ne05042020

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Zajímavosti

OSČ - partner pro malé firmy

Obchodní služby Česko, s.r.o.

 

působí na českém trhu od roku 2011 a jsme partnerem pro malé a střední firmy

 

Jsme partnerem pro každého, který zjistil, že jeho aktivitu kterou dělá a musí začít vykonávat procesně řízená společnost s dostatečným personálním a logistickým zázemím.

 

Číst dál...

Bridges - důležité pro zvládnutí jazyka

Myslíte si, že máte špatný přízvuk a že nemluvíte ani zdaleka jako Brit nebo Američan? Stydíte se za svůj vlastní "český accent"?
Závidíte několika málo jedincům, jejichž jazykový projev je dle vašeho názoru perfektní?
Připadáte si vedle nich trapně a méněcenně a pokud jste v jejich společnosti, raději mlčíte?

Dobrá zpráva!

Přízvuk není důležitý! Myslete si co chcete, ale je to tak. Výslovnost je důležitá, pokud nebudete správně vyslovovat, nikdo Vám neporozumí, ale přízvuk není důležitý. V anglicky mluvícím světě se pohybuje mnoho lidí, kteří dosáhli výsadního postavení ve světě obchodu, ve vládě a tak dále. Původem pocházejí z neanglicky mluvících zemí. Svůj přízvuk si přinesli do nové vlasti s sebou a nikdo, vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje! Angličtina se stává jazykem globálním a proto přijímá různé další vlivy z jiných jazyků. Co bylo včera tabu, dnes již neplatí. Proto je angličtina také tak zajímavá.

Samozřejmostí je kompletní servis pro personální oddělení zahrnující kontrolu docházky, vstupní a výstupní audity a analýzu dosaženého progresu u jednotlivých studentů nebo studijních skupin.

 

Číst dál...

OSČ - certifikat HACCP

Obchodní služby Česko, s r. o. je česká firma působící na českém trhu hlavně v oblasti distribuce potravin a zásobování.

 Zajištění přípravy na získání certifikátu HACCP

Co je to HACCP? A jak rozsáhlá příručka musí být?

Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol. Systém vychází ze zásad správné výrobní praxe a požadavků hygienických předpisů. Jedná se o přístup preventivní, který vede k včasné identifikaci nebezpečí a tím k předcházení poškození zdraví spotřebitele. Slouží provozovateli k vytipování slabých míst tj. kritických bodů, jejich ošetření kontrolovatelným přístupem tak, aby byla riziková místa odstraněna a zajištěna bezpečnost pokrmu.

 

Číst dál...

Bridges - i vy na to máte

I Vy na to máte

Bojíte se, že to nezvládnete? Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?
Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná

 

 studenti aj

Firma Bridges, s.r.o. se zaměřuje se na výuku angličtiny

a ostatních světových jazyků .Naší specializací jsu firemní a individuální kurzy.

Samozřejmostí je kompletní servis pro personální oddělení zahrnující kontrolu docházky, vstupní a výstupní audity a analýzu dosaženého progresu u jednotlivých studentů nebo studijních skupin.

 

Bridges, s.r.o nabízí zejména tyto druhy kurzů:

FIREMNÍ KURZY

Na firemní kurzy se naše škola specializuje a tudíž jsme Vám schopni nabídnout kvalitní servis. Jsme sehraný tým (klient jedná vždy s jednou pověřenou osobou), solidnost a snaha nabídnout zákazníkovi maximum je samozřejmostí. Daří se nám získávat stále nové klienty a hlavně si je udržet. Co se systému výuky týká, vycházíme vždy z přání klienta a našich zkušeností.

V rámci výuky nabízíme i další služby např.:

 • další jazykové audity
 • překladatelský servis

Vyučované jazyky jsou:

 • angličtina
 • němčina
 • ruština
 • francouzština
 • italština
 • španělština
 • čeština pro cizince.

Další možnosti krátce uvádíme:

 • zajištění kompletního jazykového auditu zdarma
 • vedení podrobné docházky studentů
 • slabším studentům rádi pomůžeme formou bezplatných konzultací
 • garance výměny lektora v případě Vaší nespokojenosti, i bez udání důvodu
 • hospitace našeho vedoucího lektora
 • hotline pro studenty
 • u větších firemních kurzů zpracování měsíčních hodnotících zpráv
 • nepřetržitá podpora ze strany našeho klientského oddělení
 • udělení certifikátů o absolvování kurzů
 • zajištění výukových materiálů

 

 

KONVERZAČNÍ KURZY

V průběhu celého školního roku nabízíme jak individuální, tak skupinovou výuku jazyků vhodnou především pro studenty nebo menší skupiny přátel či spolupracovníků. Možnost výuky v našich prostorách na Václavském náměstí!

Tyto kurzy realizujeme dle Vašich potřeb a za velmi zajímavých cenových podmínek. Vyučujeme kurzy konverzační, klasické i speciálně zaměřené. Kurz je možno platit postupně. V ceně je dojíždění lektora na místo, které si určíte, bezplatný jazykový audit, vypracování nabídky přímo dle Vašich požadavků a další služby. Bude nám radostí Vám vyjít maximálně vstříc. Kontaktujte prosím naši centrálu, kde Vám rádi sdělíme veškeré podrobnosti

 

SKYPE ENGLISH

Unikátní výukový projekt, který Vám umožní zdokonalit se v angličtině prostřednictvím telefonního spojení s naším lektorem z výukového centra. Výhodou je především časová flexibilita. Určitě jste si všimli, že pokud cizí jazyk neprocvičujete alespoň dvakrát týdně, úroveň Vašich znalostí roste jen velmi pomalu, anebo spíše klesá. Z našich zkušeností vyplývá, že nejde ani tak o čas, jako spíše o frekvenci výuky. Proto jsme přišli s naším projektem, který Vám umožní nejen udržovat nabyté znalosti, ale velmi efektivní a časově nenáročnou formou stále zlepšovat Vaši úroveň.

Pro koho je Skype English?

Náš projekt je pro všechny - od začátečníků až po velmi pokročilé, kteří potřebují pouze konverzaci či "osvěžení" svých znalostí. Pro začátečníky, věčné začátečníky, mírně a v určitých případech i středně pokročilé jsme připravili kombinaci výuky s našimi internetovými lekcemi. U vyšších stupňů pokročilosti připravíme individuální studijní plán na základě potřeb a přání studenta a podle jeho schopností. Zaměření na konverzaci či gramatiku, případně jiné.

 Výuka probíhá takto:

 • náš lektor se vždy spojí telefonicky se studentem v dojednanou hodinu,
 • optimální a minimální frekvence výuky je 2 x týdně 60 minut,
 • hodina probíhá na základě potřeb klienta 

Zatím jsme pro Vás připravili celkem 37 lekcí. U vyšších stupňů pokročilosti se postupuje ve stejné frekvenci podle individuálního studijního plánu. Frekvence a délka výuky může být libovolně dlouhá, záleží na přání studenta a na vzájemné dohodě. Při výuce je také vždy prostor na jakékoli dotazy studentů, týkajících se probírané látky či anglického jazyka obecně.

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU

Poskytujeme individuální přístup všem našim studentům. Výukový program připravujeme podle jazykové úrovně klienta a jeho časových a finančních možností. Kurzy vedou jak rodilí mluvčí, tak i lektoři s praxí a certifikáty. Cílem našich kurzů je naučit Vás anglicky myslet, abyste dokázali brzy přirozenou cestou tvořit věty se správnou anglickou strukturou.

Individuální kurzy na míru

Rádi pro vás vytvoříme kurz na míru dle Vašich požadavků. Můžete také vytvořit menší skupinku lidí, ať už s Vašimi přáteli či kolegy, a sdílet tak náklady na výuku.

Čas, frekvenci i den výuky si volíte sami. Kurzy probíhají na Vámi zvoleném místě nebo v našich prostorách na Václavském náměstí. Vždy se snažíme vyjít maximálně vstříc Vašim požadavkům.

student  

INTERNETOVÁ VÝUKA

Internetová výuka je určena jak pro začátečníky, tak pro velmi pokročilé studenty. Máme propracovaný systém, co se těchto kurzů týče, které jsou dále děleny právě podle náročnosti.

Připravili jsme pro Vás tyto internetové kurzy:

 • interaktivní výuka
 • business English

Interaktivní výuka anglického jazyka je určena především pro začátečníky až mírně pokročilé. Ve výuce je použita metoda přemostění Bridges.

Základ každé lekce business English je vždy tvořen článkem z The Financial Times a na něj navazují cvičení. Ta si kladou za cíl nejen rozšířit Vaši slovní zásobu, ale také pochopit rozdíly při použití jednotlivých frází a slovních obratů. Lekce jsou určeny pro všechny, kdo se chce v dané problematice zdokonalit, především pak pro pokročilé a velmi pokročilé.

KURZY NA MÍRU

Ušijte si ho i Vy...

Víme, že výběr správného typu kurzu co se týče metody a frekvence výuky, či počtu studentů ve skupině apod., je velmi těžké rozhodnutí, na kterém závisí úspěšnost celé výuky a efektivita práce v daném kurzu. Můžeme Vám nabídnout možnost, ještě před tím než se do jakéhokoliv kurzu přihlásíte! Zjistit, co vlastně chcete výukou sledovat, na jakou úroveň znalostí se chcete dostat a hlavně k čemu chcete získané znalosti využít.
Pomůžeme Vám sestavit možnost, která by pro Vás byla nejvýhodnější a zároveň nejeefektivnější a zároveň Vám umožníme tento navržený kurz zrealizovat.

 

Bridges, s.r.o.

Václavské náměstí 21

110 00  Praha 1

více na www.bridges.cz

 

OSČ - partner pro každého

Jsme partnerem pro malé a střední firmy

 

Jsme partnerem pro každého, který zjistil, že jeho aktivitu kterou dělá a musí začít vykonávat procesně řízená společnost s dostatečným personálním a logistickým zázemím.

Vytvořit takovou společnost například z rodinné firmy nebo studentského projektu který se rozběhl, případně vyčlenit divizi ve vlastní společnosti pro novou aktivitu, která přináší peníze, funguje, ale kapacitně jí není věnována dostatečná pozornost, není jednoduché.

 

Číst dál...

Podkategorie