po21062021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Stavebnictví Pragis - divize Stavební specifikace

Pragis - divize Stavební specifikace

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Patří zde stavební doplňkové konstrukce – okna, dveře, vrata, výlohy, stěny, zábradlí, zárubně, stavební kování, výtahové ohrazení.zamečnické.jpg

Materiál: profily válcované za tepla, tenkostěnné uzavřené a otevřené profily, konstrukční a bezešvé trubky a plech. Stále více se uplatňuje hliník a jeho slitiny.

zamecnicka prace.jpg

Všechny tyto činnosti zajišťuje společnost Pragis, a.s. více na

www.pragis.cz

 

 

Kovová okna, dveře a vrata

Kovová okna

kovova okna.jpgKovová okna se používají k osvětlování a větrání místností. Na rozdíl od dřevěných však má jejich použití různá specifika a to vzhledem k odlišným tepelně izolačním vlastnostem, celkovému vzhledu a trvanlivosti

Rozdělení:

- podle konstrukce – jednoduchá (použití – nevytápěné objekty, skladiště)

- zdvojená (použití – v občanských a průmyslových objektech)

- dvojitě zasklená

-podle materiálu – ocelová, z hliníkových slitin, kombinované

 

Ocelové dveře


ocelové dveře.jpg

Ocelové dveře se uplatňují zejména v průmyslových, občanských a zemědělských budovách, ve skladovacích objektech 

Rozdělení

Podle způsobu otevírání křídel:

– otočná - posuvná - vyklápěcí - speciální


dvere.jpg

V různých provedeních např. otočné dveře jednostranně oplechované, otočné dveře vlysové, otočné dveře vlysové, otočné vlysové dveře se zasklením, otočné ocelové dveře oboustranně hladké,..

Podle konstrukce křídel:

– vlysové - jednostranně oplechované - oboustranně hladké - zasklené

Křídla dveří na zárubně se zavěšují pomocí závěsů. Zhotovují se z průřezů válcovaných za tepla, tenkostěnných uzavřených a otevřených průřezů a průřezů z ocelového plechu. Některé části z hliníkových slitin nebo jiných materiálů. Výplně z ocelového drátového plechu nebo skla.

Křídla dveří na zárubně.jpg

Ocelová vrata

ocelová vrata.jpgOcelová vrata uzavírají komunikační prostory v objektech průmyslových, dopravních, zemědělských a ve vedlejších budovách staveb občanských (např. kotelny, skladiště, objekty služeb).

Rozdělení

- podle způsobu otevírání křídel – otočná,-  posuvná, - skládací, - zvedací,- speciální, - podle konstrukce křídel – vlysová,- jednostranně oplechovaná

Podle účelu se vyrábějí v různých provedeních, např. otočná vlysová vrata, dvoukřídlová vlysová vrata posuvná, skládací vrata dvou až čtyř křídlová.

Posuvná vrata vlysová

1-lemovací úhelník otvoru pro vrata, 2-dorazPosuvná vrata vlysová.jpg

3-obvodový vlys křídla, 4-střední vlys

5-výplňový plech, 6-střední příraznice

7-krajní příraznice, 8-rukojeť

9-hákový zámek, 10-kotevní deska

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitele divize

Stavební specifikace

www. pragis. cz

Nepohyblivá lešení.png

Nepohyblivá lešení

Lešení jsou dočasné stavební konstrukce určené pro práce ve výškách vně i uvnitř stavby. Protože jde o konstrukci dočasnou, musí být co nejjednodušší, aby ji bylo možno rychle postavit. Za lešení tedy považujeme každou konstrukci sestavenou z lešeňových prvků nebo dílců. Musí však mít přitom dostatečnou únosnost a musí být bezpečná.

 Typová trubková lešení

Typová trubková lešení se obvykle uplatňují ve dvou variantách, a to buď jako pomocná trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 000 mm, nebo jako lehká trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 500 mm.

 Typová trubková lešení.png

Základní prvky trubkového lešení

 • podkladní prahy pro osazení nánožek z prken, fošen, popř. z dřevěného roštu

 • nánožky, tzv. patky, pro osazení trubkových sloupků

 • upínací spojky pro křížové spojení dvou navzájem kolmých trubek

 • pracovní podlahy z podlahových dílců nebo prken

 • nastavovací spojky určené pro osové nastavení dvou trubek

 • svislé trubkové sloupky tvořící podpěry

 • vodorovné trubky tvořící vodorovné vyztužení

 • kotvení, popř. vzepření

 • pomocné části (zábradlí, výstupní žebříky, záklopky, ochranná bednění, stříšky)

 

Nepohyblivé stavebnicové lešení

Nepohyblivé stavebnicové lešení.jpgJedná se o typové lešení, které se skládá z typových konstrukčních prvků spojovaných bez jakýchkoli montážních pomůcek. Základní rozměr jednoho pole je 3 m v podélném směru a 1,2 m v příčném směru.

Základní konstrukční prvky lešení

 • Patky lešení jsou určeny pro osazení svislých prodlužovacích sloupků lešení

 • Svislé prodlužovací sloupky se vyrábějí v délkách 3 m a 2 m a na koncích jsou opatřeny bajonetovým uzávěrem pro rychlé vzájemné spojení jednotlivých sloupků. Na všech sloupcích jsou ve vzdálenosti 50 cm navařeny závěsné třmeny pro zavěšení vodorovných příčníků, podélníků, zábradlí a zavětrovacích prvků.

lesení.jpg

Příčníky jsou zhotoveny jako příhradové dvoutrubkové nosníky v délce 1,20 m ze svařovaných trubek o průměru 28 mm. Na obou koncích příčníku jsou na trubky přivařeny záchytky (celkem čtyři) pro uchycení do závěsných třmenů na sloupcích. Po uchycení v závěsném třmenu je jejich poloha zajištěna na každém konci gravitační pojistkou.Podélníky mají obdobnou konstrukci jako příčníky, ale mají délku 3 m a jsou vyrobeny ze svařovaných trubek o průměru 32 mm.

Všechny tyto činnosti zajišťuje společnost Pragis, a.s. více na

www.pragis.cz