čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Zajímavosti OSČ - partner pro malé firmy

OSČ - partner pro malé firmy

Obchodní služby Česko, s.r.o.

 

působí na českém trhu od roku 2011 a jsme partnerem pro malé a střední firmy

 

Jsme partnerem pro každého, který zjistil, že jeho aktivitu kterou dělá a musí začít vykonávat procesně řízená společnost s dostatečným personálním a logistickým zázemím.

 

 

Organizační poradenství ohledně prodeje firmy

 

 • Chcete prodat celou firmu nebo její část?
 • Hledáte strategického investora?
 • Jednáte s někým o prodeji a potřebujete poradit a zkontrolovat postup?

Prvně vás požádáme o vyplnění formuláře, informace v něm jsou obecného charakteru a slouží pro naši přípravu a orientaci, v žádném případě se v této fázi nezveřejňují. Následovat bude osobní schůzka, do této doby probíhá naše komunikace v režimu „utajení“, na schůzce se dohodneme na rozsahu spolupráce, způsobu a formě publicity zamýšleného odprodeje firmy. Tento postup je nezbytný, ne každý prodej firmy vyžaduje zveřejnění a někdy informace, že je firma na prodej, může podstatně snížit její cenu (typicky v případě úzkoprofilových produktů nebo služeb osobního charakteru, kdy je na trhu jen několik firem a při zveřejnění, že je některá k prodeji či hledá investora, dochází k odlivu odběratelů ve prospěch konkurence).

 

Další postup je velmi individuální, záleží na přání prodávajícího, standardně vždy začínáme smlouvou o spolupráci a stanovením prodejní ceny. Následuje realizace prodejní strategie, oslovení potenciálních kupců či investorů.

Při prodeji firmy provádíme firemní audit za účelem zpracování informací o prodávané společnosti, patří sem následující činnosti:

 

 • Analýza majetku, závazků a pohledávek společnosti (kategorizace majetku, prověření likvidity majetku, možnosti využití..)
 • Finanční analýza (poměrové nebo rozdílové ukazatele)
 • Daňová analýza (vyhodnocení daňových rizik, možností daňových úlev…)
 • Právní analýza (vyhodnocení právních vztahů v nichž je prodávaná společnost, a to z hlediska obchodního práva, občanského práva, pracovního práva a případně trestního práva)
 • Personální analýza (rozbor strukturace zaměstnanců, řešení problémů přezaměstnanosti, tvorba pracovněprávních dokumentů, např. pracovní a manažerské smlouvy, vnitřní organizační předpisy…)
 • Softwarová analýza (vyhodnocení používaných informačních technologií)

Cílem firemního auditu při prodeji firmy je eliminace rizik, která existují a kterým předcházíme. Mezi největší úskalí patří inkasování nízké ceny, právní spory, špatná preciznost smluvních ujednání. Rizika je možno snížit na minimum pouze dokonale zvládnutou agendou prodeje, garantujeme při prodeji společností vytvoření zajišťovacích instrumentů, které zaručí úspěch transakce.

Jak se prodávají české firmy?

Prodej firmy měl v Česku ještě donedávna — tak do let 2003 až 2005 — neopodstatněný punc selhání. Kdo prodal, raději nechtěl, aby se o tom mluvilo. To pak změnily až velké prodeje kupcům ze zahraničí — tehdy za částky, kterých se zhruba od poloviny roku 2008 už opět nedosahuje, ale prodej firmy tím byl zbaven stigmatu.

Nižší cena za české firmy bývá „postihem“ za zvýšené očekávané riziko, že v české firmě nebude vše v pořádku.

Jak dlouho prodej trvá?

Když český podnikatel přijde s tím, že chce prodat firmu, často na to nebývá připraven, pokud jde o stav vnitřní dokumentace a účetnictví. Hlavně proto trvá prodej větší české firmy devět až dvanáct měsíců, zatímco v Německu kolem sedmi až osmi a ve Spojených státech se převody firem dojednávají za čtyři až šest měsíců.

Jak se prodává firma?

V první fázi se sbírají data do „slepé nabídky“. S tou je možné oslovit vytipované možné zájemce, aniž je z nabídky poznat, o kterou firmu se jedná.

S těmi, kteří zájem mají, se v druhé fázi uzavírá smlouva o mlčenlivosti, a Michael Rostock‑Poplar doporučuje, aby neobsahovala žádné sankce, protože to nepůsobí dobře, a stejně „nikdy nikdo nic nevysoudil“ na základě toho, že se něco vyneslo ven. Smlouva je vyjádřením spíše formálním.

V Česku se prý podaří do poslední chvíle utajit 80 až 90 % prodejů firem. Možní kupci, kteří „kecají“, tím vejdou ve známost a nejsou později oslovováni, stejně jako ti, kteří by se chtěli jen předstíraným zájmem dostat k datům konkurence. Takové případy se prý vyskytují jen zřídka. To podstatné konkurent většinou stejně tuší, a fingovaný zájem o koupi lidem obvykle nestojí za námahu ani za ztrátu pověsti.

O prodeji firmy se zásadně mluvit nemá, dokud není uzavřen; ani dovnitř firmy ne. (Je potřeba vymyslet si nějaké vysvětlení, proč budou do firmy chodit cizí lidé v oblecích a kravatách.)

Jak se za firmu platí?

Zpravidla se dohaduje větší splátka hned a dvě menší v dalších dvou letech, odvozené od splnění obchodního plánu. Kupující se tak pojišťuje. Poměry bývají 60 % + 20 % + 20 %. Nebo se první splátku podaří vyjednat vyšší. Je dobré uložit peníze do úschovy u třetí strany, třeba i pro případ, že kupující firma zkrachuje.

Také je dobré nechat si ve firmě malý podíl. Někdy se může díky tomu nabídnout možnost odkoupit firmu zpět a celkově na tom ještě vydělat. To také například tehdy, jestliže „mateřská“ firma zkrachuje.

Ani rodinnou firmu není dobré předat jen tak

Michael Rostock‑Poplar varuje před tím, aby se rodinné firmy bezplatně předávaly nástupcům, kteří se v nich dosud neosvědčili. Takové případy prý končí špatně. Doporučuje, ať je součástí generačního předání vždy nějaká transakce, která v nástupci vyvolá dostatečný pocit zodpovědnosti. Uvádí příklad, ve kterém otec, po kterém syn už léta chtěl převzít firmu, se ve věku 65 let nakonec rozhodl takto: Dobře, ale dojdi si do banky, vyjednej si úvěr na 150 milionů, ty mi za firmu zaplať, a pak hospodař, jak umíš.

Vytvořit takovou společnost například z rodinné firmy nebo studentského projektu, který se rozběhl, případně vyčlenit divizi ve vlastní společnosti pro novou aktivitu, která přináší peníze, funguje, ale kapacitně jí není věnována dostatečná pozornost, není jednoduché.

V těchto situacích jsme pro Vás ideálním partnerem v oblasti správy a právního servisu,  ekonomiky, účetnictví, logistiky - tedy skladování a dopravy a obecně prezentace a reklamy.

S námi vaše účetnictví již nebude zmatené ani polovičatě řešené, ale skutečně on- line.

U této služby zajišťujeme:

- kompletní vedení účetnictví tak aby bylo průkazné a pro Vaše rozhodování přehledné. Tato činnost zahrnuje mimo jiné zaúčtování dokladů, zpracování účetní závěrky, zpracování DPH, silniční daně, kontrolu správnosti účetních dokladů od vašich partnerů, řádnou i mimořádnou účetní závěrku, účetní konzultaci, úpravy systému účtování, aby reporty z účetnictví přesně odpovídaly vašim potřebám, pravidelný reporting podle vašich potřeb, upozornění předem na platby daní, vyplnění statistických výkazů, přípravu žádostí o úvěr nebo leasing, zveřejnění uzávěrky ve sbírce listin, přípravu podkladů pro audit, spolupráce v rámci auditu je samozřejmostí, vystavení faktur podle vašich pokynů, přípravu plateb do banky, odeslání e-mailových upomínek na pohledávky po splatnosti v pravidelných intervalech

 - v případě žádosti provádíme též rekonstrukci účetnictví

- denní účtování bankovních výpisů a tedy i plateb je samozřejmostí, Vaše závazky a pohledávky budou tedy vždy aktuální

- kompletní mzdovou a personální agendu zahrnující mimo jiné zpracování mezd, vedení mzdových listů, měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP, evidenční listy důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení zaměstnance, pracovní smlouvy v souladu se zákonem, zastupování našich klientů na základě plné moci v případě kontrol, roční zúčtování daní, vyúčtování zálohové a srážkové daně vč. doplňujících přehledů, průběžné vystavování potvrzení o příjmech pro sociální dávky a banky, vystavování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech personální a mzdové poradenství (telefonicky, e-mailem, osobně u nás v kanceláři)

 

Proces zpracování dokladů

 Přijaté doklady jsou zpracovány v několika fázích.

 1. Veškeré doklady jsou očíslovány, naskenovány do cloudového nebo přímo vašeho úložiště se šifrovaným přístupem k datům. Originály dokumentu v papírové podobě jsou potom pod evidenčním číslem archivovány v naší spisovně.
 2. Elektronické dokumenty jsou následně převedeny do našeho Workflow, v rámci kterého dojde ke schválení dokladů k zaúčtování. V tomto okamžiku už si můžete on-line zkontrolovat jejich kompletnost a správnost.
 3. Po schválení dokladů přejdou dokumenty do fronty k Vámi přidělené účetní, která je zavede do systému. My pracujeme v prostředí DUEL, ale jsme schopni pracovat i v libovolném jiném ERP systému, nebo spolupracovat s Vašimi pracovníky, kteří zajištují pořizování a schvalování dokladů.

 

Účtování bankovních operací zajišťujeme taktéž dle potřeby (standardně denně, ale i týdně, atd.) Výpisy v datovém formátu si stahujeme přímo do našeho účetního systému a bankovní příkazy v datovém formátu si můžete připravit jednoduchým způsobem v on-line systému sami nebo Vám je zašleme na Vámi odsouhlasené platby ve formě souborů, které nahrajete do vašeho bankovního systému. Jsme samozřejmě také schopni je vyhotovit v papírové podobě.

V on-line rozhraní systému jsou vám k dispozici výstupy podle nastavených přístupových oprávnění.

Reporty generované z těchto aktuálních dat si tak můžete zobrazit kdykoliv. V případě že máte zájem o speciální reporting, programování zvláštních sestav apod. tak to co zvládneme sami Vám nastavíme po dohodě tak abyste to mohli používat, co nezvládneme sami zadáme programátorovi. Po sdělení kalkulace ceny za jeho práci se s Vámi domluvíme na eventuální realizaci.

Za zpracování účetnictví neseme odpovědnost a v tomto smyslu uzavíráme i smlouvu.

Daňový poradce

 

Daňová přiznání, která po jejich definitivním odsouhlasení mezi naším pracovníkem a klientem, jež probíhá zásadně písemně formou potvrzovacího emailu, jsou předána do daňové kanceláře k odsouhlasení a po jejich případných úpravách a opětovném odsouhlasení jsou daňovým poradcem podepsána, nebo připravena k odeslání datovou schránkou. Jedná se o všechny daňová přiznání, která musí daná firma zpracovat a odevzdat.

Následně jsou daňová přiznání odeslána na finanční úřad.

V našem paušálu za tuto službu, zahrnující i neomezené daňové poradenství po telefonu, či po emailu, také kontrolujeme stav daňové schránky, tj. ověřujeme, zda stavy daňových účtů v účetnictví souhlasí se stavy, které eviduje správce daně. V rámci našeho daňového poradenství také upozorňujeme na sporné oblasti vašeho účetnictví, tak abyste se o daňovém dopadu Vašich podnikatelských rozhodnutí dozvěděli co nejdříve jakmile nám ze zpracování Vašich dokladů vyplynou. Pokud se zeptáte předem máte samozřejmě větší jistotu že se vyvarujete nepříjemného překvapení z daňových důsledků.

 

 

Daňový poradce také ve spolupráci s naší firmou průběžně eviduje vaše účetnictví, schvaluje účetní závěrku, sestavuje a podepisuje přiznání k dani z příjmu. Pokud řešíte nějaký problém nebo chcete radu v rámci vaší podnikatelské činnosti, poradce je vám k dispozici na e-mailu, telefonicky nebo při osobním jednání,

Dále vás poradce zastupuje při běžné komunikaci se správcem daně. O veškerých dokumentech jste soustavně informováni. Zastoupíme vás i při daňové kontrole, které se nemusíte účastnit. Kontrola zpravidla probíhá v našich kancelářích, úředníkům jsme schopni poskytnout zázemí.

Účetní, která má na starosti vaši agendu, je s poradcem v kontaktu a průběžně s ním konzultuje vaše účetnictví.

O změnách jste samozřejmě informováni naším firemním zpravodajem nebo individuálně vaším daňovým poradcem.

 

 

 

Více a www: http://www.obchodnisluzbycesko.cz