so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Zajímavosti Bridges - firemní i individuální kurzy

Bridges - firemní i individuální kurzy

Firma Bridges, s.r.o. se zaměřuje se na výuku angličtiny a ostatních světových jazyků .Naší specializací jsou firemní a individuální kurzy.
Samozřejmostí je kompletní servis pro personální oddělení zahrnující kontrolu docházky, vstupní a výstupní audity a analýzu dosaženého progresu u jednotlivých studentů nebo studijních skupin.

  Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka

 • Myslíte si, že máte špatný přízvuk a že nemluvíte ani zdaleka jako Brit nebo Američan? Stydíte se za svůj vlastní "český accent"?
 • Závidíte několika málo jedincům, jejichž jazykový projev je dle vašeho názoru perfektní?
 • Připadáte si vedle nich trapně a méněcenně a pokud jste v jejich společnosti, raději mlčíte?


Dobrá zpráva!


Přízvuk není důležitý! Myslete si co chcete, ale je to tak. Výslovnost je důležitá, pokud nebudete správně vyslovovat, nikdo Vám neporozumí, ale přízvuk není důležitý. V anglicky mluvícím světě se pohybuje mnoho lidí, kteří dosáhli výsadního postavení ve světě obchodu, ve vládě a tak dále. Původem pocházejí z neanglicky mluvících zemí. Svůj přízvuk si přinesli do nové vlasti s sebou a nikdo, vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje! Angličtina se stává jazykem globálním a proto přijímá různé další vlivy z jiných jazyků. Co bylo včera tabu, dnes již neplatí. Proto je angličtina také tak zajímavá.

Buďte aktivní!

Je pravda, že kvalita výuky závisí na kvalitním lektorovi, ale je také pravdou, že pokud spočívá na jeho bedrech veškerá aktivita a student pouze odpovídá, aniž by se na cokoli zeptal, anebo pronesl připomínku, je hodina nudná a student si z výuky mnoho neodnese. Toto platí zejména o kurzech konverzačních. Pokud Vás téma nezajímá, řekněte to lektorovi. Máte pocit, že se Vám lektor nevěnuje? Sdělte mu to! Anebo to sdělte nám! Pokud je Vás ve skupině více musíte brát názory ostatních na zřetel, ale buďte aktivní, ptejte se a přinášejte také vlastní podněty. Lektor musí mít jazyk dobře zvládnutý, ale není vševědoucí.

SNAŽTE SE BÝT V HODINÁCH AKTIVNÍ!
A proto neváhejte, ať už jste na tom s angličtinou jakkoliv a dejte se do toho!

 

Učíme anglicky myslet!

I Vy na to máte

 • Bojíte se, že to nezvládnete?
 • Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
 • Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
 • Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?


Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech

a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná.

 Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka

 • Myslíte si, že máte špatný přízvuk a že nemluvíte ani zdaleka jako Brit nebo Američan?
 • Stydíte se za svůj vlastní "český accent"?
 • Závidíte několika málo jedincům, jejichž jazykový projev je dle vašeho názoru perfektní?
  Připadáte si vedle nich trapně a méně cenně a pokud jste v jejich společnosti, raději mlčíte?

Dobrá zpráva!


Přízvuk není důležitý! Myslete si, co chcete, ale je to tak. Výslovnost je důležitá, pokud nebudete správně vyslovovat, nikdo Vám neporozumí, ale přízvuk není důležitý. V anglicky mluvícím světě se pohybuje mnoho lidí, kteří dosáhli výsadního postavení ve světě obchodu, ve vládě a tak dále. Původem pocházejí z neanglicky mluvících zemí. Svůj přízvuk si přinesli do nové vlasti s sebou a nikdo, vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje! Angličtina se stává jazykem globálním a proto přijímá různé další vlivy z jiných jazyků. Co bylo včera tabu, dnes již neplatí. Proto je angličtina také tak zajímavá.

 

Buďte aktivní!

Je pravda, že kvalita výuky závisí na kvalitním lektorovi, ale je také pravdou, že pokud spočívá na jeho bedrech veškerá aktivita a student pouze odpovídá, aniž by se na cokoli zeptal, anebo pronesl připomínku, je hodina nudná a student si z výuky mnoho neodnese. Toto platí zejména o kurzech konverzačních. Pokud Vás téma nezajímá, řekněte to lektorovi. Máte pocit, že se Vám lektor nevěnuje? Sdělte mu to! Anebo to sdělte nám! Pokud je Vás ve skupině více musíte brát názory ostatních na zřetel, ale buďte aktivní, ptejte se a přinášejte také vlastní podněty. Lektor musí mít jazyk dobře zvládnutý, ale není vševědoucí.

 

SNAŽTE SE BÝT V HODINÁCH AKTIVNÍ!
A proto neváhejte, ať už jste na tom s angličtinou jakkoliv a dejte se do toho!

 

 • Bojíte se, že to nezvládnete?
 • Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
 • Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
 • Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?


Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná.

Proč právě Bridges?

Individuální zacílení

 

Bridges je první firmou na našem trhu, která Vám nabízí skutečně individuální přístup. Od okamžiku Vašeho nástupu do kurzu s Vámi detailně probereme a vyhodnotíme Vaši současnou pokročilost, domluvíme se s Vámi na společném cíli kurzu a na způsobu jeho dosažení. Současně s Vašimi cenovými možnostmi Vám učiníme na míru šitou nabídku. Vzhledem k větší efektivitě doporučujeme především kurzy individuální, avšak dle Vašich finančních možností lze zajistit i kurzy skupinové. Po celou dobu je Váš progres monitorován jak lektorem, tak i centrálou a v případě, že průběžné výsledky kolidují s vytyčeným cílem, spolupracujeme s Vámi formou konzultací na zajištění dostatečného progresu pro dosažení cíle, případně se s Vámi domluvíme dle Vašich potřeb na změně režimu kurzu tak, aby Vám vyhovoval.

Partnerství

Každý, kdo nastoupí do některého z našich kurzů, si může být jist, že od okamžiku jeho nástupu až do jeho ukončení  má  možnost kdykoliv konzultovat své problémy s výukou. Využívat firemní hotline či vznášet připomínky a náměty. Současně se ale vyžaduje i od druhého partnera, to je studenta, plnění spolu stanovených zadání. V případě, že klient neplní úkoly, potom samozřejmě nemůže dosáhnout svého cíle, a současně tak nemůže obdržet certifikát o dosažení námi uváděného progresu. Proto vždy zdůrazňujeme, že naše firma je Vaším skutečným partnerem. V okamžiku, kdy Vaše výsledky progresu neodpovídají, vše s Vámi konzultujeme a nabízíme Vám formou opravných testů a konzultací získat potřebnou úroveň znalostí.

  

Pravidelnost, koncentrace a vizualizace


Vycházíme z předpokladu, že naučit se jazyk je možné pouze nepřetržitým procesem výuky a kreativní práce. Naše kurzy jsou proto vždy přesně časově rozděleny tak, aby hodiny měly jasnou pravidelnost a v případě okolností, které znemožňují dodržet časový program, jsou lektoři připraveni na překlenutí těchto nepravidelností tak, aby nebyl narušen chod kurzu
Při každé hodině je vyžadována absolutní koncentrace, té dosahujeme především tím, že výuka je koncipována jako nepřetržitý sled práce s textem ve formě psané i mluvené. Zkrátka jste při hodině zataženi do procesu, při kterém se učíte stejně jako v zahraničí. Při hodině s lektorem je čas výuky zaměřen na koncentrované vstřebání učené látky. Tento princip je pak rozveden i v samostudiu metodickým návodem, který umožní klientovi aktivně získat konkrétní znalost.

Lektor, který je vybaven i znalostí naší překladové metody „Bridges“ je schopen Vám jakékoliv větné spojení nebo gramatické pravidlo vizualizovat (vysvětlit Vám přes logiku chápání češtiny) tak, abyste si jej byli schopni zapamatovat na aktivní úrovni, tedy nejen mu rozumět, ale také jej začít používat ve větách.

 

Popis jak se u Bridges učit anglicky:

 Angličtina patří do jiné skupiny jazyků než čeština, to je nutné mít vždy v patrnosti když tvoříme věty v angličtině. Větná skladba a výrazy jsou téměř vždy odlišné od češtiny : Kolik to stojí ? - How much is it ? (Jak mnoho je to ?). Proto bylo vymyšleno PŘEMOSTĚNÍ jako most, převodový můstek či interface…atd. z angličtiny do češtiny. Přemostění má několik nesmírně důležitých funkcí, nutných pro pochopení větné stavby angličtiny a pro její správnou a bezchybnou tvorbu v budoucnosti. Shrnuli jsme je do následujících bodů:

 Přemostění není čeština, je to forma doslovného překladu umožňující beze zbytku přeložit a tedy pochopit anglickou větu. Při tvorbě přemostění, proto vždy musíte dbát na to, že pro jednotlivá slova používá přemostění stále stejné znaky, je proto potřeba jim věnovat pozornost např. to (k), pomocné “do” jako dělat, příčestí trpné been (byté, byto) apod.

 • Přemostění Vám pomůže pochopit tedy nejen správný význam použitého slova, ale i důvod proč byl použit ten který čas.
 • Přemostění je interface (rozhraní), které jako univerzální překladač funguje ve Vaší mysli a pomáhá Vám od svého počátku správně a jednoduše tvořit věty a samozřejmě také správně větám rozumět.
 • Přemostění Vám, aniž byste si to uvědomovali, tím, že Vás vede přímo správně k tomu, abyste tvořili věty v angličtině, umožní nasazovat ve větách i tu slovní zásobu, kterou jste až dosud znali pouze pasivně. Tento efekt způsobí, že již od prvních hodin budete pociťovat narůstající schopnost mluvit.
 • Přemostění Vám po absolvování námi stanoveného počtu hodin (u začátečníků se jedná o celkem cca 100 hodin) zanikne. Zanikne, protože butete přímo myslet anglicky, tedy již nebudete z přemostění překládat, ale budete přímo tvořit věty v angličtině. Co to ve svém důsledku znamená ?
 • Budete mluvit přímo a používat tedy tu slovní zásobu, kterou máte. Již se Vám nestane, abyste si z předobrazu mateřštiny vytvořili ve své mysli větu, kterou potom neumíte v praxi přeložit, nebo ji přeložíte s českou stavbou.

 Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že při výuce angličtiny vycházíme z toho, že Vás nejprve učíme anglicky myslet. Na jednoduchých a později i složitějších větách Vás učíme vytvářet si systém doslovného překladu vět, kterým získáváte nejen pravý (tedy ne přenesený) český překlad jednotlivých slov ale kterým především vstřebáváte i strukturu vět v angličtině. Právě systém tvorby překladu vět z angličtiny do češtiny bude náplní práce první poloviny Vašeho kurzu. V druhé polovině kurzu budete pracovat již se zažitým systémem překladu vět tak, že se naučíte nejprve si věty překládat do anglické struktury v češtině - tedy vytvořit si svůj správný můstek, ze kterého budete již přímo překládat věty do angličtiny se správnou větnou stavbou. V posledních deseti hodinách kurzu, samozřejmě při dodržení všech pokynů lektora a v závislosti na úrovni Vašich znalostí na začátku kurzu, zažijete na prvních větách poprvé pocit tvorby věty přímo v angličtině - začnete zprvu jistě jednoduše, ale především správně anglicky myslet, tedy anglicky mluvit.

 

Více na www.bridges.cz

Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1