so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Zajímavosti Ekonomika I virtuální sídlo společnosti je legální

I virtuální sídlo společnosti je legální

V České republice je na virtuální adrese více než 10 % z celkového počtu společností v ČR. Virtuální sídlo společnosti je v dnešní době naprosto legální možnost, jak zvýšit např. image společnosti. Jde hlavně o nově zakládající společnosti, které chtějí využívat výhody virtuálního sídla a nepotřebují vlastní kancelář.

 

Snímek - 002_new.jpg

Legislativa, která upravuje sídlo společnosti je obsažena v § 19c občanského zákoníku z roku 2009. Podle této úpravy mohou právnické i fyzické osoby volit sídlo společnosti i v místě, kde se společnost fyzicky nevyskytuje.  

 

 

§ 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že mít virtuální kanceláře, je dnes pro podnikatele nejen legální, ale i naprosto legitimní řešení.

Pro koho je určena služba poskytnutí sídla

Podle euronovely občanského zákoníku může mít obchodní společnost sídlo i v místě, kde se fyzicky nevyskytuje. Tato novela přinesla řadu výhod pro začínající i úspěšné podnikatele. V České republice službu poskytnutí sídla společnosti využívá stále větší množství firem a za poslední rok přesun svého sídla do Prahy.

Hlavním důvodem je především atraktivita a prestiž, kterou adresa v Praze nabízí. Za příznivé náklady Vám tato služba umožní získat sídlo na adrese, která Vám nejvíce vyhovuje, aniž byste museli platit velké poplatky za pronájem vlastní kanceláře. Současně je podle průzkumů zjištěno, že četnost kontrol z finančních úřadů je ve větších městech menší.

Služba poskytnutí sídla se hodí především pro společnosti, které jsou vytvořeny pro krátkodobý projekt:

 • potřebují zvýšit image

 • nepotřebují vlastní kancelář

 • chtějí snížit pravděpodobnost kontroly z finančního úřadu

 • nechtějí platit vysoké sumy za pronájem vlastní kanceláře.

Samozřejmě, že pokud využíváte těchto služeb, sídlo společnosti musí splňovat zákonem dané podmínky. Proto při výběru sídla dbejte na dobré jméno společnosti, od které tuto službu odebíráte. Na adrese musí být označena Vaše společnost spolu s identifikačním číslem, musí být zajištěno přebírání pošty a komunikace s úřady.

 

Změna sídla firmy - změna sídla společnosti

Změna sídla společnosti je možná kdykoliv, pokud máte všechny potřebné dokumenty. Pokud se rozhodnete pro změnu sídla firmy do jiného města, je potřeba měnit současně i zakladatelskou listinu. Změna sídla firmy je v tomto případě složitější a dražší, jelikož je nutný souhlas všech společníků společnosti nebo zápis o rozhodnutí valné hromady, který musí mít formu notářského zápisu.

V případě změny sídla pouze v rámci města např. Prahy (z Prahy 1 na Praha 8) není potřeba mít rozhodnutí formou notářského zápisu, stačí jen rozhodnutí statutárního orgánu společnosti.

Při změně sídla společnosti je první povinností podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Navrhovatelem je daná obchodní společnost, která jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu. Tento návrh na změnu sídla firmy se podává na příslušný rejstříkový soud spolu s dalšími dokumenty:

 

Snímek - 010.jpg

 • doložením o provedení právního úkonu (rozhodnutí společníků nebo zápis z valné hromady)

 • plným zněním zakládajícího dokumentu a stanov společnosti

 • souhlasem s poskytnutím sídla

 • výpisem z katastru nemovitostí

 • kolkem v hodnotě 2 000 Kč

Soud musí do 5-ti dnů po obdržení návrhu učinit rozhodnutí. Společnost pak musí do 15 dnů od učinění rozhodnutí soudem informovat o to, že proběhla změna sídla další příslušné úřady. Na živnostenský úřad doložit změnový list, na finanční výpis z obchodního rejstříku nebo nové živnostenské oprávnění a do 8 dnů nahlásit změnu na sociální a zdravotní pojišťovně, pokud má zaměstnance.

 

ZMĚNA SÍDLA FIRMY

 

změna.jpg

Služba změna sídla firmy (s.r.o. nebo a.s.) patří službám, které poskytujeme našim klientům a to ať při převodu již před založených ready made společností anebo při poptávce této služby ze strany majitelů či jednatelů již existujících společností.

Změnu sídla firmy si můžete objednat pro svou firmu se změnou na Vaší adresu anebo na adresu virtuálního sídla.

Změna sídla společnosti přichází v úvahu zejména v následujících situacích:

Změna sídla při převodu ready made společnosti

Pokud od nás koupíte ready made společnost a nebudete využívat poskytnutí virtuálního sídla na původní adrese sídla ready made firmy anebo budete chtít využívat virtuální sídlo jiné, provedené pro Vás zcela ZDARMA změnu sídla Vaší nové firmy v rámci převodu ready made společnosti a zápisu změn u této společnosti v Obchodním rejstříku.

jednání.jpg

Změna sídla již založené a fungující firmy

Tuto službu požadují klienti, kteří mají svou společnost založenou a zapsanou do obchodního rejstříku a pouze požadují změnit sídlo firmy na jinou adresu. Existujícím společnostem zajistíme změnu sídla jejich firmy ať s využitím virtuálního sídla od nás anebo i bez využití služby poskytnutí sídla.

Důvodem pro změnu sídla u již existující společnosti bývají nejčastěji tyto situace:

 • společnost se stěhuje jinam

 • klient chce přemístit sídlo své firmy na jinou adresu

 • sídlo firmy se stěhuje do větších měst - např. Praha, Brno či Ostrava - a to z důvodu snížení pravděpodobnosti počtu nahodilých finančních a jiných správních prověrek a kontrol a také z důvodu zvýšení prestiže a zlepšení image společnosti

 

danovy poradce.jpg

 

 Pronájem prostor

Společnost PMVP, spol. s r.o. informuje o možném využití pronájem kanceláří v administrativní budově o celkové ploše 1232 m2 v Praze 4 Nuslích. Jedná se o zvýšené přízemí, v budově se vstupní recepcí. Dispozice kanceláří lze upravit dle požadavků nájemce. Celá budova má kompletní infrastruktůru (optický uzel, datové centrum, záložní systém a je klimatizovaná). Pronajímané jednotky od 65 m2 do 1.232 m2. Parkovací místa ve dvoře.

 

kancelář.jpg

 

Prostory je možné využívat v krátkodobém a i dlouhodobém horizontu, tato skutečnost se odráží ve výši nájemného za 1m2.  K nájmu jsou připočteny poplatky za dodávky služeb – ostraha 24hod, odvoz odpadu, elektro, teplo, vodné – pokud jsou využívány. Jednotky jsou osazeny podružnými elektroměry a vodoměry. Prostory jsou uzamykatelné, přístupné osobním vozidlům. Areál je oplocen a hlídán 24hodin denně strážní službou.

 

PMVP, spol. s r.o.  

Kloboučnická 24

140 00 Praha 4