jako ochrana před alkalickou korozí;

- tryskání a nástřiky roztaveným kovem.

 

více informací naleznete

na www.ditherm.cz

 

VYZDÍVKY


vyzdívky.png

Vkláknité vyzdívky

- projekční a konstrukční práce;

- vlastní výrobu modulů;

- montáž vláknitých vyzdívek;

- dodávky a výrobu nerezového kotevního systému.

 

 

 


žáruvs.jpg

Žarobetonové prefabriaty

- vyzdívky kotlů na tuhá paliva;

- vyzdívky pecí v hutním průmyslu;

- vyzdívky kotlů na spalování komunálního i nebezpečného odpadu;

- vyzdívky chemických agregátů;

- vyzdívky kremačních pecí a dalších spalovacích zařízení

 

 

SERVIS

servis.png

Servis, údržba a opravy

- konvektorů;

- karuselových pecí;

- žíhacích kovářských pecí;

- šachtových pecí;

- vozokomorových pecí;

- krokových pecí;

- tunelových pecí;

- pánví a mezipánví;

- narážecích pecí;

elektrických obloukových pecí;

- kelímkových indukčních pecí;

- různých druhů vík a kesonů;

- elektrárenských kotlů;

- chemických aparátů a dalších zařízení.

Tyto služby spojené se stavbou, provozem a opravami tepelných zařízení. Součástí těchto prací jsou revize a případné opravy poškozených vyzdívek tepelných agregátů.

 

Realizace


realizace.jpg

Všechny tyto práce a služby spojené v oblasti žárotechniny zajištuje firma Ditherm, a.s. Dále provádí a realizuje provedení výstavby či rekonstrukce a opravy vyzdívek tepelných agregátů pro širokou oblast průmyslu.

Při návrhu řešení vychází společnost Ditherm, a.s.z platných evropských norem, přičemž respektuje požadavky zákazníka a nabídku sestavuje tak, aby bylo řešení optimální vzhledem k ekonomické i technické části zadání

Hlavními druhy agregátů, jejichž projektováním, výstavbou, rekonstrukcemi a opravami se firma Ditherm, a.s. v oblasti žárotechniky zabývá.

průmyslové pece.png

průmyslové pece

• rotační

• karuselové

• šachtové

• komorové

• hlubinné

 

 

 

 

agregáty pro energetiku.png

agregáty pro energetiku

• teplárenské kotle

• elektrárenské kotle

• fluidní kotle

spalovny odpadů

• průmyslových

• komunálních

 

 


pece.png

agregáty pro chemický průmysl

cihlářské pece

• průběžné

• komorové

• pecní vozy

 

 

 

Technický servis


Technický servis.jpg

Součástí této nabídky zákazníkům jde také o provádění technického servisu veškerých průmyslových tepelných zařízení.

Technický servis nabízíme v rozsahu:

• zabezpečení základní technické dokumentace

• provádění oprav agregátů

• sledování životnosti vyzdívek a navrhování její optimalizace

• posuzování příčin poruch vyzdívek

Veškeré produkty a služby zajišťuje DITHERM odborně vzdělanými a zkušeným zaměstnanci, a to jak v inženýringu, tak při přípravě a realizaci projektů. Pro účely zajištění plného a rychlého personálního obsazení při demontáži a montáži vyzdívek má DITHERM ověřenou a bezpečnou síť subdodavatelů.


Certifikace.png

Nákup materiálu zajišťuje DITHERM přes certifikované a v oboru zkušené výrobce materiálu jak v ČR, tak v zahraničí.

 

DITHERM je držitelem Zlatého certifikátu IMS. Svou Politikou IMS se otevřeně hlásíme k hodnotám kvality služeb, ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků i k ochraně životního prostředí.

 

DITHERM ctí principy projektového řízení. Z energie jednotlivců tvoříme synergii týmů. Dbáme na spolupracující, tvořivý a na výsledky a cíle zaměřený způsob práce a myšlení. Používáme nástroje projektového řízení, kterými zvyšujeme kvalitu, efektivitu a přehlednost díla.thumb_tvarovka.jpg

DITHERM realizuje projekty pro inženýring, projekty investiční i údržbové jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

DITHERM má 100 % podílu dceřiné společnosti Termostav Bratislava s.r.o., která působí ve stejném oboru. Spojením vznikla na českém a slovenském trhu největší společnost, která vlastní odborné know-how pro vyzdívky agregátů všech průmyslových segmentů včetně komínů.

 

prace projetku.jpg

 

Ditherm.jpg

Mečislavova 164/7,140 00 Praha 4

Tel.: +420 222 551 611-12,

Fax: +420 222 551 615

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.ditherm.cz