po21062021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Stavebnictví Ditherm v oblasti hutnictví

Ditherm v oblasti hutnictví

Hutnictví

hutni průmysl.pngHutnictví je pro DITHERM oborem s vysokou odbornou náročností. Vzhledem k agresivnímu prostředí, které působí na vyzdívkový materiál a tím způsobuje jeho rychlé opotřebení, jsou nutnou podmínkou široké znalosti o aplikovaných materiálech a dlouhodobá zkušenost. Naším hlavním cílem je zvyšovat životnost vyzdívek, aby byl zajištěn ekonomicky efektivní provoz.

 

Proto DITHERM nabízí pro hutnictví „full line service“, kdy realizujeme pro zákazníka opravy pecí a pánví způsobem úhrady za protečenou tunu nebo počet rafinačních hodin. Tento postup zajišťuje maximální optimalizaci nákladů na výrobu jedné tuny oceli.

 

 V hutnictví působí DITHERM na tuzemském i zahraničním trhu a spolupracuje například s Unex, Žďas, Poldi Hütte, Pilsen Steel, Železárny Hrádek aj.

 

Spalovny


spalovna.png

Spalovny jsou tradičním zákazníkem společnosti DITHERM. Spektrum spalovacích technologií je široké a na odborné znalosti odpadů, jejich složení a změn v čase velmi náročné.

DITHERM realizuje projekty pro všechny typy spaloven – komunálního, specifického (např. nemocnice, krematoria) i nebezpečného odpadu.

V praxi se společnost podílí na různých typech technologií vyzdívek včetně ojedinělé betonáže rotační pece šachovnicovým způsobem, jak se můžete přesvědčit v referencích, nebo unikátní technologické řešení pro dvouvrstvou vyzdívku, které výrazně snižuje napětí v kotvách. Tím zvyšuje odolnost vyzdívky proti prasknutí a vypadnutí.

odpad.jpg

Společnost se také angažuje v projektech zaměřených na ekologické spalování dle legislativy EU, a to i v jiných oborech (např. v energetice, v chemickém průmyslu). DITHERM aktivně podporuje výstavbu nových spaloven a modernizaci stávajících, aby se tak snížil podíl odpadu ukládaného do půdy.

 

 

 

V oboru spaloven působí DITHERM na tuzemském i zahraničním trhu a spolupracuje například s Pražskými službami, SYNTHOS Kralupy n. Vltavou, Termizo, Emseco, T.O.P. Eko Plzeň, Spolana Neratovice aj.

Naše TOP reference – Spalovny

DEZA, a.s.   

SYNTHOS Kralupy    

Pražské služby, a.s.

 

hutní pece.png

 

Zpracování železných a neželezných kovů


agregát pro kovy.jpg

Agregáty pro zpracování železných i neželezných kovů jsou v mnohém svými nároky na materiál, jeho složení a technologii vyzdívky stejně náročné jako v chemickém průmyslu. Tento obor je pro společnost DITHERM vždy odbornou výzvou a patnáct let dokazujeme svou vyspělost a zkušenost. I zde je spektrum agregátů pro výrobu kovů k různým účelům široké a podmínkou jsou zkušenosti a dlouhodobě získávané znalosti v této oblasti. Různých typů agregátů, které společnost realizovala, je mnoho, zde uvádíme hlavní: krokové pece, kovářské pece, ohřívací a hlubinné pece, žíhací pece, kuplovny, pece pro výrobu hliníku a drahých kovů, pro zpracování olova a další. V roce 2010/11 se DITHERM účastnila investiční výstavby nové miniocelárny ve Strážském (Slovensko), kam kromě návrhu a realizace vyzdívek dodala také konstrukční technologii a ochranné části.

agregát kovu.jpg

 

V ZŽNK zajišťuje DITHERM mimo jiné komplexní údržbový servis: specializovaný tým je sestaven podle potřeb zákazníka a zůstává stálý. Tým navrhuje takovou sestavu materiálu a technologie, která prokazatelně sníží jak dobu oprav agregátu (dílčí, generální), tak jejich četnost. Projektový manažer týmu dále navrhuje inovace technických řešení a dohlíží na realizační tým při aplikaci vyzdívek. Výstupy týmu jsou se zákazníkem sledovány v takových ukazatelích, které mají vysokou vypovídající hodnotu a vyhovují zákaznickým potřebám.  

více informací se dozvíte na našich webových stránkách:

www.ditherm.cz

V oboru zpracování železných a neželezných kovů působí DITHERM na tuzemském i zahraničním trhu a spolupracuje například s Tafonco Kopřivnice, Safina Vestec, Sochorová válcovna Kladno, Kovohutě Rokycany, Kovohutě Příbram, CPF Plzeň, Pilsen Steel aj.

 

stroj na kov.jpg

Naše TOP reference – Hutnictví a Zpracování železných a neželezných kovů:

 

KD Foundry Kr. Dvůr                Slovakia Steel Mills a.s.

 

Chemický průmysl a petrochemie

 

Agregáty chemického průmyslu a petrochemie jsou svými nároky na materiály, jeho složení a technologii montáže velmi náročné. Tento obor je pro společnost DITHERM vždy odbornou výzvou a přes deset let dokazujeme svou vyspělost a zkušenost. I zde je spektrum agregátů pro výrobu chemických látek k různým účelům široké a prohlubuje tak zkušenosti a dlouhodobě získávané know-how společnosti. K významným realizacím zařazujeme vyzdívky pro FCC (Fluidní katalitická krakovací jednotka), vakuové destilace, styrenové pece, Klausovy reaktory, absorbér na výrobu kyseliny sírové, kalcinační pece na výrobu titanové běloby, hydrolyzační nádrže na výrobu titanové běloby a mnoho dalších. DITHERM navrhla a realizovala složení vyzdívky Pračky Venturi v Precheza – zařízení, ze kterého se odvádějí plyny z výroby titanové běloby. Pro tyto účely navrhla společnost takové složení materiálu a celkovou technologii, které snížily běžné opravy v periodě 6 měsíců na 6 let.

Společnost se také angažuje v projektech zaměřených na ekologickou výrobu chemických látek dle legislativy EU, a to i v jiných oborech (např. v energetice, ve spalovnách).

chemie.png

Vchemickém průmyslu a v petrochemii působí DITHERM na tuzemském i zahraničním trhu a spolupracuje například se Synthos Kralupy n. Vltavou, Spolana Neratovice, Lovochemie Syntézia Pardubice, Precheza Přerov, Deza, Česká rafinérská aj.

Naše TOP reference – Chemický průmysl a petrochemie

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.    ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.     PRECHEZA a.s.

 

Kontakt na naši společnost:

sidlo ditherm.jpg

DITHERM a.s. sídlo společnosti:

Mečislavova 164/7

140 00 Praha 4

Tel.: +420 222 551 611-12,

Fax: +420 222 551 615

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.ditherm.cz